Činnost 

Územní památková správa v Českých Budějovicích vznikla k 1. lednu 2013 v rámci reorganizace Národního památkového ústavu jako jedno ze čtyř pracovišť v České republice, které vykonává na území krajů Jihočeského, Plzeňského a Vysočina odbornou správu státních památkových objektů zpřístupněných veřejnosti.

Posláním územní památkové správy je zajistit ochranu, bezpečnost, dokumentaci, provoz, památkovou a stavební obnovu, restaurování, vhodné využívání, kontrolu, propagaci a prezentaci památkových objektů svěřených do své péče.

Celkem spravuje územní památková správa v Českých Budějovicích 30 památkových areálů, z nichž dva jsou zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (historické jádro Českého Krumlova a historické jádro Telče), 27 bylo prohlášeno za národní kulturní památky3 objekty jsou chráněny jako kulturní památky.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.