Obnova zámecké bažantnice v Miloticích

V prosinci 2020 byla uzavřena zámecká bažantnice zámku v Miloticích, a to kvůli havarijnímu stavu zdejších dřevin a bezprostřednímu ohrožení návštěvníků. Bažantnice bude uzavřena minimálně po celou sezónu 2021.

Uzavřen do odvolání zůstává od 8. února 2021 i zámecký park, protože je v bažantnici prováděno rizikové kácení prvních 180 kusů provozně nebezpečných dřevin a arboristické ošetření dalších několika stromů.

Tento zásah je úvodní fází celkové regenerace milotické bažantnice. Na něj budou navazovat fáze další, přičemž prvotním cílem bude zpřístupnění „hlavní“ trasy vedoucí z francouzské zahrady k loveckému pavilonu uprostřed bažantnice. Toto alespoň částečné zpřístupnění historické bažantnice bude podle odhadů možné v roce 2022. Po odkácení rizikových a degradovaných dřevin bude v druhé etapě provedena nová výsadba – jilmy, duby, lípy a javory. Dokončení obnovy je naplánováno na rok 2023.

Přibližně tři čtvrtiny stromů v milotické bažantnici – založené r. 1766, ve druhé polovině 19. století však přeměněné do současné podoby – tvoří jasan ztepilý. Jejich životu nebezpečný stav je způsoben několika faktory. Porost jasanů je v současné době výrazně oslabován patogenní houbou voskovičkou jasanovou (Hymenoscyphus fraxineus), která způsobuje odumírání větví v korunách. Na toto oslabení jasanů se vážou následné infekce václavkami (Armillaria sp.) způsobujícími hniloby kořenového systému a selhávání takto napadených stromů vývraty. Problém je dále znásoben faktem, že většina stromů v bažantnici má vlivem konkurence o světlo výrazně zdeformovaný habitus (charakteristicky asymetrickou a vysoko postavenou korunu), což zvyšuje zatížení působící na kmen i kořeny a tím i pravděpodobnost selhání vývratem či zlomem ve kmeni. Navíc mají dřeviny v bažantnici výrazně zredukovaný kořenový systém, neboť se nachází na stanovišti s vysokou hladinou podzemní vody, která zabraňuje prorůstání kořenů do větších hloubek. Na vině je také dostatek živin v půdě, díky čemuž nemají dřeviny nouzi o živiny a nejsou tak nuceny k rozrůstání kořenového systému. Všechny tyto výše zmíněné faktory způsobují zásadní problémy z pohledu stability a provozní bezpečnosti dřevin, kdy i zdravě vypadající vzrostlé stromy selhávají vývraty či zlomy.

Omlouváme se návštěvníkům za znepřístupnění oblíbeného parku a bažantnice, děkujeme za pochopení a doufáme, že se stejně jako my těšíte na bažantnici v novém a lepším kabátě.

 

Fotografie ke stažení