Lucemburský rok Národního památkového ústavu. Hrad Veveří otevře novou výstavu „Lev a Orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad.“

Státní hrady a zámky spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) vstupují do Lucemburského roku, v němž si různými akcemi a programy připomeneme a oslavíme 700. výročí narození Karla IV. Na hradě Veveří na významného českého panovníka upozorníme novou stálou výstavou „Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad“, která bude otevřena od 2. července 2016.

Národní památkový ústav si letos kromě 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV. připomíná celý rod Lucemburků. Již šestý ročník projektu Po stopách šlechtických rodů proto nese název Lucemburský rok a NPÚ se jím připojuje k oficiálním národním karlovským oslavám. Centrem a „hlavním stanem“ lucemburského roku bude státní hrad Karlštejn, jenž je s Karlem IV. ikonicky spojen. Hlavní událostí roku bude výstava Karlštejnský poklad. Kultura císařského dvora Karla IV., otevřená od 7. května právě na Karlštejně. Jak název napovídá, představí tzv. karlštejnský poklad, soubor téměř 400 předmětů z doby Karla IV., které vypovídají o kultuře a životním stylu Karlova dvora.

Z našich jihomoravských objektů je s Karlem IV. nejvíce spojen hrad Veveří jako rezidence moravských Lucemburků. Nová stálá výstava na Veveří představí významné moravské sídlo i opomenuté členy Lucemburské dynastie – Jana Jindřicha, Jošta, Prokopa a Jana Soběslava. Expozice připravovaná Národním památkovým ústavem ve spolupráci s Moravským zemským archivem chce přiblížit návštěvníkům hradu Veveří nejslavnější etapu jeho dějin a osudy moravských Lucemburků, kteří tyto dějiny tvořili. Stálá expozice v prostorách středověkého hradního paláce bude věnována klíčové roli, kterou sehráli členové panovnické rodiny v dějinách Moravy i samotnému hradu Veveří v období vrcholné gotiky. U příležitosti otevření expozice, ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, budou na hradě vystaveny zcela jedinečné a na Moravě nikdy neprezentované exponáty ze Svatovítského pokladu, spojené s fundátorskou činností Lucemburků. První víkend v červenci,
tj. 2. – 3. 7. bude na hradě Veveří vystavena unikátní relikvie z lucemburské doby – pontifikální rukavice svatého Vojtěcha z boleslavské klenotnice, dokládající hluboké duchovní tradice lucemburského věku.
     
Z dalších již tradičních akcí se návštěvníci mohou těšit na Hradozámeckou noc, která se uskuteční
27. srpna a během večerních a nočních hodin se mimořádně otevřou brány hradů a zámků, které budou nabízet prohlídky a spoustu dalších programů. Vlajkovou lodí letošního ročníku Hradozámecké noci bude hrad Karlštejn. Hradozámecká noc na památkách Jihomoravského kraje proběhne např. na zámku v Bučovicích, na Janohradě (v lednicko-valtickém areálu), na zámcích v Lysicích a v Rájci nad Svitavou.  

Nové prohlídkové trasy a výstavy
V letošním roce bude jednou z hlavních akcí Národního památkového ústavu projekt Marie von Ebner - Eschenbach – Žena tří století. Napříč institucemi, jako jsou zámky ve správě Národního památkového ústavu, Moravským zemským muzeem, Moravským zemským archivem, Magistrátem města Brna, Masarykovou univerzitou, Vídeňskou univerzitou, pražským Klementinem a dalšími, se uskuteční výstavy, koncerty, divadelní představení a speciální komentované prohlídky. Dne 12. března 2016 si připomeneme sté výročí jejího úmrtí a po celý rok budeme různými akcemi dále upozorňovat na tuto mimořádnou ženu a spisovatelku. Jednou z hlavních akcí bude otevření zcela nové stálé a celoročně přístupné interaktivní literárně historické expozice na zámku v Lysicích věnované Marii von Ebner-Eschenbach. Výstava bude otevřena v pátek 27. května 2016 a věříme, že její nezvyklá instalace zaujme široké spektrum návštěvníků od rodin s dětmi přes jednotlivce, seniory i školní výpravy, protože každá z těchto skupin si na výstavě najde to své.

