Hrad Veveří – nově instalovaná prohlídková trasa byla slavnostně otevřena

V pátek 27. srpna 2021 byla za přítomnosti generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové, zástupců Jihomoravského kraje, představitelů místních samospráv a dalších hostů slavnostně otevřena nově instalovaná prohlídková trasa na hradě Veveří.

Hrad Veveří, sídlo přemyslovských králů i moravských markrabat neměl o významné majitele nouzi. Posledním vlastníkem s královskou krví byl v první polovině 19. století syn vyhnaného švédského krále princ Gustav z Vasy. A právě tohoto majitele připomíná nově instalovaná prohlídková trasa v reprezentačních pokojích piana nobile hradu Veveří.

Prohlídková trasa byla návštěvníkům zpřístupněna již na počátku července kromě rokokového salonu, kde během prázdnin probíhalo restaurování nástěnných maleb ze sedmdesátých let 18. století.  

Hrad Veveří je ve správě Národního památkového ústavu od roku 1999 a už v roce 2001 zde byla otevřena první prohlídková trasa. Protože se původní mobiliář téměř nedochoval, byly alespoň k částečnému vybavení místností využity výpůjčky z jiných památkových objektů. Přes veškerou snahu nesl hrad viditelné stopy nešetrných zásahů z předešlého období, kdy zde bylo lesnické učiliště a internát. Nevhodné a necitlivé byly také zásahy v sedmdesátých letech 20. století, kdy betonová směs použitá nejen do skalního podloží hradu, ale i na všechny fasády a některé klenby a nosné zdi v interiéru, poničila historické omítky a původní zdivo zatížila natolik, že se klenba na několika místech rozvolnila.

Práce na nové prohlídkové trase probíhaly pozvolna. V letech 2004–2006 se podařilo zrestaurovat nástěnné rokokové malby v největší místnosti – jídelně. V roce 2014 kurátor mobiliárních a sbírkových fondů Národního památkového ústavu Mgr. Michal Konečný, Ph.D. navrhl koncept současné prohlídkové trasy, která připomíná významného majitele hradu prince Gustava z Vasy. V letech 2014–2020 proběhly v některých místnostech dílčí úpravy: vytapetování třech salonů látkovými tapetami, vybavení těchto místností mobiliářem zapůjčeným z jiných objektů NPÚ, restaurování vybraných kusů tohoto mobiliáře nebo částečné stavební úpravy místností.

Díky projektu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“ (v roce 2021 je to projekt Rok osvícenské šlechty) mohly být práce na reinstalaci prohlídkové trasy na hradě Veveří dokončeny. Výraznou proměnou prošlo šest místností. Byl doplněn restaurovaný nábytek, osvětlovací tělesa a obrazy, napnuty látkové tapety a restaurovány malby v rokokovém salonu. Prohlídková trasa přispěla k zatraktivnění hradu Veveří, což je patrné ze zvýšené návštěvnosti hradu.


Po stopách šlechtických rodů – Rok osvícenské šlechty

I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program v rámci cyklu Po stopách šlechtických rodů. Již 11. ročník se zaměří na osvícenskou šlechtu a prostřednictvím publikací, výstav, expozic a dalších kulturních a vzdělávacích akcí bude po celý rok připomínat nejvýznamnější osobnosti a fenomény s tímto obdobím spojené. Podrobný program Roku osvícenské šlechty si můžete prohlédnout na webu NPÚ. Hlavními výstupy projektu jsou například nová publikace Tváře osvícenství, nová prohlídková trasa na hradě Veveří nebo obnovená Pernštejnská zahrada včetně nové expozice, věnované moravským aristokratickým zahradám v časech osvícenství.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Dagmar Šnajdarová

  • redaktor
  • 573 301 435, 725 308 460
  • Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1

Ing. Petr Šubík

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • 573 301 410, 602 748 088
  • Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1