Organizační struktura

ŘEDITEL ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 navštěvoval postgraduální studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v roce 2012 dokončil doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil). Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně jako referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007). Od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Celý text

náměstek ředitele ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KASTELÁNI PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Územní památková správa v Českých Budějovicích pečuje o 30 významných památkových areálů ve třech krajích – Jihočeském, Plzeňském a Kraji Vysočina.

Milan Fiala

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 917 090, 606 666 428
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Nebílovy 1 33204
V NPÚ nastoupil 2. dubna 1991 na pozici kastelána státního zámku Valeč. Od roku 1996 pracuje jako kastelán státního zámku Nebílovy. V obou případech se zaměřil zejména na vlastní záchranu památkových objektů, které se nacházely v havarijním stavu. Na zámku v Nebílovech se snaží o zapojení postupně rekonstruované, nepříliš známé památky do kulturního života regionu, spolupořádá divadelní přehlídky, hudební festivaly, organizuje výstavy výtvarného umění. Působil jako starosta ve Valči, je předsedou České společnosti Josepha Haydna a ředitelem mezinárodního festivalu Haydnovy hudební slavnosti.

Mgr. Pavel Duchoň

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 424
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Plzeňská 2/, Plasy 33101
Vystudoval obor Kulturně historická regionalistika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se specializací na stavební historii. Správcem památkového objektu klášter Plasy je od 1. července 2004. V druhé polovině devadesátých let začínal jako průvodce u organizace Státní hrady Křivoklátska na středočeském souhradí Točník a Žebrák. Od příchodu do Plas je jeho záměrem vytvořit smysluplnou koncepci fungování bývalého cisterciáckého klášterního areálu v Plasích a tu k ochraně, obnově a zpřístupnění budov postupně naplňovat.

Ing. Milan Zoubek

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 374 631 773, 606 666 426
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Pozorka 1/, Kladruby u Stříbra 34961
Vystudoval obor krajinné inženýrství se specializací na kulturně technické inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po ukončení studia nastoupil v roce 1998 do NPÚ na civilní službu do kláštera Kladruby. Po jejím skončení se od 1. 7. 2000 stal jeho kastelánem.

Mgr. Eliška Niederová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 607 559 450
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Landštejn 2/, Landštejn 37881
Vystudovala Teologickou fakultu Jihočeské univerzity, obor Učitel náboženství a etiky. Pracovala jako pedagog volného času v Salesiánském středisku mládeže v Teplicích Proseticích a jako vychovatelka v Církevním domově mládeže v Brně. V roce 2010 dokončila bakalářské studium historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kastelánkou hradu Landštejna je od ledna 2014 (jmenování v dubnu 2015).

Mgr. Marek Buš

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 568 620 201, 606 764 466
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zámek 1/, Náměšť nad Oslavou 67571
Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1991–2001 působil jako ředitel Městského kulturního střediska v Třebíči. Kastelánem zámku v Náměšti nad Oslavou byl jmenován od 1. března 2001. Soukromě studoval hru na varhany, od roku 1982 působí jako varhaník Baziliky sv. Prokopa v Třebíči, pravidelně koncertuje na různých místech České republiky i v zahraničí (Rakousko, Německo, Slovensko). V létech 2004 a 2005 soukromě studoval u prof. Rudolfa Pečmana z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně hudební dějiny náměšťského zámku.

PhDr. Tomáš Horyna

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 384 384 228, 724 663 553
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Červená Lhota 1/, Červená Lhota 37821
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze učitelství třetího stupně, aprobaci český jazyk občanská výchova. Během studia svůj zájem zaměřoval hlavně na českou literaturu 19. století. Literárnímu biedermeieru se věnovala i jeho rigorózní práce, kterou obhájil roku 2004. Již během studia působil v Praze jako gymnaziální učitel a zároveň kostelník Týnského chrámu. Svou profesní dráhu v památkové péči započal však již roku 1992, jako absolvent Střední průmyslové školy stavební, na Státním ústavu památkové péče, kde pomáhal při reidentifikaci městských památkových zón. Kastelánem zámku Červená Lhota je od 1. 8. 2003. Během studií se věnoval činohernímu herectví, jehož základy si osvojoval pod vedením Jiřiny Steimarové. K tomuto svému koníčku se příležitostně vrací při občasných produkcích zámeckého divadla, které na jeho popud vzniklo roku 2010. V současné době působí i jako akolyta římskokatolické farnosti sv. Ottona v Deštné.

