Parketáři ze tří kontinentů se potkají na zámku ve Vizovicích

Od neděle 30. srpna do soboty 5. září 2020 se na zámku ve Vizovicích sejdou mistři parket z různých zemí, které pojí jedno řemeslo a prožijí spolu pracovní týden. V rámci projektu WORKCAMP PARQUET budou přímo na místě ve dvou sálech téměř dvě desítky parketářů vyrábět historické zámecké parkety. Po dobu konání akce bude zámek Vizovice v běžném provozu a WORKCAMP PARQUET bude zařazen do prohlídkové trasy.

Návštěvníci tak při prohlídce uvidí autentickou práci a řemeslný um parketářů přímo v historických interiérech zámku. Každý účastník vyrobí 12 kusů zámeckých kazetových parket z hrubých fošen a společně z nich vytvoří parketovou podlahu ve dvou sálech zámku (v pracovně a v ložnici). Práce bude probíhat pouze za pomoci ručního nářadí, hoblíků, pil, cidlin a kostního klihu, který je určen k lepení, klížení a opravám a restaurování starého nábytku a parket. Nové zámecké parkety vzniknou ze dvou 165 let starých dubů dle vzoru originálních parket z roku 1860, které se nacházejí ve vedlejších sálech zámku.

WORKCAMP PARQUET 2020 ve Vizovicích je již pátým ročníkem tohoto mezinárodního projektu, který podporuje a zviditelňuje tradiční parketářské řemeslo. Cílem projektu je nejen zachování tradice a výměna zkušeností napříč zeměmi, ale i prezentování řemeslných dovedností veřejnosti.

Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost během tohoto týdne vidět nejen výrobu, ale i pokládku zámecké parketové podlahy tradiční technologií.