SZ Lednice – nejnavštěvovanější památka UNESCO bude mít od příští sezóny nové návštěvnické centrum

Od května 2020 bude návštěvníkům zámku Lednice otevřeno nové moderní interaktivní návštěvnické centrum, které bude umístěno v objektu označovaném jako „Jízdárny“, bezprostředně sousedícím se zámkem.

Národní památkový ústav si je vědom velkého handicapu v podobě dosavadního nedostatečného návštěvnického zázemí na zámku Lednice. Velikost a umístění prostor, kde jsou dosud umístěny pokladny a provizorní prodej suvenýrů, již dlouhou dobu neumožňoval poskytovat návštěvníkům služby v takové kvalitě, která by pro výjimečná památka zapsaná na Listině kulturního a přírodního dědictví UNESCO, s roční návštěvností cca 400 tis. osob měla být samozřejmostí a základní standardem.

Vše se změní s novou návštěvnickou sezónou, přesně tedy od 1. května 2020, kdy se plánuje otevření nového návštěvnického zázemí, které se bude nacházet v prostoru „Jízdáren“ bezprostředně sousedících se zámkem. Návštěvníci se mohou těšit na rychlé odbavení u pokladen, díky většímu prostoru i na zkvalitnění poskytovaných informací, na výstavní prostory, kde budou probíhat krátkodobé výstavy a v současné době je zde umístěna expozice Lednicko-valtického areálu a hlavně na prostornou prodejnu upomínkových předmětů, publikací, brožur, pohlednic a dalšího zboží.   Nezbytnou součástí návštěvnického zázemí budou toalety a mini občerstvení. Základním bonusem nového zázemí je jeho velikost, která několikanásobně předčí dosavadní malé prostory pokladen a návštěvníkům konečně poskytne patřičný komfort. Současně s novým návštěvnickým centrem bude ve 2. patře „Jízdáren“ zřízeno nové provozní zázemí, historický archív s badatelnou, část poslouží pro činnost zájmových spolků.

Národní památkový ústav samozřejmě počítá s tím, že bude nadále umožněno užívání části prostorů objektu „Jízdárny“ pro kulturní a společenské aktivity obce Lednice, respektive členům Multifunkčního centra zámku Lednice, zájmového sdružení právnických osob v míře, na kterou byli dosud zvyklí a k účelům, ke kterým dosud prostory využívali.

Vybudování nového návštěvnického centra, jako hlavní vstupní brány do celého lednicko-valtického areálu, plánoval Národní památkový ústav v prostorách přízemí jižního křídla „Jízdáren“ již v rámci dalšího užívání objektu „Jízdáren“ po ukončení fáze udržitelnosti projektu MCZL, financovaného z IOP, konkrétně tedy od 1. 4. 2020. Návštěvnické centrum bude umístěno v  přízemí v části označované „Kočárovna“, v prostorách, kde se nyní nachází infocentrum Multifunkčního centra zámku Lednice. Vybudování návštěvnického centra v těchto prostorách, není žádnou novinkou, záměr navazuje na realizovanou expozici v obnoveném objektu „Jízdáren“ a bylo s tím počítáno i v aktuálně platné smlouvě o výpůjčce mezi NPÚ a Multifukčním centrem zámek Lednice, zájmovým sdružením právnických osob.

Národní památkový ústav a především správa zámku Lednice věří, že nové návštěvnické zázemí bude vítanou změnou pro návštěvníky, kteří si zde nejenom zakoupí vstupenky na jednotlivé prohlídkové okruhy, ale na jednom místě dostanou ucelené informace nejen k lednickému zámku, ale i k celému lednicko-valtickému areálu.

Kontakty a informace:

Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži, 573 301 410, 602 748 088, subik.petr@npu.cz

P. Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice, 602 550 587, holaskova.ivana@npu.cz

Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ ÚPS Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova.dagmar@npu.cz

Fotografie ke stažení