Veřejná prezentace restaurovaných částí zámku a sbírkových předmětů zámku ve Vizovicích

Dnes se na zámku ve Vizovicích uskutečnila veřejná prezentace restaurovaných stavebních částí zámku a sbírkových předmětů jako poděkování donátorům, kteří na tyto akce významně finančně přispěli. Během let 2010–2022 bylo na státním zámku ve Vizovicích restaurováno okolo 60 kusů sbírkových předmětů, obnovena byla zámecká kaple a restaurováním prošlo několik uměleckých děl. Velkou zásluhu na tom mají právě donátoři zámku Vizovice, kteří poskytují nemalé finanční částky a významně se tak podílejí na tom, že starým věcem vracíme novou tvář.

Péče o národní kulturní památku  je po všech stránkách nejen náročnou, ale především zodpovědnou a nikdy nekončící činností. Kompletně opravený památkový objekt s restaurovaným mobiliářem je a zůstane snem každého kastelána, a proto máme radost z každé i malé obnovy i z každého ač rozsahem třeba menšího restaurování.

Za posledních 12 let bylo na zámku ve Vizovicích restaurováno velké množství předmětů a uměleckých děl a nebylo to pouze za finance poskytnuté zřizovatelem Národního památkového ústavu, tedy Ministerstvem kultury ČR. Významnou částkou 1 337 400 Kč přispěli naši dárci, kteří tímto způsobem podpořili obnovu čtyřiceti předmětů nebo uměleckořemeslných stavebních prvků. Bez nich by nebylo možné tyto restaurátorské práce realizovat. Vizovický zámek je komorním objektem a nemá takovou popularitu ani atraktivitu jako jiné větší a známější památky ve správě NPÚ. Proto si velmi ceníme pozornosti, kterou mu dárci věnují.

Celkem bylo za 12 let restaurováno 22 obrazů, 11 sochařských děl a kamenných prvků, 9 ks nábytku (kabinetní skříně, mycí skříňka, gobelínové potahy, komoda atd.), 3 osvětlovací tělesa, 8 předmětů uměleckořemeslné výroby, několik nástěnných maleb, opravena a restaurována byla zámecká kaple.

Součástí dnešní akce byla prohlídka obnovených/restaurovaných prostor, např. zámecké kaple, která prošla restaurováním v letech 2013–2015 nebo obytných prostor zámku, kde se na prohlídkových trasách nachází další restaurovaný mobiliář a umělecká díla. Dokončené realizace byly na místě doplněny odbornou dokumentací jejich obnovy, přítomni byli i sami restaurátoři, aby mohli odpovídat na dotazy vztahující se k restaurátorským postupům a různým zjištěním během restaurování. Pro veřejnost byla akce otevřena od 16.30 hodin.  

Státní zámek Vizovice – architektonicky čistou zámeckou budovu nechal v polovině 18. století vystavět Heřman Hanibal z Blümegenu. Bohatě zařízené interiéry ve stylu baroko, rokoko, empír a biedermeier jsou vybaveny sbírkami porcelánu, orientálních předmětů i množstvím předmětů denní potřeby. Nejcennější sbírkou je rozsáhlá kolekce obrazů z 16. – 19. století se vzácným souborem děl nizozemského malířství a pracemi významných českých autorů. Působivý autenticky dochovaný interiér zámecké kaple je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož sochy zdobí i celoročně přístupnou zahradu.


Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži, 573 301 410, 602 748 088, subik.petr@npu.cz
p. Jana Pluhařová, kastelánka, státní zámek Vizovice, 577 452 762, 724 316 410, pluharova.jana@npu.cz
www.zamek-vizovice.cz
Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ ÚPS Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova.dagmar@npu.cz

 

Fotografie ke stažení