Výběr z publikační činnosti

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Články v odborném tisku

1. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně, Zprávy památkové péče 55, 1995, č. 8, s. 288–298.

2. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně, Zprávy památkové péče 56, 1996, č. 3, s. 77–84.

3. PAVELEC, Petr, Nové poznatky o klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 56,1996, č. 9–10, s. 296–305.

4. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku, Zprávy památkové péče 57, 1997, č. 7-8, s. 183–193.

5. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby z průčelí čp. 10/1 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 57, 1997, č. 3, s. 74–78.

6. PAVELEC, Petr, Encyklopedie města České Budějovice, České Budějovice 1998 (hesla: nástěnná malba, sgrafita, dominikánský konvent).

7. PAVELEC, Petr, Nástěnná malba kola Štěstěny v komnatě strakonického hradu, Umění 47, 1999, č.3, s. 169–174.

8. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Horní Stropnici na Českobudějovicku, Zprávy památkové péče 59, 1999, č. 8, s. 249–256.

9. PAVELEC, Petr, Die Wandmalereien an der Fassade der Neuen Burggrafschaft auf dem II. Schlosshof in Český Krumlov, in: Techniken der Fassadendekoration, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, München 1999, s. 13–35.

10. PAVELEC, Petr, Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny ve Chvalšinách, Umění 48, 2000, č.1-2, s. 86–92.

11. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v bývalé kapli sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou. Průzkum a záchrana, Zprávy památkové péče 61, 2001, č. 8, s. 263–269.

12. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v interiéru vstupní síně domu čp. 29 v Radniční ulici, Zprávy památkové péče 62, 2002, č. 8, s. 223–227.

13. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově, in: Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny: poznatky o gotické podobě, Praha 2003, s. 27–30.

14. PAVELEC, Petr – NEJEDLÝ, Vratislav, K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 373–388.

15. PAVELEC, Petr, K restaurování sgrafit na fasádě hotelu Otava v Písku, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 418-421.

16. PAVELEC, Petr, K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 422–425.

17. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě, Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 401–408.

18. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby na II. nádvoří zámku v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče 65, 2005, č. 6, s. 401–408.

19. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v interiéru kaple nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově, Umění 54, 2006, č.3, s. 518–523.

20. PAVELEC, Petr, K stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku, Zprávy památkové péče 66, 2006, č. 5, s. 401–408.

21. PAVELEC, Petr, Sousoší tří světců v Kájově. Poznámky ke vzniku sousoší a k nálezu schránky s devocionáliemi, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 101–107.

22. PAVELEC, Petr, Michael Parléř ve Zlaté Koruně?, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 201–208.

23. PAVELEC, Petr, Kaple Zesnutí Panny Marie v Kájově. Nové poznatky o nástěnných malbách a stavební historii, Zprávy památkové péče 67, 2007, č. 6, s. 478–484.

24. PAVELEC, Petr, „Schwarzenberský“ malíř František Jakub Prokyš, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 251–266.

25. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v bývalé Prelatuře čp. 155 v Českém Krumlově, Umění 57/2009, č. 1, s. 85–91.

26. PAVELEC, Petr, Císař Karel IV. v křížové chodbě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 69, 2009, č. 3, s. 219–220.

27. PAVELEC, Petr, Počátky hradu a města, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 25–56.

28. PAVELEC, Petr – ŠNEJD, Daniel, K stavebnímu vývoji českokrumlovského Horního hradu, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 77–100.

29. PAVELEC, Petr, Středověká nástěnná malba v Českém Krumlově, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 371–424.

30. PAVELEC, Petr, Krumlovský Hrádek v proměnách staletí, in: Duňa Panenková (ed.), Hradní muzeum Český Krumlov. Historie objektu a katalog exponátů, České Budějovice 2010, s. 10–19.

31. PAVELEC, Petr, Rožmberská růže, in: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové – stručný průvodce výstavou, České Budějovice 2011, s. 10–15.

32. PAVELEC, Petr – KUTHAN, Jiří, Rožmberský jezdec, in: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové – stručný průvodce výstavou, České Budějovice, 2011, s. 116–117.

33. PAVELEC, Petr – KUTHAN, Jiří, Rožmberský jezdec, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 94–95.

34. PAVELEC, Petr, Malířství. Středověké nástěnné malby v rezidenčních městech Rožmberku a v Českém Krumlově, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 430–443.

35. PAVELEC, Petr, Malířství. Další rožmberské lokality s dochovanými nástěnnými malbami, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 444–453.

