Květinová dáma Amarylis provoní již podvanácté interiéry třeboňského zámku

Významné počiny Schwarzenbegrů, ale i jejich zahraniční cesty připomene ve dnech 7. až 15. dubna výstava nazvaná Amarylis – květinová dáma ve společnosti schwarzenberské diplomacie v interiérech třeboňského zámku. V sobotu 7. dubna výstavu doprovodí vystoupení Souboru historických tanců Camapnello se začátkem v 10:30 a 14:30 hodin. Touto akcí se třeboňský zámek zapojuje do celorepublikového projektu Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii.

Ve dnech 7. až 15. dubna interiéry třeboňského zámku již podvanácté zkrášlí nevšední květinové vazby a aranže, jimž bude tradičně vévodit nádherná květina amarylis. Leitmotivem výstavy v soukromých schwarzenberských apartmánech nazvané Amarylis – květinová dáma ve společnosti schwarzenberské diplomacie budou diplomatické, cestovatelské a hospodářské aktivity jednotlivých členů schwarzenberského rodu. „Chtěli jsme Schwarzenbergy připomenout i z jiného pohledu, než jen ze života na zámku. Mnozí při vyslovení slov diplomacie či politika pociťují trpkost. Mnohá jednání se ovšem odehrávala v honosných sálech paláců a květina bývala vždy ozdobou těchto prostor. Okvětí amarylis je obrovské, stejně jako činy mnohých postav našich i evropských dějin, při nichž Schwarzenbergové mnohdy drželi stráž a záštitu. Rok 1918 české šlechtě pomalu lámal vaz, o to víc je dnes nutné si připomínat skutečnost, že právě nebýt šlechty a jejich vůdčího postavení před vznikem samostatného státu, mnohá privilegia by naše země neměla“, vysvětluje ideový záměr kastelán Vít Pávek.

Skvostné vazby z celkem 570 květů připravilo jedenáct aranžérů pod vedením lektora Slávka Rabušice a bývalého třeboňského kastelána Pavla Hofmana. Ruku k dílu přiložily zahradnice z třeboňského zámku, Kratochvíle, Hluboké, kláštera Zlatá Koruna, ale i terapeutka z léčebny z Červeného Dvora. Do vazeb bylo použito čtrnáct různých druhů amyrylisů, orchideje cimbidium a kopretinové chryzantémy. Květiny pocházejí z Holandska a České republiky.

„Ve vazbách chceme připomenout významné počiny Schwarzenbegrů, ale i jejich zahraniční cesty. Stanou se obrazem vzpomínek na barokní mecenášství a uměnímilovnost Schwarzenbergů, odrazí se v nich hospodářské a průmyslové aktivity rodu, významný pobyt Jana Adolfa II. na anglickém dvoře či účast na napoleonských válkách i při francouzských slavnostech. Vzpomenuto bude na významné sňatkové aliance s moravskými Liechtensteiny, ztvárníme cesty posledních příslušníků rodiny do Asie i Afriky, i jejich soukromé útočiště v Itálii. Vyzdvihneme diplomata Felixe Schwarzenberga a kardinála Bedřicha“, doplňuje kastelán Pávek.

Květinovou výzdobu najdou návštěvníci i v prostorách Schwarzenberské hrobky u hrobu Felixe Schwarzenberga či na rožmberské trase u obrazu Petra Voka, jako připomínku významných diplomatických aktivit obou mužů.

Výstava bude o víkendech volně přístupná, bez klasického výkladu. „V místnostech budou kustodi, kteří návštěvníkům rádi odpovědí na všetečné historické otázky“, doplňuje kastelán Pávek. Otevřeno bude i v pondělí. Vstupné zůstává stejné, plné činí 120 Kč, snížené 80 Kč.

V rámci doprovodného programu vystoupí v sobotu 7. dubna Soubor historických tanců Campanello, který návštěvníkům ukáže, jak se bavila urozená společnost v dobách renesance a baroka. Vystoupení začínají v 10:30 a 14:30 hodin.

 

Kontakt:

Bc. Vít Pávek, kastelán zámku Třeboň, tel.: 602 806 508, mail: pavek.vit@npu.cz

Mgr. Markéta Slabová, PR NPÚ Č. Budějovice, tel.: 778417685, slabova.marketa@npu.cz

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení