Zpoplatnění částí zámeckého parku v Lednici lépe ochrání park před vandalismem a upozorní na jedinečnost celého areálu

Národní památkový ústav připravuje pro letošní návštěvnickou sezónu zpoplatnění vstupu do vybraných částí zámeckého parku těsně přiléhající k zámku Lednice. Hlavním důvodem je výjimečnost lednického parku jako památky UNESCO a zvýšení povědomí návštěvníků o jeho exkluzivitě.

Vstupné by mělo návštěvníky motivovat k uvědomělejšímu chování v tomto unikátním areálu, tak jak je tomu ve všech významných evropských parcích. Bohužel ne všichni návštěvníci parku se chovají kultivovaným způsobem a na škody způsobené turisty vynakládáme stále vyšší a vyšší částky. Naším cílem je tedy především ochránit tento unikátní areál před vandalismem. Dalším faktorem, který nás k tomuto kroku vede je zajištění regulace a usměrňování pohybu a vstupu na památku UNESCO.

Podmínky a pravidla zpoplatnění vstupu do části areálu budou nastaveny velmi příznivě pro všechny návštěvníky parku. Součástí vstupného na každý z prohlídkových okruhů bude vstup do areálu zdarma. Jednorázové vstupné, platné 7 kalendářních dnů, bude stanoveno na 30,- Kč za dospělou osobu a děti do 15 let budou mít vstup zdarma. Stálí návštěvníci budou mít možnost zakoupit si roční permanentku za 200,- Kč.  Celoroční permanentky jsou připraveny i pro školy a školská zařízení. Vstupné bude možné hradit formou hotovostní i bezhotovostní platbou s možností uhrazení platební kartou na mobilní platební terminál. Zavedení obdobných podmínek se na českých zámeckých areálech osvědčilo, zkušenosti se zlepšením přístupu návštěvníků jsou velmi pozitivní, a to očekáváme i v zámeckém parku v Lednici. 

O zavedení vstupného do zámeckého parku v Lednici bylo diskutováno v minulosti již mnohokrát. Velkým přínosem by byl i zvýšený výnos plynoucí z tohoto poplatku, neboť údržba parku je finančně náročná a v posledních velmi suchých letech náklady každoročně stoupají – nepřetržitý provoz závlah a s tím spojená údržba a časté opravy, obnova stromových a keřových porostů, nárůst cen pohonných hmot a energií a opotřebování zahradní mechanizace. Tento rozsáhlý areál je naprosto unikátní a tedy i hojně navštěvovaný. Obvyklá údržba, úklid odpadků po neukázněných návštěvnících, běžná obnova zeleně vyžaduje ročně nemalé finanční náklady.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Dagmar Šnajdarová

  • redaktor
  • 573 301 435, 725 308 460
  • Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1

Ivana Holásková

  • správce objektu - kastelán
  • 519 340 128, 602 550 587
  • Zámek 1/, Lednice na Moravě