Nevidomí a slabozrací navštívili zámek Bučovice

Haptické poznávání modelu Dionysovy fontány

Ve středu 20. září se na zámku Bučovice uskutečnily speciální prohlídky, které zohledňovaly vzdělávací potřeby nevidomých a slabozrakých. Zúčastnilo se jich 43 návštěvníků ze Zlínského kraje.

V Roce renesanční šlechty, který letos vyhlásil Národní památkový ústav, se zvláštní pozornosti dostává zámku Bučovice. Na sklonku návštěvnické sezony se rozhodli pracovníci Národního památkového ústavu zprostředkovat jeho krásu a význam také nevidomým a slabozrakým ze čtyř poboček sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ve Zlínském kraji. Uspořádali pro ně proto speciální prohlídku reprezentačních sálů zámku. Jejím hlavním cílem bylo zprostředkovat nevidomým a slabozrakým historii zámku Bučovice, jeho charakter, vybrané prostory a detaily i každodennost života na renesančním sídle. Kromě popisného výkladu nechyběla příležitost dotýkat se originálních vystavených předmětů, dále pak připravených replik štukové výzdoby, dobových oděvů, nádobí, zbraní i hudebních nástrojů. Nechyběla ani příležitost zatančit si dobový tanec branle v nejhonosnějším prostoru –  Císařském sále. Akcent byl kladen na zapojení různých smyslů návštěvníků, jak to vhodně předznamenává tematika malířské výzdoby stropu jednoho ze sálů, kde je vyobrazeno všech pět smyslů v podobě alegorií. Například čich přišel ke slovu v přípravně jídla, kde mohli účastníci programu přivonět k několika druhům koření, které bylo v renesanci vyvažováno zlatem, a poptávka po něm zapříčinila mnoho dobrodružných námořních výprav. Setkání bylo zakončeno kytarovým vystoupením Petra Hudce.

Program připravili a vedli pracovníci odboru edukace a dalšího vzdělávání při generálním ředitelství v Praze ve spolupráci s průvodci zámku. V říjnu bude mít svoji reprízu s nevidomými a slabozrakými z Olomouckého kraje.

Speciální prohlídky na památkových objektech ve správě NPÚ nejsou úplnou novinkou. Jedním z prvních takovýchto počinů byl program Naslepo hradem Křivoklátem, který se uskutečnil v roce 2008. Další rozvoj nabídky vzdělávacích příležitostí v historickém prostředí pro osoby se zdravotním znevýhodněním přinesl v letech 2012–2015 projekt Památky nás baví, který získal mezinárodní ocenění Europa Nostra.

V letošním roce podepsaly Národní památkový ústav a Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky memorandum o spolupráci. Jeho součástí jsou mimo jiné deklarace vzájemné součinnosti při zpřístupňování památkových objektů lidem se zdravotním postižením, podpora společných projektů či spolupráce v oblasti informování veřejnosti a propagace.