Kompletní obnova Staré radnice v Havlíčkově Brodě

V roce 2017 byla dokončena komplexní obnova Staré radnice v Havlíčkově Brodě, která zahrnovala náročnou stavební rekonstrukci i restaurátorské práce na štukové výzdobě a kamenných renesančních erbech. Jde o jednu z nejvýznamnějších realizací uplynulého roku v Kraji Vysočina, během níž došlo k zásadnímu objevu manýristického prvku slunce v průčelí dominantní fasády.

  • Hlavní průčelí Staré radnice po celkové obnově

    Hlavní průčelí Staré radnice po celkové obnově

Pozdně renesanční budova Staré radnice představuje jednu z nejhodnotnějších kulturních památek v Havlíčkově Brodě. Původní soubor domů byl na konci 15. století přestavěn na rychtu, výraznější přestavbou prošel po požáru v roce 1662 a 1834. V 80. letech 20. století došlo k radikálním změnám dispozice, které nerespektovaly historickou podstatu objektu a negativně zasáhly do organismu stavby. Jmenovat lze vybudování nového schodiště, zazdění původního průjezdu z náměstí do vnitřního dvora či probourání vřetenového schodiště z přízemní severozápadní místnosti.

Generální rekonstrukce domu začala již v roce 2012 obnovou původních pivovarských sklepů, sloužících jako restaurační zařízení. V roce 2016 byla dokončena náročná etapa, během níž došlo k rehabilitaci interiéru a restaurování cenné štukové výzdoby hlavního sálu v patře, nástěnných maleb a dalších dochovaných prvků. V přízemí objektu byl obnoven původní průjezd. Nevhodně použitý bulharský mramor na podlaze vstupní síně nahradila kamenná dlažba z lokální žluté lipnické žuly, v patře byly v reprezentativním hlavním sále položeny podlahy z dubového dřeva. V tzv. malém salonku odhalily průzkumy dekorativní malby, pravděpodobně z 19. století, které byly v celém rozsahu restaurovány a retušovány v duchu klasicismu. Zároveň byl prostor citlivě obohacen moderním mobiliářem, ale především mimořádně kvalitními současnými závěsnými lustry, které prostor harmonicky doplňují. Nevyužívaný a zanedbaný dvůr prošel architektonicky pojatou úpravou. Došlo k opětovnému uzavření celého prostoru a k jeho doplnění travnatou plochou, stromy, kašnou či lavičkami.

Vnitřní dvůr před obnovou, foto: Městský úřad Havlíčkův Brod, nepodléhá CC Vnitřní dvůr po obnově

V roce 2017 proběhla finální etapa rekonstrukce – oprava fasády hlavního průčelí včetně restaurování historických erbů a především nalezeného fragmentu manýristického slunce v průčelí. Zároveň byla provedena náročná obnova poškozeného historického krovu, který sám o sobě představuje konstrukci mimořádné historické hodnoty. Obnova byla symbolicky završena výměnou nevhodné hliníkové střešní krytiny pocházející z necitlivé rekonstrukce v 80. letech.

Budova Staré radnice je tak plně integrálním prvkem Havlíčkova náměstí a opět důstojně reprezentuje město Havlíčkův Brod. Všechny opravy plně respektují skutečnost, že se jedná o obnovu dominantní historické architektury s přímou vazbou na jádro památkově chráněného území města Havlíčkův Brod. Zásahy byly provedeny citlivě s maximálním fixováním stávajících historických konstrukcí. Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb z druhé poloviny 20. století se podařilo v plném rozsahu prezentovat původní skladbu domu, včetně obnovení plného průjezdu v přízemí.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči.

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo město Havlíčkův Brod (vlastník, investor).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.