Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

česky

Počet stran:

117

ISBN:

978-80-87967-22-5

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 31,82 MB

Stáhnout

Cílem publikace je vytvoření metodického postupu, na základě kterého lze postupovat při výzkumu, identifikaci, dokumentaci, evidenci a hodnocení architektury budov a stavebních celků, projektovaných a realizovaných v druhé polovině 20. století s akcentem na období šedesátých a sedmdesátých let v českých zemích tehdejší Československé socialistické republiky, s cílem reprezentativního výběru zástupců do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky na základě hodnotových kritérií.

Metodika je určena zejména pracovníkům odborné i výkonné složky státní památkové péče, tzn. odborným pracovníkům Národního památkového ústavu a úředníkům výkonné složky státní památkové péče na krajských úřadech a pověřených obcí s přenesenou působností státní správy v oblasti památkové péče, tedy těch, kteří podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají péči o památkový fond na území České republiky. Publikace poslouží zejména k odbornému posouzení a formulování hodnot moderní architektury sledovaného období.

Významnou cílovou skupinou jsou také projektanti a architekti, kteří se podílejí na modernizaci a obnově budov z období druhé poloviny 20. století a vlastníci nebo správci těchto budov v pozici investorů a v neposlední řadě akademičtí pracovníci v oblasti historie architektury a umění a učitelé a studenti odborných škol všech stupňů se zaměřením na stavebnictví a historii architektury.

Všem v investičním a stavebním procesu má být metodika návodnou pomůckou v každodenní praxi posuzování stavebních záměrů – rekonstrukcí, oprav a úprav stávajícího stavebního fondu z období zejména druhé poloviny 20. století. Na akademické úrovni by mohla být studijní pomůckou k analytickému zpracování a dalšímu průzkumu. Na úrovních nižšího vzdělávání a praxe by pak měla napomoci k uvědomění a pochopení kvalit dosud existující, do nedávna téměř intaktně dochované, nedávné stavební kultury. Informace mohou sloužit také vlastníkům budov ze zkoumaného období uvědomit si a pochopit kvality a hodnotu jimi vlastněných nemovitostí.