Ochrana oznamovatelů

Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání v NPÚ?

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, máte právo oznámit své podezření prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému NPÚ jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky vč. případných příloh na e-mailovou adresu: korupce@npu.cz;
  • osobně (osobní návštěvou či telefonicky);
  • listinným oznámením (obálku zřetelně označit „NEOTVÍRAT“ a „POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“) zaslaným na adresu: k rukám prvního náměstka generální ředitelky, Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 – Malá Strana, 118 01;

nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti na této stránce, kde jsou rovněž uvedeny podrobnější informace o podmínkách oznámení a právech a povinnostech oznamovatele.

K osobnímu oznámení je třeba si sjednat schůzku buď e-mailem korupce@npu.cz, nebo telefonicky na čísle: 257 010 137.

Osobou příslušnou k přijetí oznámení a k vedení agendy evidence a prošetření oznámení je první náměstek generální ředitelky NPÚ.