Obnova památek a příprava projektů do evropských fondů
Přestože vysoká návštěvnost hradů a zámků znamená vyšší výnosy ze vstupného, peníze, které lidé na hrady a zámky přinášejí, pomáhají pokrýt jen část nákladů na provoz a údržbu. Na financování jejich revitalizace nebo obnovy musejí být využívány i další zdroje, nejčastěji evropské fondy. V roce 2016 bude NPÚ podávat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1 (zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví). Žádost se bude týkat hradu Pernštejna a obnovy jeho zahrad a parku. V případě úspěchu by se jako malý zázrak mohl jevit výsledek vzkříšení pernštejnských zahrad, obnova by zdánlivě pustému svahu u hradu vrátila podobu díla zahradního umění s tureckými lázněmi, altány, kaskádami a další architekturou.
Další žádost o dotaci z tohoto programu bude předložena pro zámek Uherčice. Bude se týkat některých partií objektu vybraných s ohledem na specifické cíle programu. Akce by v rámci dlouhodobé komplexní obnovy, která byla zahájena v r. 1995, navazovala na dosud realizované dílčí projekty.

Novinky a výběr z kalendáře akcí jednotlivých objektů pro sezónu 2016

Státní hrad Bítov (www.hradbitov.cz)
V letošním roce budou znovuotevřeny tři rekonstruované místnosti – šatna, ložnice hraběnky Augusty Daunové a budoár baronky Olgy Haasové. Ložnice bude vybavena nově restaurovaným nábytkem včetně novogotické postele. Podobné změny dozná také ložnice jejího manžela Františka Dauna, kromě taktéž novogotické postele ji bude zdobit loni restaurovaná unikátní skříň na jeho lovecké zbraně. Celá instalace je doplněna předměty denní potřeby, které šlechta za svého života používala. Jídelna bude vybavena porcelánovým servisem z produkce porcelánky Haas a Czjzek, kterou vlastnil poslední soukromý majitel hradu baron Jiří Haas. Rozsáhlá zoologická sbírka bude doplněna o lovecké trofeje pořízené posledními majiteli hradu.

Nová prohlídková trasa ve spolupráci s agenturou NAVAJN Znojmo. Za vínem hradním lesoparkem – prohlídka hradního lesoparku (staveb a vyhlídek) spojená s ochutnávkou vín v předem rezervovaných termínech.

Hrad a vůně Velikonoc – velikonoční hrad, historická kuchyně v provozu (25. – 28. 3. 2016)
Mezinárodní den památek a sídel – mimořádná prohlídka hradní kaple (16. – 17. 4. 2016)
Za Kašpárkem na hrad Bítov – výstava o historii domácího loutkového divadla (1. 5. – 30. 9. 2016)
Výstava obrazů figur a kreseb Marty Valáškové (1. 5. – 31. 7. 2016)
Výstava kovaných plastik Davida Habermanna a impresionistických obrazů Petra Mirčeva (2. 8. – 30. 9. 2016)
Historická lukostřelba (1. 7. – 31. 8. 2016)
Historická hudba při prohlídkách paláce (19. 7 – 31. 7. , 2. 8. – 7. 8., 11. 8. – 14. 8. 2016)
Inkvizitor a mluvka – šermířská scénka pro děti i dospělé  (2. – 10. 7. 2016)
Prokletí rodu Waldorfů  – noční prohlídky pro děti i dospělé (21. – 22. 7. 2016; 4. – 5. 8. 2016)
Hradní kaprobraní – chytání kaprů na pytlačku, historická kuchyně v provozu (24. – 25. 9. 2016)
Hradní pouť  - historický jarmark, divadla, mše sv. (13. – 14. 8. 2016), zahajovací koncert Lucrezia Borgia (12. 8. 2016)
Dny evropského kulturního dědictví (10. – 11. 9. 2016)
Vánoční prohlídky – vánoční hrad, historická kuchyně v provozu (10. – 11. 12. 2016)

Státní zámek Bučovice (www.zamek-bucovice.cz)
Jaro s tulipánem – květinová výstava v interiérech zámku (25. 3. – 3. 4. 2016)
Šaty k tanci i pohledu – výstava historických kostýmů (25. 3. – 22. 5.2016)  
Zámecký košt vín (14. 5. 2016)
Školní výlety na zámku aneb pojďte s námi na pohádku (17. 5. – 20. 5. 2016)
Výstava panenek Barbie, My Scene, Bratz Scen v historických háčkovaných šatech (1. 6. – 31. 8. 2016)   Národní festival neprosionálních orchestrů (4. 6. 2016)
Nebezpečné známosti – noční prohlídky zámku (30. 7. 2016)  
Hradozámecká noc (27. 8. 2016)
Bučovický podzim – koncert vážné hudby (18. 9. 2015)

