Prohlášení NPÚ k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků