Obnova Havlíčkových sadů v Praze, restaurování a kopie sochy Neptuna

Vinohradský odkaz Moritze Gröbeho Praze ožil. Výsledkem usilovné snahy a dlouholeté práce mnoha lidí z Prahy 2 byla dokončena revitalizace pražských Havlíčkových sadů, původního romantického parku kolem předměstského sídla průmyslníka Moritze Gröbeho, a završil ji návrat kopie sochy Neptuna do tamní grotty.

Pískovcová socha Neptuna od Bohuslava Schnircha ze 70. let 19. století původně stála uprostřed fontány v centrálním prostoru grotty v Havlíčkových sadech. Grotta je nedílnou součástí výtvarné výzdoby parku, dříve soukromé zahrady, kterou na scelených pozemcích několika usedlostí vybudoval v letech 1870–1888 bohatý stavební podnikatel Moritz Gröbe. Architektonický rozvrh vápencového útvaru ukrývajícího dvě jeskyně je dílem architektů Antonia Barvitia a Josefa Schulze. Nachází se v severovýchodní části parku.

Vlivem dlouholeté totální absence údržby a devastace se nacházela tato část Havlíčkových sadů ještě v roce 2009 v naprosto havarijním stavu. V roce 2011 byla dokončena její stavební a restaurátorská obnova společně s obnovou nádrže kašny. Již v roce 2007 se začalo pátrat, kde se nachází socha Neptuna a v jakém je stavu. Ukázalo se, že originál sochy není tam, kam byl po silném poškození v roce 1979 převezen – tedy v jakémsi depozitáři nebo skladu státního podniku Sady, lesy a zahradnictví.

Teprve na základě veřejné výzvy byla socha Neptuna nalezena v zahradě soukromé tvrze Třebotov.  Na základě jednání s majitelem ji zakoupila městská část Praha 2 a posléze došlo k uzavření dohody o zhotovení dvou kopií. Originál se však bohužel nacházel v takovém stavu, že nebylo možné jej navrátit na původní místo. V roce 2012 jej sochař a restaurátor Vojtěch Adamec restauroval a v dalších dvou letech postupně vznikly dvě plánované kopie. Kopie určená pro kašnu grotty byla na původní místo osazena v červenci 2014, druhá kopie je v anglickém parku tvrze Třebotov. Originál byl koncem roku 2014 po závěrečné konzervaci instalován na Novoměstské radnici v Praze.

Kulturní památce se dostalo šetrné konzervace originálu sochy, který vykazuje mimořádnou sochařskou kvalitu a prokazuje vysokou uměleckou úroveň sochaře dosud stojícího ve stínu Josefa Václava Myslbeka. Vzhledem k původní koncepci obnovy Havlíčkových sadů přiblížit se maximálně původnímu estetickému vyznění jednotlivých prostor parku bylo vytvoření kopie logickým vyústěním konečné fáze celé rekonstrukce. Městská část Praha 2 se významně finančně podílela na restaurování sochy Neptuna i vzniku obou kopií (na obnovu kulturní památky získala i příspěvek z programu regenerace). Z hlediska památkové péče tak bylo zachráněno nejen velmi cenné sochařské dílo, ale ožil i celý park.


Čp. 58, Vinohrady, Havlíčkovy sady, Praha 2, umístění sochy na parcele č. 1372
Vlastník, investor: městská část Praha 2
Laureát Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2014 v kategorii obnova památky, restaurování

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.