Státní zámek Kunštát (www.zamek-kunstat.cz)
Velikonoce – bude otevřena trasa „V erbu tří pruhů“(25. – 28. 3. 2016)
Sympozium Gmunden – mezinárodní výstava keramiky v zámecké konírně (2. 4. – 24. 7. 2016)
Život na středověkém hradě – výukový program pro žáky základních škol (květen, červen, září 2016)
Mše svatá – zámecká kaple sv. Josefa (1. 5. 2016)
VERNUM 2013 ENSEMBLE – koncert k zahájení hlavní návštěvnické sezóny 2016 (1. 5. 2016)
Jaroslav Hutka nejenom s kytarou (27. 5.2016)
Malý noční Mozart – zahajovací koncert hudebního cyklu (1. 7. 2016)
Malý noční Mozart –  druhý koncert hudebního cyklu (22. 7. 2016)
Malý noční Mozart – třetí koncert hudebního cyklu (12. 8. 2016)
Malý noční Mozart – závěrečný koncert hudebního cyklu (27. 8. 2016)
Mimořádné zpřístupnění Dolního zámku – v rámci Dnů evropského dědictví (10. 9. – 11. 9. 2016)
Adventní koncerty (27. 11. 2016; 4. 12. 2016; 11. 12. 2016; 18. 12. 2016)

Státní zámek Lednice (www.zamek-lednice.cz)
V loňském roce bylo dokončeno zabezpečení objektu minaretu včetně dokončení elektroinstalace. A v letošním roce bude probíhat restaurování mozaikové podlahy minaretu. Práce na minaretu budou probíhat po celou sezónu 2016 tak, že nebude nijak narušen návštěvnický provoz. Prohlídky věže minaretu a vyhlídkových teras nebudou stavebními ani restaurátorskými pracemi nijak zasaženy. A na sezónu 2017 by měl být minaret již otevřen návštěvníkům včetně obnovených místností, kde vznikne nová prohlídková trasa. Na letošní sezónu chystáme pro návštěvníky změnu na IV. prohlídkovém okruhu v grottě, místo výstavy strašidel, bude prohlídkový okruh prezentovat vinařskou expozici a technické vybavení zámku.

Tradiční hrané noční prohlídky (22., 23., 29. a 30. 7. 2016)
Kontrasty – koncert v zámecké kapli (7. 8. 2016)


Státní zámek Lysice (www.zameklysice.cz)
Největší novinkou na zámku v Lysicích bude otevření nové výstavy věnované Marii von Ebner Eschenbach, o které je zmínka v úvodní části zprávy. Výstava bude otevřena 3. června 2016.

Jaro na zámku – A panstvo se vrátilo z cest  (24. – 28. 3. 2016)
Poklady z depozitářů  –  výstava původního vybavení šlechtických sídel na Moravě (24. 3. – 30. 10. 2016
Pojďte nám pomoci s obnovou památky (Mezinárodní den památek) – brigádnická práce na objektu, pro dobrovolníky bude připravena speciální prohlídka (17. 4. 2016)
Otevření nové expozice Marie von Ebner Eschenbach (3. 6. 2016)
Mezinárodní soutěž ve střelbě z luku (28. – 29. 5.)
Víkend otevřených zahrad (11. – 12. 6. 2016)
Concentus Moraviae – Koncert Škampova kvarteta (14. 6. 2016)
Předpouťová zábava a tradiční taneční večer (24. 6. 2016)
Romeo a Julie Divadelní představení Divadelního spolku Kašpar Praha v rámci XXI. Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae  (24. 6. 2016)
Přijíždí král a císař – rytířský turnaj na koních k poctě římského císaře a českého krále Karla IV., akce v rámci Lucemburského roku (26. 6. 2016)
Japonské dny – série akcí inspirovaných japonskou historií a uměním (6. – 10. 7. 2016)
Divadelní představení společnosti Geisslers Hofcomedianten (3. 8. 2016)
III. Mezinárodní setkání naivních umělců – tvorba v plenéru a výstava (20. – 26. 8. 2016)
Hradozámecká noc (27. 8. 2016)
Rozmanitosti jiřin (2. – 4. 9. 2016)
Dny evropského kulturního dědictví – po oba dny v 15 hodin speciální prohlídka zámku s návštěvou depozitáře (10. – 11. 9. 2016)
Svatební show (18. 9. 2016)
Dýňobranní – tematický trh , výstava i soutěž, kulinářské trhy (15. – 16. 10. 2016)
Advent na zámku (26. – 27. 11. 2016)
Andělé na zámku (26. – 27. 11. 2016; 25. a 31. 12. 2016)
Vánoce na zámku – prohlídky vánočně vyzdobeného zámku (25. a 31. 12. 2016)

