Hotel Intercontinental v Praze. Historie | urbanismus | architektura

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

256

ISBN:

978-80-7480-129-7

catalog Tištěná verze

527 Kč

Nedostupné

Publikace o slavném hotelu InterContinental je poctou ikonické stavbě Prahy z přelomu 60. – 70. let minulého století. Sebevědomá stavba byla realizována v letech 1968–1975 ve stylové poloze domácí obdoby tehdy populárního brutalismu s bohatým výtvarným řešením v interiéru. Hotel, který je výraznou stavbou pražského nábřeží, vznikl pod záštitou a vedením Karla Filsaka z ateliéru Epsilon Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy ve spolupráci s Janem Šrámkem a kolektivem ateliéru Beta z téhož ústavu a Františkem Cubrou a kolektivem ze Školy architektury na pražské AVU.

Na publikaci, jež vychází z průzkumu prováděného od roku 2014 autorským kolektivem Národního památkového ústavu, se podíleli odborníci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, ÚTAM AV ČR a historici architektury. Historicko-umělecký výzkum doplňují 3D modelace, průzkumy konstrukce a materiálů. Monografie je svědectvím spolupráce s žijícími pamětníky, spoluautory stavby, výtvarníky a bývalými hotelovými zaměstnanci.

Kniha by nevznikla bez neobyčejně vstřícného přístupu vedení hotelu a hotelových zaměstnanců, kteří umožnili nejen podrobnou rozsáhlou fotodokumentaci interiérů včetně zázemí, ale poskytli přístup do rozsáhlého hotelového archivu.

Monografie je  třetí publikací v plánované ediční řadě v rámci projektu NAKI II, který se zaměřuje na dokumentaci a průzkum památkového potenciálu architektury 60. a 70. let 20. století. Projekt propojuje výzkumnou činnost Národního památkového ústavu s dalšími odbornými institucemi, projektového konsorcia (ČVUT, VUT a ÚTAM).
Obsah:

Úvod editora

 I. Obecné souvislosti

 •  I.1 Vývoj architektury hotelů v mezinárodních souvislostech (Vladimír Šlapeta)
 •  I.2 Šedesátá léta a stavby pro cestovní ruch (Radomíra Sedláková)
 •  I.3 Srovnávací studie a soutěže na hotely šedesátých let v Praze – výstavba hotelu Intercontinental v širších souvislostech (Lenka Popelová, spolupráce Martin Lapšanský)
 • I.4 Karel Filsak, architekt v diplomatických službách (Radomíra Sedláková)

II. Urbanismus, stavební historie místa a politické souvislosti

 • II.1 Urbanismus a stavební historie místa (Anna Schránilová)
 • II.2 Americký hotel v socialistickém Československu. Intercontinental ve společenských a politických souvislostech (Pavla Savická)

III. stavební historie, problematika památkové péče, architektura a interiéry

 • III.1 Architektura a stavební historie (Matyáš Kracík)
 • III.2 Interiéry (Kateřina Houšková)
 • III.2.1 Cesta k jejich vzniku, ideová koncepce, autorské kolektivy
 • III.2.2 Rekonstrukce podoby prostor (průvodce zaniklými interiéry)

IV. Konstrukce

 • IV.1 Tvorba digitálního modelu (Hana Hasníková, Kateřina Kulawiecová, Jiří Kunecký)
 • IV.2 Betony v hotelu Intercontinental (Petr Cikrle, Patrik Bayer, Pavla Rovnaníková)

V. Dokumenty (rozhovory s pamětníky a spoluautory) (Anna Schránilová)

 • V.1 Rozhovor s Ing. arch. Oldřichem Novotným a Ing. arch. Zdeňkem Rothbauerem
 • V.2 Rozhovor s Ing. arch. Zdenkou Novákovou
 • V.3 Rozhovor s bývalým ředitelem hotelu, Ing. Pavlem Hlinkou

Resumé (Kateřina Houšková)

Seznam pramenů a literatury

Seznam použitých zkratek