Památky Zlínského kraje zavírají své brány. Zámek Buchlovice a Květná zahrada patří v letošní sezóně mezi deset nejnavštěvovanějších památek ve správě Národního památkového ústavu

Víkend ukončil návštěvnickou sezónu na hradech a zámcích, kterou vnímáme jako úspěšnou, protože čeští návštěvníci zůstali památkám věrni a postupně se vracejí. Brány památek se však nezavírají úplně, můžete si užít ještě adventní a vánoční akce.

Celkem navštívilo památky v době od 1. ledna do 30. října 2022 (hrad Buchlov, zámek Buchlovice, zámek Vizovice a Květnou zahradu) ve správě Národního památkového ústavu 223 883 osob, což je o 2442 osob více než v minulé sezóně. Zámek Buchlovice a Květná zahrada patří v letošní sezóně mezi deset nejnavštěvovanějších památek ve správě Národního památkového ústavu.

Úspěšnost letošní sezóny ovlivnili především čeští návštěvníci, kteří památkám zůstali věrni a u méně známých památkových objektů byla návštěvnost optimální i přes mírný nárůst cen, ke kterému musel NPÚ začátkem roku přistoupit vzhledem ke zvýšeným mandatorním výdajům za elektřinu a další služby.

Na památky mělo vliv i zdražení energií, i když nutnost šetřit energiemi si správci památek NPÚ uvědomovali už dříve (tedy před zdražením energií) a na spoustě památek byly v předcházejících letech postupně využívány především úsporné žárovky a úsporná osvětlení. Zdražení energií tento postup výměny žárovek a osvětlení za jejich úsporné verze hodně urychlilo. V rámci úspor bylo omezeno noční osvětlení památek a zůstávají svítit pouze bezpečnostní světla. Jedním z dalších kroků vedoucí k úsporám bylo ztlumení topení na nezbytné minimum a v některých prostorách jde dokonce jen o temperování. Musely být omezeny také obnovy malého rozsahu, jako jsou například nátěry oken, drobné úpravy střech, arboristické práce, úpravy cest v parku, výsadba stromů apod. V případě skleníků je jejich vytápění sníženo na minimum nezbytné pro uchování rostlin a před zimním obdobím byly skleníky zkontrolovány, aby byly maximálně utěsněny a nedocházelo k tepelným ztrátám.

V letošním roce NPÚ spolupracoval s agenturou CzechTourism a s Českou televizí na pořadu Skryté skvosty. Bylo odvysíláno celkem deset dílů, z toho jeden byl věnován zámku Buchlovice. Mírný nárůst návštěvnosti zámku Buchlovice oproti loňskému roku lze přičíst na vrub i tomuto divácky oblíbenému pořadu.

Na hradě Buchlově po celou sezónu a za plného návštěvnického provozu probíhaly práce na opravě střech hospodářských objektů na druhém nádvoří. Práce byly v uplynulých dnech dokončeny. Celková cena opravy se vyšplhala na necelých 23 mil. Kč.

Návštěvnost

2018

2019

2020

2021

2022

hrad Buchlov

74 685

74 351

50 063

48 481

47 509

zámek Buchlovice

102 896

101 302

71 376

72 248

75 228

zámek Vizovice

17 209

21 225

16 662

13 064

15 609

Květná zahrada

103 103

110 551

79 614

87 648

85 537

Údaje jsou období od 1. ledna do 30. října. 

Tisková zpráva s tabulkou deseti nejnavštěvovanějších památek ve správě Národního památkového ústavu.
 

Klasická návštěvnická sezóna, která na většině památek trvá od začátku dubna do konce října, sice už skončila, ale do konce roku proběhne ještě Hradozámecký advent – adventní a vánoční programy na památkách.

Adventní a vánoční akce, které na památkových objektech NPÚ ve Zlínském kraji proběhnou do konce roku 2022:

 

SH Buchlov www.hrad-buchlov.cz
26. 12. 2022
Na Štěpána na Buchlově otevřená brána

SZ Vizovice www.zamek-vizovice.cz
24. – 26. 12., 31. 12. a 1. 1. 2023 vždy od 13.30 do 16.30 hodin
Betlémy v zámecké kapli

17. a 18. 12., 24. – 26. 12., 31. 12., 1. 1. 2023, a nově také 7. — 8. 1. 2023, vždy od 13.30 do 16.30 hodin
Výstava v přízemních výstavních prostorách

Květná zahrada www.kvetnazahrada-kromeriz.cz
27.11.; 4.12.; 11.12.; 18.12
Advent v Květné zahradě

 

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Jana Pluhařová

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 577 452 762, 724 316 410
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Vizovice
Palackého nám. 376/, Vizovice

Ing. Rostislav Jošek

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 787 210
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Buchlov
Polesí 418/, Buchlovice

Mgr. Jan Binder

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 402 070
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Buchlovice
náměstí Svobody 13/, Buchlovice

Mgr. Zdeněk Novák

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 887 104
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Kroměříž
Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, Kroměříž