Obchodní dům Prior / Kotva. Historie | urbanismus | architektura

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

256

ISBN:

978-80-87967-19-5

catalog Tištěná verze

600 Kč

Nedostupné

Monografie se zabývá budovou obchodního domu Prior / Kotva v Praze (1969–1975) od architektů Vladimíra a Věry Machoninových a místem, jež zaujímá ve struktuře města. Jednotlivé studie sledují zejména kontext místa z hlediska archeologického, historického a urbanistického a kontext samotné stavby z hlediska formování typologie obchodních staveb a jejích historických proměn v zahraničí i u nás zejména v období po druhé světové válce, podmínek dobových architektonických soutěží, konstrukčního i materiálového řešení. V době svého vzniku byl tento obchodní dům oceňován pro svou architektonickou originalitu, ale také využit jako významný symbol prosperity komunistického režimu po násilném přerušení reformního procesu v roce 1968. V současnosti čelí nejen této ideologické zátěži minulosti, ale též problémům, jež vyplývají ze změn západních obchodních strategií, jež se projevily v této zemi po návratu tržního systému po roce 1989. Kniha je příspěvkem do veřejné i odborné diskuse o kvalitách tohoto objektu v exponované lokalitě hlavního města a o možnostech jeho dalšího osudu. Nedávné vyhlášení památkové ochrany objektu ze strany MKČR bez konsensu s majitelem narušilo komunikaci mezi ním a výzkumným týmem a nepodařilo se zajistit ani spolupráci s rodinou architektů, takže výzkum se mohl opřít výhradně o publikovaný a archivní materiál mimo tyto zdroje. Z tohoto omezení vychází koncepce publikace, jejíž těžiště spočívá zejména ve zkoumání a dokumentaci kontextuálních hodnot této budovy.

(Prof. Ing. arch. Petr Urlich, hlavní autor a editor publikace)

Publikace je dílčím výstupem projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ v rámci programu NAKI II.
Obsah:

Úvod editora (Petr Urlich)

I. Typologie obchodu a její příklady

 • I.1 Typologie obchodní architektury v 19. a 20. století (Petr Urlich)
 • I.2 Zahraniční a československé příklady obchodních domů (Jiří Moos)
 • I.3 Zásady a principy užité při řešení obchodních domů v druhé polovině 20. století (Jiří Moos, Petr Urlich)

II. Místo – historie, archeologie, urbanismus

 • II.1 Historie jednoho bývalého staroměstského bloku (Michal Tryml)
 • II.2 Urbanistické souvislosti obchodního domu Kotva (Radomíra Sedláková)

III. Soutěž – vítězové a jejich plány

 • III.1 Soutěž na obchodní dům Prior/Kotva v širším kontextu (Lenka Popelová)
 • III.2 Plánová dokumentace OD Kotva ve sbírce architektury Národní galerie v Praze (Radomíra Sedláková)
 • III.3 Architekti Věra a Vladimír Machoninovi (Radomíra Sedláková)

IV. Konstrukce

 • IV.1 Hexagony a hřiby (Tomáš Šenberger)
 • IV.2 Skeletový systém obchodního domu Prior/Kotva (Hana Hasníková, Jiří Kunecký)
 • IV.3 Zahraniční dodavatel stavby SIAB (Petr Urlich)
 • IV.4 K betonům obchodního domu Prior/Kotva (Petr Cikrle, Jiří Bydžovský, Martin Sedlmajer, Pavla Rovnaníková)

V. Dokumenty

 • V.1 Soutěžní podmínky z 1. 6. 1969
 • V.2 Závěrečný protokol poroty z 16. 2. 1970
 • V.3 Kotva po pěti letech (Oldřich Schwarz, 1980)

Seznam autorů

Summary