Státní zámek Milotice (www.zamekmilotice.cz)
Na Státním zámku Milotice se nově návštěvníkům otvírají tři místnosti v prvním patře, které nebyly veřejnosti ještě nikdy přístupné. Jedná se o hostinský pokoj, přilehlou koupelnu a především privátní pokoj francouzského hraběte Gabriela de Choiseul-Daillecourt, který Milotice vyženil na počátku 19. století a je pochován v hrobce místního kostela Všech Svatých. Pokoj má autentický vzhled jako v první třetině 19. století a byl rekonstruován na základě akvarelu uchovávaného v římském muzeu Mario Praz, jehož fotokopie bude v pokoji umístěna.

Velikonoce na zámku (26. – 28. 4. 2016)

Státní hrad Pernštejn (www.hrad-pernstejn.eu)
K zakoupení je nově vydaná publikace Hrad Pernštejn. Publikace se věnuje jednomu z nejpůvabnějších moravských hradů. Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století. Publikaci lze zakoupit přímo na hradě nebo v e-shopu Národního památkového ústavu.

Velikonoce na Pernštejně (25. – 28. 3. 2016)
Romantická zbrojnice rodiny Mittrowských – výstava zbraní ve velkém sále sýpky (25. 3. – 31. 10. 2016)
Hradní stolování v průběhu staletí – oživení prohlídkových tras dobovým stolním vybavením (25. 3. –31. 10. 2016)
Mezinárodní den památek a sídel – mimořádná komentovaná prohlídka hradní kaple (16. – 17. 4. 2016)
Víkend otevřených zahrad – komentované prohlídky historických zahrad, čekajících na své znovuzrození (11. – 12. 6. 2016)
Concentus Moraviae – Koncert Modogliani Quartet (13. 6. 2016)
Slavnosti pernštejnského panství – akce v celém  mikroregionu, na hradě historické slavnosti, rytířský jezdecký turnaj, středověké tržiště aj. (2. 7. – 6. 7. 2016)
Za tajemstvím středověku aneb pážata, panoši a rytíři – interaktivní program pro děti (6. 8. 2016)
Podzim na Pernštejně – slavnosti květin a plodů podzimu s výzdobou prohlídkové trasy (17. 9. – 25. 9. 2016)
Vánoce na sýpce (10. – 11. 12. 2016)

Státní zámek Rájec nad Svitavou (www.zamekrajec.cz)
Otevření zámeckých skleníků (2. 2. – 31. 3. 2016)
Velikonoce na zámku (25. – 28.3. 2016)
Mezinárodní den památek (17. 4. 2016)
Mimořádné prohlídky zámku – včetně sklepů pod kuchyňským pavilonem a zámeckou kaplí (1. a 8. 5. 2016)
Víkend otevřených zahrad – prohlídka zámeckého parku se zahradníkem (11. – 12. 6. 2016)
Concentus Moraviae – XXI. mezinárodní hudební festival (7. 6. 2016; 18. 6. 2016)
František Hugo Salm – výstava v zámecké kapli (16. 6. – 30. 10. 2016)
Svatojánské kvítí – květinová aranžmá z bylin a letních květin v interiérech zámku (2. – 6. 7. 2016)  
Noční prohlídky – Franknštejn (5. 7. 2016)
Noční prohlídky – Nebezpečné známosti (29. 7. 2016; 19. 8. 2016; 26. 8. 2016))
Zámecká církevní pouť – bohoslužba v zámecké kapli (16. 8. 2016)
Hradozámecká noc (27. 8. 2016)
Babí léto na zámku, rájecké jiřinky – květinová aranžmá z jiřin a dalších podzimních květů a plodů
(8. – 11. 9. 2016)  

Státní zámek Uherčice (www.zamek-uhercice.cz)
Uherčice Pavlíny Senić – dobročinný koncert operní pěvkyně a jejích hostů spojený již tradičně s dražbou kvalitních vín, jejíž výtěžek bude věnován na obnovu zámku – polovina července (přesný termín dosud není stanoven).  Akce se bude konat v rámci Hudebního festivalu Znojmo 2016. Program a termín budou upřesněny v průběhu května – června na webu SZ Uherčice.
Koncert nejen pro seniory – akce OÚ Uherčice na hlavním nádvoří (6. 8. 2016)
Adventní koncert – akce OÚ Uherčice v zámecké kapli
Termíny a další informace budou průběžně doplňovány na webových stránkách.

