Výstava květin na zámku v Bučovicích měla velký úspěch a mimořádnou návštěvnost

Výstavu historizujících květinových aranžmá, která proběhla v reprezentačních sálech na zámku v Bučovicích od 4. července do neděle 12. července 2020 vidělo 1230 návštěvníků.

Dle ohlasů návštěvníků se jednalo o jednu z nejkrásnějších květinových výstav na bučovickém zámku. Svůj podíl na úspěchu má bezpochyby i Zahradnická fakulta v Lednici se svými studenty, která se na výstavě velkou měrou podílela. V sobotu 4. 7. mohli návštěvníci nahlédnout do tajů aranžování a sledovat studenty při praktických ukázkách, jak s květinami pracovat, skládat je a vázat do dech beroucích aranžmá.  Téma výstavy, které se zabývalo vlastně průřezem stylů a trendů aranžování během jednotlivých slohů se ukázalo divácky velmi atraktivní. Bohatě vyzdobené reprezentační sály nalákaly tentokrát opravdu rekordní počet návštěvníků.