Obnova bývalé budovy Elektrických podniků v Praze

Sídlo Elektrických podniků bylo svého času největší administrativní budovou v Praze. Patří mezi vynikající stavby z období první republiky, reprezentuje technické možnosti, ambice i společenskou úroveň své doby. V posledních letech nemohl být komplex kvůli havarijnímu stavu užíván. Rozsáhlá a náročná obnova v letech 2018–2020 mu vrátila možnost funkčního využití.

  • Interiér budovy  Elektrických podniků hl. m. Prahy po obnově

    Interiér budovy Elektrických podniků hl. m. Prahy po obnově

Elektrické podniky hl. m. Prahy zajišťovaly mnoho důležitých funkcí pro život moderního velkoměsta: organizovaly výrobu a rozvod elektřiny a páry, zároveň provozovaly elektrické dráhy, autobusy a trolejbusy a obhospodařovaly veřejné osvětlení ve městě. Jejich velkorysá centrální budova ve funkcionalistickém (konstruktivistickém) stylu podle návrhu Adolfa Benše a Josefa Kříže byla postavena mezi lety 1930–1935. Od roku 1958 je objekt zapsán jako nemovitá kulturní památka.

Nejreprezentativnější částí budovy je dvorana s monumentálním schodištěm a vybíhajícími hlavními chodbovými koridory, z nichž byly přístupné jednotlivé kanceláře. Specifické byly též dráhová hala, tzv. lístkárna, a elektrárenská hala, kde podnik vystavoval, předváděl a prodával nejmodernější elektrické spotřebiče. Zaměstnanci měli k dispozici odpočinkovou místnost, knihovnu s čítárnou, ale například i terasy či lázně.

Stav budovy před obnovou

Rozsáhlé obnově předcházela dlouholetá systematická příprava včetně stavebně technického a tepelně izolačního průzkumu. Hlavní část stavebních prací se soustředila do let 2018–2020. Konstrukčně byla stavba navržena jako železobetonový skelet s pilíři založenými přímo na skále. Nejprve bylo nutné zpevnit paty základových sloupů v suterénu. Obvodový plášť byl zateplen v tloušťce 6 cm, dnes již ikonický krémově bílý keramický obklad fasád nahradila věrná replika – vybrané partie s původním obkladem byly zachovány ve vnitřních dvorech. V interiéru došlo k částečným dispozičním úpravám, ale základní řešení zůstává stále zřetelné.

Provedenou stavební obnovu lze hodnotit jako velmi úspěšnou. Nutná kompromisní řešení umožnila naplnit soudobé provozní nároky při plném zachování celkového vyznění a vnímání mimořádné funkcionalistické památky. Zde použité postupy a řešení mohou být metodickým přínosem a dobrým vzorem pro obnovu srovnatelných objektů památek 20. století, zvláště unikátního fondu architektury meziválečného období.

Za Hlavní město Praha nominuje územní odborné pracoviště v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navržena Czech Property Investments, a. s., a TaK Architects, s. r. o.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.