Na podzim 2015 byly dokončeny vegetační úpravy zámeckých zahrad a parků dotované z OPŽP, což se projevuje některými významnými změnami ve vzhledu exteriérů.

Státní hrad Veveří (www.veveri.cz)
Při příležitosti Lucemburského roku 2016 bude 1. 7. 2016 otevřena nová stálá výstava připomínající dobu Karla IV. Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad.

Zpátky do pohádky – výstava kostýmů z pohádek ČT (1. 5. – 30. 9. 2016)
Erby majitelů hradu Veveří – výstava (25. 3. – 30. 10. 2016)
Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad (2. 7. – 30. 10. 2016)  
Copuli lapidum – výstava kresebných rekonstrukcí hradů v povodí Svratky (25. 3. – 30. 10. 2016)
Tyčové zbraně z období 30leté války – výstava (25. 3. – 30. 10. 2016)
Veveří – Eichhorn 1809 (9. 4. 2016)
Svatováclavská koruna (30. 4. – 1. 5. 2016)
Sraz automobilových veteránů (1. 5. 2016) – pouze za pěkného počasí
Středověk na hradě Veveří (28. 5. 2016)
Řecký den (4. 6. 2016)
Výstava vín (11. 6. 2016)
Mistrovství ČR žen v pétanque (18. 6. 2016)
Den pro rodinu – soutěže a hry nejen pro rodiny s dětmi (16. 7. 2016)
Koncert skupiny Tři sestry a jejich hostů (23. 7. 2016)
Lughnasad – keltský svátek žní (6. 8. 2016)
Moravské hrady – hudební festival (12. – 13. 8. 2016)
Květinová výstava v rámci I. prohlídkové trasy (20. – 28. 8. 2016)
Mezinárodní turnaj v pétanque (3. 9. 2016)
Brněnský plenér – sochařské sympozium (6. – 15. 9. 2016)
Běžíme na hrad – sportovní akce nejen pro rodiny s dětmi (1. 10. 2016)

Státní zámek Valtice (www.zamek-valtice.cz)
V červenci a srpnu bude nově zpřístupněna barokní kaple jako samostatný prohlídkový okruh. V rámci každé prohlídky si budou moci návštěvníci vychutnat i zážitek v podobě komorního vystoupení. V prostorové replice zámeckého barokního divadla bude nově otevřena multimediální interaktivní expozice, která představí barokní divadlo, tak jak bylo využíváno v době jeho největší slávy na přelomu 18. a 19. stol. Návštěvníci budou vtaženi do děje barokní opery, nahlédnou do zcela jedinečné mašinérie divadla a přenesou se do doby, kdy se v divadlech svítilo olejovými kahany a mašinéristé se dorozumívali hvízdáním.

Výstava domácích loutkových divadélek – unikátní sbírka loutek, divadel a kulis instalovaná ve spolupráci s Moravským zemským muzeem (od 16. 4. do 2.10.))
Zámecká bylinková zahrádka – (slavnostní otevření 14. 5. 2016)
Poklady středověkého čínského umění (1.5 – 2. 10. 2016)
Královské korunovační klenoty – výstava replik i originálů (1. 5. – 2. 10. 2016)
3. 6. zahájení divadelní sezóny – Facetum musicum (www.ensembledamian.com)

Státní zámek Vranov nad Dyjí (www.zamek-vranov.cz)
Předvelikonoční workshop (19. 3. 2016) – aranžování květinových vazeb pod odborným vedením
Ing. Věry Musilové
Terarijní výstava (1. 7. – 31. 8. 2016)
Evropská kamenina ze sbírek uměleckoprůmyslového muzea v Praze (1. 6. – 30. 9. 2016)
Vranovská lilie 2015 – XV. ročník květinových slavností (17. 6. – 22. 6.) –  bohaté květinové vazby, v nichž dominuje lilie na základním návštěvnickém okruhu
Krajiny mého okolí (26. 5. – 30. 9. 2016) - Výstava fotografií Michala Schneidera ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí  
Historická lukostřelba (1. 7. – 31. 8. 2016)
Hostina pro Mozarta (17. 7. 2016) dobová gastronomie a Tafelmusik z období 1750 – 1780
Výstava současného výtvarného umění v zámecké kapli Nejsvětější Trojice (1. 7. – 31. 8. 2016)
Vranovské kulturní léto (červenec a srpen 2016) – 8 až 10 koncertů a divadelních představení ve spolupráci s městysem Vranov nad Dyjí  
Adventní koncert (poslední předvánoční týden)  
Předvánoční workshop – vazby na vánoční stůl pod odborným vedením Ing. Věry Musilové¨
Tradiční vánoční prohlídky (26. 12. – 31. 12. 2016) – slavnostně vyzdobeného základního prohlídkového okruhu