Mgr. Jan Smolík

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 386 362 135, 724 663 554
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Komenského 33/, Nové Hrady v již.Čechách 37333
Absolvoval gymnázium v Lounech, na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vystudoval obory Kulturně historická regionalistika a Učitelské studium historie. Od roku 1998 pracoval v různých funkcích ve správě Státního hradu Rožmberk nad Vltavou, od roku 2002 kastelánem hradu Nové Hrady.

Bc. Lukáš Bojčuk

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 376 393 378, 606 666 430
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Žižkova 1/, Švihov 34012
Absolvoval studijní obor konstrukční mechanika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Během studia působil na různých pozicích několika památkových objektech - zámek Náchod, zámek Opočno, hrad Litice a hrad Kunětická Hora. Práce na památkách se mu zalíbila, a proto po studiích nastoupil na stálý pracovní poměrk na hrad Kunětická Hora. Od května 2005 působí jako kastelán hradu Švihov.
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Aleš Kadlčák

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 382 285 676, 607 526 284
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zvíkovské Podhradí 1/, Zvíkov 39701
Po maturitě v roce 1983 několik let pracoval v dělnických profesích a absolvoval povinnou dvouletou vojenskou službu. V letech 1988–1992 vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Po ukončení studia nastoupil na hrad Zvíkov jako správce objektu. Léta praxe ho dovedla k poznání, že smyslem této práce je pokorné a nenásilné uchovávání genia loci místa při akcentování takových postupů, které nejsou v rozporu s idejemi trvale udržitelného rozvoje.

Bc. Jan Polívka

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 420
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
67/, Štáhlavy 67 33203
Studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě přednášek z religionistiky hojně navštěvoval i přednášky Semináře dějin umění a katedry environmentálních studií. Při studiích byl aktivním členem studentských spolků, především Nadačního fondu studentů Filozofické fakulty, kde spoluorganizoval celou řadu kulturních akcí, za všechny např. každoroční Lampionový průvod k 17. listopadu. Dále s přáteli v brněnském kulturním centru Skleněná louka uspořádal několik desítek koncertů. Po studiích v Brně se vrátil do rodných Blovic, kde otevřel vlastní kavárnu, která se rychle stala oblíbeným místem setkávání a výstav umělců nejen z blízkého okolí. Je členem Společnosti Ignáce Borna při Národním muzeu a České společnosti pro religionistiku. K 1. 1. 2018 byl jmenován správcem SZ Kozel.

Mgr. Martin Slaba

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 776 126 772
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Bezručova 142/, Hluboká nad Vltavou 37341
Narodil se v Benešově u Prahy. Po studiích na tamním gymnáziu zamířil na jih Čech. Studoval obor historie angličtina na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Chvíli pracoval jako archivář, v roce 2005 nastoupil jako ředitel Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada, který spadá pod Národní zemědělské muzeum. 1. ledna 2018 byl jmenován do funkce kastelána SZ Hluboká.

Mgr. Lenka Tondlová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 767
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Zlatá Koruna 1 38202
Rodačka ze západočeských Blovic zamířila v roce 2004 do jihočeského kláštera Zlatá Koruna na pozici stálé průvodkyně, kde zužitkovala své dlouholeté zkušenosti z památkových objektů Kozel a Sychrov. Aktivně se zapojila do provozu, správy a komplexní péče o areál bývalého cisterciáckého opatství a na jaře roku 2011 postoupila na pozici vedoucí správy zlatokorunského kláštera. Prioritami její práce je upevňovat odkaz cisterciáckých mnichů o zachování duchovní podstaty tohoto místa, velmi citlivě pečovat o mimořádný klášterní areál, udržovat jeho dobrou stavební kondici a poskytnout široké veřejnosti každoročně pestrou programovou a kulturní nabídku.

Karel Mašek

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 373 392 283, 606 666 429
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Manětín 1 33162
Po maturitě a několika letech práce ve vesnickém zemědělství nastoupil v roce 1991 na zámek Manětín. V roce následujícím začala celková obnova zámeckého parku a současně obnova hlavní budovy. Prioritou bylo zcelení areálu. Objekty odtržené od zámku se podařilo postupně vykoupit zpět. Pro oranžerii, hospodářský dvůr, prádelnu, pivovar a obydlí zahradníka shromažďuje od roku 1992 mobiliář z celého regionu. Oživlé objekty chce postupně otevírat pro návštěvníky. S úctou k Manětínu a okolí se snaží zachraňovat i drobné památky, křížky, boží muka a kapličky, které do bývalého panství Lažanských patřily.

