Věda a výzkum

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích je řešitelem nebo spoluřešitelem řady vědecko-výzkumných projektů.

ŘEČ MATERIÁLŮ: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl

Projekt Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl, realizovaný v letech 2018 až 2022, zajišťující odborníci z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Národního památkového ústavu a Národního technického muzea. Jedná se o interdisciplinární aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnímu poznání, zdokumentování a prezentaci technologií tradičních řemesel, užívaných zejména v aristokratickém nebo městském prostředí, která jsou spojena především s funkcí a využitím obytných staveb a interiérů. Klasifikace jednotlivých zkoumaných řemesel je provedena podle preferovaných a primárně užívaných materiálů jako jsou dřevo (stavební truhlářství, parketářství, truhlářství a řezbářství), kov (stavební zámečnictví), textil (čalounictví a prýmkařství), keramika (kamnářství), sklo (vitráž) nebo materiálů a postupů užívaných při úpravě stavebních povrchů staveb (štukatérství a štafířství).

Vybrané obory, které jsou předmětem našeho zájmu, zastupují především ta ohrožená řemesla, u nichž je sledován mimořádně hodnotný kulturně-historický potenciál pro účely kvalifikované obnovy sbírkových či památkových fondů, zvláště pak dochovaných autentických historických interiérů. Výsledky studia budou prostřednictvím videoklipů a odborných katalogů sloužit pro zvyšování kvalifikace pracovníků památkových objektů, ale především pro výchovu nových mistrů uměleckého řemesla a restaurátorů. Neposledním důvodem bude také obohacení prezentační nabídky veřejně přístupných památkových objektů zprostředkováním hlubšího a detailního poznání výrobních procesů i restaurování vystavených exponátů či jejich celků. Hodnoty „řeči materiálu“ budou prezentovány prostřednictvím metodik, studií, konferencí, videodokumnetů, workshopů, výstav a katalogů. 

Webové stránky projektu

O PROJEKTU

DG18P02OVV030 – „Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl“

Příjemce  koordinátor:  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) 
Řešitel příjemce-koordinátora:  PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 
Řešitelský tým FF UK:  PhDr. Petra Hoftichová, Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., PhDr. Petr Janeček Ph.D., Doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D. 
Příjemce:  Národní technické muzeum (NTM)
Řešitel příjemce:  Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. 
Řešitelský tým NTM:  Ing. Lukáš Hejný, PhDr. Martin Ebel, Ph.D., Mgr. Jakub Chaloupka, Mgr. Kristýna Koderová, Jan Trnka, Ing. Blanka Kreibichová 
Příjemce:   Národní památkový ústav (NPÚ) 
Řešitel příjemce:  doc. Petr Kuthan, ak. soch a rest 
Řešitelský tým NPÚ:

Mgr. Kateřina Cichrová, Bc. Ivana Troupová, Mgr. Dagmar Geršlová, PhDr. Ludmila Ourodová Ph.D., Mgr. Michaela Váchová, PhDr. Eva Lukášová

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných...

Cílem projektu v rámci programu NAKI je zpracování metodik pro optimální dlouhodobé uchovávání movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí a...

Projekt v rámci programu NAKI je zaměřen na hloubkové poznání kvalit kultivované krajiny vybraných objektů v širších společenských souvislostech, jehož...