Termíny zahájení sezóny 2016 na jednotlivých památkách:
Státní hrad Bítov     25 března
Státní zámek Bučovice    25. března
Státní zámek Kunštát    25. března
Státní zámek Lednice    6. února
Státní zámek Lysice    24. března
Státní zámek Milotice    25. března
Státní hrad Pernštejn    25. března
Státní zámek Rájec nad Svitavou    25. března
Státní zámek Uherčice    4.  června
Státní zámek Valtice    25. března  
Státní hrad Veveří    25. března
Státní hrad Vranov nad Dyjí    25. března


Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky.
NPÚ, územní památková správa v Kroměříži spravuje celkem 24 památkových objektů v rámci čtyř krajů:
Jihomoravský kraj – Státní hrad Bítov, Státní zámek Bučovice, Státní zámek Kunštát, Státní zámek Lednice, Státní zámek Lysice, Státní zámek Milotice, Státní hrad Pernštejn, Státní zámek Rájec nad Svitavou, Státní zámek Uherčice, Státní zámek Valtice, Státní hrad Veveří, Státní zámek Vranov nad Dyjí
Zlínský kraj – Státní hrad Buchlov, Státní zámek Buchlovice, Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Státní zámek Vizovice
Olomoucký kraj – Státní hrad Bouzov, Státní zámek Jánský Vrch, Soubor lidové architektury v Příkazích, Státní zámek Velké Losiny
Moravskoslezský kraj – Důl Michal, Státní zámek Hradec nad Moravicí, Státní zámek Raduň
Další informace najdete na www.npu.cz.


Informace k památkovým objektům:
Státní hrad Bítov, Jan Binder, kastelán, 728 779 105, binder.jan@npu.cz,  http://www.hradbitov.cz/
Státní zámek Bučovice, Bc. Jana Burianková, kastelánka, 724 095 281, buriankova.jana@npu.cz,  http://www.zamek-bucovice.cz/
Státní zámek Kunštát, Bc. Radim Štěpán, kastelán, 602 343 337, stepan.radim@npu.cz , http://www.zamek-kunstat.cz/
Státní zámek Lednice, Ivana Holásková, kastelánka, 602 550 587, holaskova.ivana@npu.cz, http://www.zamek-lednice.com/
Státní zámek Lysice, Bc. Martina Rudolfová, kastelánka, 606 373 553, lysice@npu.cz, rudolfova.martina@npu.cz,  http://www.zameklysice.cz/
Státní zámek Milotice, Mgr. Evžen Boček, kastelán, 724 663 501, bocek.evzen@npu.cz,  http://www.zamekmilotice.cz/
Státní hrad Pernštejn, Mgr. Zdeněk Škrabal, kastelán, 721 230 076, skrabal.zdenek@npu.cz, http://www.hrad-pernstejn.eu/
Státní zámek Rájec nad Svitavou, Jana Kopecká, kastelánka, 723 398 968, kopecka.jana@npu.cz, http://www.zamekrajec.cz/
Státní zámek Uherčice, Eva Štěpánová, kastelánka, 607 650 192, stepanova.eva@npu.cz, http://www.zamek-uhercice.cz/
Státní zámek Valtice, PhDr. Richard Svoboda, MBA, kastelán, 604 600 606, svoboda.richard@npu.cz, http://www.zamek-valtice.cz/

Státní hrad Veveří, Mgr. Lenka Florková, kastelánka, 724 703 429, florkova.lenka@npu.cz, http://www.veveri.cz/
Státní zámek Vranov nad Dyjí, Mgr. Miroslava Janíčková, kastelánka, 778 776 454, janickova.miroslava@npu.cz, http://www.zamek-vranov.cz/, http:/www.novy-hradek.eu/

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Dagmar Šnajdarová

  • redaktor
  • 573 301 435, 725 308 460
  • Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1
Nepodléhá CC

Ing. Jan Slezák

  • koordinační pracovník
  • 724 663 522
  • Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1