Konference a workshopy

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích je pořadatelem a spoluorganizátorem odborných konferencí, workshopů a přednášek

ETIKA A ESTETIKA RESTAUROVÁNÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU

Mezinárodní konference Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně a Národního památkového ústavu,  12. listopadu 2020

Z důvodu prodloužení nouzového stavu Vládou České republiky nebylo možné realizovat mezinárodní konferenci v plánované podobě. Uskutečnila se on-line. Videa a prezentace zahraničních přednášejících jsou ke zhlédnutí na odkazech níže a jsou doplněny o české titulky.

Zahraniční hosté:
Zoe Allen, Victoria and Albert Museum
Jürgen Hüber, Wallace Collection
Florian Bayer, Esterházy Privatstiftung
Bertrand Rondot, Chateau Versailles

Obsah konference 

PŘÍSPĚVKY:

Zoe Allen, Victoria and Albert Museum (z.allen at vam.ac.uk)
Ty dvě patří k sobě

Přednáška pojednává o tom, jak dvojice pozlacených a čalouněných stoliček ze stejného souboru nábytku podstoupila dva různé restaurátorské zásahy. Stoličky pocházejí z roku 1701 ze souboru nábytku tvořeného postelí, dvěma křesly a čtyřmi dalšími stoličkami, vyrobeného pro ceremoniální ložnici hradu Warwick (Coventry UK). Průzkum určil tři fáze zlacení a odhalil, že se u jedné ze stoliček pod potahem z raného 19. století dochovalo původní vysoce neobvyklé čalounění. Předpokládá se, že tato stolička představuje jedinečný příklad této čalounické techniky. Bylo proto rozhodnuto, že tato stolička bude vystavena v původním stavu, čalounění z 19. století se odstraní a odhalí se původní polimentové zlacení. U druhé stoličky byly potah z 19. století a olejové zlacení zachovány. Po restaurátorském zákroku byly obě stoličky nainstalovány jedna nad druhou, aby návštěvníci mohli vnímat jemné avšak názorné rozdíly ve tvaru stoliček a vzhledu pozlaceného dřeva.

Jürgen Hüber, Wallace Collection (Jurgen.huber at wallacecollection.org)
Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Minulost, současnost a budoucnost konzervování

V první části této přednášky se zaměříme na postupy a řešení problémů při restaurování nábytku v minulosti a kromě tradičních materiálů a restaurátorských technik se budeme zabývat i méně obvyklými, nekonvenčními a inovativními restaurátorskými postupy.
Druhá část představí řadu neinvazivních výzkumných metod restaurátorského průzkumu, které byly využity při našem aktuálním výzkumném projektu Riesener Research Project. Tento projekt nám umožnil hlouběji pochopit a zdokumentovat původní nábytkářské techniky a materiály používané v 18. století ebenistou Jeanem Paulem Riesenerem, díky čemuž jsme dokázali lépe porozumět tehdejším i pozdějším alternacím a rovněž poměrně přesně zrekonstruovat původní vzhled úžasných děl Jean Paula Riesenera. Sbírka Wallace Collection spolu s partnery Waddesdon Manor a Royal Collection se snaží co nejpoutavějším a interaktivním způsobem rozšiřovat povědomí o těchto poznatcích mezi širokou veřejností.
V závěru přednášky budeme uvažovat nad skutečností, že podmínky dlouhodobých i krátkodobých expozic nemají vliv pouze na vystavované umělecké předměty, ale že tyto ideální podmínky pro vystavování uměleckých děl ovlivňují i okolní životní prostředí. Měli bychom usilovat o vytváření finančně a environmentálně udržitelných muzeí. Je třeba, aby státní muzea šla příkladem v přístupu k celospolečenským problémům, mezi něž patří hrozící katastrofa zapříčiněná klimatickými změnami, která se týká nás všech.

Florian Bayer, Esterházy Privatstiftung
K restaurování tří historických křesel z raného období Esterházyů. Mezi pragmatismem a ochranou

Od roku 2005 probíhá systematický průzkum depozitářů historických sbírek hradu Forchtenstein a předměty z těchto sbírek jsou postupně v souladu s moderními kritérii výzkumu a prezentace představovány veřejnosti. Zatímco mnohým jednoznačně cenným a významným uměleckým dílům je již dlouho věnována náležitá pozornost a péče, řada zdánlivě nepodstatných a rovněž těžce poškozených kusů nábytku z první poloviny 17. století byla až donedávna opomíjena. Mezi ně patří i několik historických židlí. V ukázkovém restaurátorském projektu tým tvořený restaurátory dřeva, textilu a kovu provedl konzervaci tří z těchto židlí. Byla navržena opatření, která umožnila obnovit funkční stabilitu židlí, zachovat jejich historickou podstatu a upravit jejich celkový estetický vzhled. Vědecká analýza poskytla cenné informace o stavu povrchu židlí. Nyní, když byla zmíněná opatření uskutečněna, je třeba vyřešit aktuální otázky týkající se uměleckého významu těchto židlí, tedy určit jejich původ, dataci a sloh.

Prezentace

Bertrand Rondot, Chateau Versailles
Restaurování Dauphinova křesla: jak zobrazit zničený kus v palácovém prostředí

Paláci Versailles se podařilo roku 2010 získat křeslo na čtení vyrobené pro komnatu korunního prince Ludvíka Bourbonského z Viennois ve Fontainebleau. Toto křeslo je shodné s křeslem vyrobeným pro prince ve stejném roce ve Versailles. Naneštěstí sedadlo utrpělo vážná poškození a navíc došlo ke ztrátě původního čalounění. Aby bylo možné jej v princově komnatě vystavit společně s psacím stolem ze stejného souboru, který jsme získali zpět z depozitáře Mobilier National, bylo třeba zahájit náročný konzervační a restaurátorský projekt. Jeho cílem je uchovat co nejvíce z původního zlacení a současně doplnit chybějící strukturální prvky a upravit nové čalounění tak, aby bylo v souladu s archivní dokumentací.

Prezentace

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.