Ing. Karel Broža

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 376 596 235, 606 666 431
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
53/, Rabí 53 34201
Je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. S památkovou péčí je jeho profesní kariéra spojena od začátku devadesátých let minulého století, kdy se jako projektant podílel na rekonstrukcích, obnově a záchraně řady památkově chráněných objektů včetně národních kulturních památek v jihozápadních Čechách. Záliba v práci na památkových objektech jej přivedla v září 2010, po dlouhodobé externí spolupráci, do Národního památkového ústavu, kdy nastoupil na Státní hrad Rabí a v říjnu téhož roku byl jmenován kastelánem. Jeho hlavním cílem je zlepšování stavebně technického stavu hradu a postupné zpřístupňování nově obnovených partií pro veřejnost.

Mgr. Andrea Čekanová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 380 749 838, 607 526 384
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
68/, Rožmberk nad Vltavou 68 38218
Zájem o hrady a zámky ji po maturitě na gymnáziu přivedl ke studiu historie a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V té době sbírala první pracovní zkušenosti na hradě Buchlově a zámku v Náměšti nad Oslavou. Po absolvování studia působila několik let v komerční sféře. V roce 2005 se stala zaměstnancem Národního památkového ústavu, resp. správy státního hradu Nové Hrady. Od roku 2007 zastává místo kastelánky státního hradu Rožmberk. Mezi pracovní priority řadí vedle citlivé péče o svěřenou národní kulturní památku a její další rozvoj také zajištění vysokého standardu návštěvnických služeb s akcentem na předávání historického poznání, respektu a úcty k historii i historickým památkám.

Mgr. Jan Mikeš

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 795 806
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Dobrovského 1/, Jindřichův Hradec 37701
V roce 1998 se stal průvodcem na SZ Červená Lhota. První setkání s podmanivou zámeckou atmosférou jej ovlivnilo po zbytek života. V letech 1999-2000 vykonával na červenolhoteckém zámku civilní vojenskou službu. Zájem o památky jej pak přivedl nejprve ke studiu oboru Sdružená uměnovědná studia na Masarykově univerzitě v Brně (2000-2004), kde posléze začal studovat na semináři Dějin umění. Magisterský titul obhájil v roce 2008 a několik semestrů zde působil jako externí přednášející oboru dějiny umění středověku. Již od roku 2006 začal pracovat jako zástupce kastelána SZ Červená Lhota. V roce 2010 se stal kastelánem Státního zámku v Dačicích a od roku 2016 působí ve funkci kastelána SHZ Jindřichův Hradec. Na všech místech svého působení si kladl za cíl především pochopit jedinečný kontext konkrétního díla či místa, který je možné oživit, rozvíjet a prezentovat široké veřejnosti.

Ing. Kristýna Dvořáková

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 384 420 246, 724 566 392
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Havlíčkovo nám. 85/, Dačice 38001
S prací pro památky začala v roce 2008, kdy nastoupila na Státní zámek Červená Lhota. Původně plánovaná krátkodobá výpomoc se protáhla na 7 let. Od roku 2011 zde působila jako správkyně depozitáře a později pracovnice vztahů k veřejnosti. Odešla až na sklonku roku 2015, kdy se stala kastelánkou Státního zámku Dačice. Nadšení pro užité umění, a zvláště pak orientálie, se projevilo už během studia na gymnáziu, kdy začala se starožitnickou rekvalifikací. Absolvovala bakalářské studium v Semináři dějin umění Masarykovy univerzity a v současné době studuje na Vysoké škole ekonomické magisterské studium managementu se specializací na multimediální komunikaci a arts management. Při spravování dačického zámku usiluje o historickou autentičnost objektu i parku a hledá další cesty návštěvníků k památce i památky k návštěvníkům.

PhDr. Pavel Slavko

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 380 704 712, 607 559 430
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zámek 59/, Český Krumlov 38101

Mgr. Matěj Mejstřík, BA Hons

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 376583315, 736 733 610
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Velhartice 1 34142

Bc. Marek Hanzlík

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 569 486 189, 606 521 973
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Lipnice nad Sázavou 1 58232

Bohumil Norek

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 243 821, 602 793 963
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
náměstí Zachariáše z Hradce 1/, Telč 58856