Památky středních Čech 1/2021

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

76

catalog Tištěná verze

60 Kč

Rozebráno

Obsah:

Studie

  • Jaroslav Horáček / Tetín v hledáčku rané památkové péče
  • Jan Veselý, Alena Nachtmannová, Jan Kypta / Raně novověký hostinec v Kněževsi u Rakovníka
  • Jiří Úlovec / Zaniklý zámeček v Chlumu u Dolní Lomnice
  • Jan Žižka / K podobě dvora se zámkem v Chlumu u Dolní Lomnice
  • Lukáš Slabý /  Nové poznatky o novogotické přestavbě zámku Konopiště

Materiálie

  • Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek / Z průzkumů tvrzišť Vlašimska
  • Alena Nachtmannová, Vladislav Razím / Raný zánik městského opevnění v Žebráku