36. PAVELEC, Petr, Sgrafita. „Vo všelijakém rýsování“ v rožmberském dominiu, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 564–573.

37. PAVELEC, Petr, Výstavní a edukativní projekt Rožmberský rok 2011, Zprávy památkové péče, 71, 2011, č. 6, s. 400–405.

38. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Boleticích, in: Kol. autorů, 750 let Kájova, Kájov 2013, str. 171–192.

39. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku jako médium paměti a „Institutio Christianae religionis“, in: Průzkumy památek, roč. 20, 2013, č. 1, s. 81–92. 

40. PAVELEC, Petr, Hrádek a idea jeho komplexního restaurování aneb Od konzervace ke „konsekraci“, in: Restaurování a ochrana uměleckých děl, Univerzita Pardubice 2013. s. 12–19. 

41. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v areálu kláštera minoritů a klarisek v Českém Krumlově, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově, České Budějovice, 2015, s. 201–213.

42. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 4, s. 433–441.

43. PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 6, s. 653–659

44. PAVELEC, Petr, K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 6, s. 667–680.

45. PAVELEC, Petr; JÁNSKÝ Jiří, Půta Švihovský z Rýzmberka – diplomat ve víru středoevropských sporů pozdního středověku, in: PAVELEC Petr, GAŽI Martin, HAJNÁ Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, str. 68–96.    

46. PAVELEC, Petr; IŠA František, Maxmilián z Trauttmansdorffu – císařský diplomat v soukolí třicetileté války, in: PAVELEC Petr, GAŽI Martin, HAJNÁ Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, str. 295–316. 

47. PAVELEC, Petr, „Chceš-li mír, připravuj se na válku“ – vojevůdce Ottavio I. Piccolomini v roli mírotvorce, in: PAVELEC Petr, GAŽI Martin, HAJNÁ Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, str. 317–326. 

48. PAVELEC, Petr; KONEČNÁ Kateřina, Námořní cesty Erwina Dubského z Třebomyslic v souvislostech diplomatických a poznávacích expedic z Rakouska na Dálný východ druhé poloviny 19. Století,  in: PAVELEC Petr, GAŽI Martin, HAJNÁ Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, str. 529–541.

49. PAVELEC, Petr, Heinrich Coudenhove-Kalergi v labyrintu diplomatických misí, duchovních cest a rodové paměti in: PAVELEC Petr, GAŽI Martin, HAJNÁ, Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, str. 632–657.

50. PAVELEC, Petr, Kuno Des Fours Walderode – diplomat za soumraku rakousko-uherské monarchie, in: PAVELEC Petr, GAŽI Martin, HAJNÁ Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, str. 632–657.

51. PAVELEC, Petr, Richard Coudenhove-Kalergi – „velvyslanec“ Panevropy osudovou volbou, in: PAVELEC Petr, GAŽI Martin, HAJNÁ Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, str. 729–748.

52. PAVELEC, Petr; SLABOVÁ, Markéta,  Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, in: Zprávy památkové péče, roč. 80, 2020, č. 1, s. 4–9.

samostatné publikace - autor, editor, koeditor

1. PAVELEC, Petr, Klášterní kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice 1997.

2. PAVELEC, Petr, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, České Budějovice 1999.

3. PAVELEC, Petr, Český Krumlov - kouzelné město uprostřed Evropy, České Budějovice 2001.

4. PAVELEC, Petr, Poutní místo Kájov, České Budějovice 2005.

5. PAVELEC, Petr, Dominikánský klášter v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008.

6. PAVELEC, Petr – TŮMA, Michal – CICHROVÁ, Kateřina, Bellaria. František Jakub Prokyš, rokokový malíř, České Budějovice 2008.

7. PAVELEC, Petr - GAŽI, Martin (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010.

8. PAVELEC, Petr - HAJNÁ , Milena - VAVERKOVÁ, Zuzana, Zámek Kratochvíle, České Budějovice 2011.

9. PAVELEC, Petr -  PÁNEK, Jaroslav - GAŽI, Martin (eds.): Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011.

10. PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované, Národní památkový ústav, Praha 2014, 142 s.

11. PAVELEC, Petr -  SLAVKO, Pavel Slavko (eds.): Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – 1, České Budějovice 2015.

12. PAVELEC, Petr; PÁNEK, Jaroslav, GAŽI, Martin (eds.): Die Rosenberger - eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2016.

13. PAVELEC, Petr - GAŽI, Martin - HAJNÁ, Milena (eds.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020.