Ukončení návštěvnické sezóny v roce 2019. Šternberk slavil výročí první zmínky o hradu, Jánský Vrch zvýšil svou návštěvnost, na Bouzově se natáčely další pohádky a Velké Losiny si připomněly Kladivo na čarodějnice.

Letošní návštěvnická sezóna byla příznivě nakloněna i památkám v Olomouckém kraji. Na zámku Jánských Vrch vzrostla návštěvnost zhruba o 15%. Hrad Bouzov zavírá až 30. listopadu a všechny památky mají připraveny vánoční a adventní akce.

V období od 1. ledna do 29. října 2019 navštívilo naše památky (hrad Bouzov, zámek Jánský Vrch, hrad Šternberk a zámek Velké Losiny) celkem 206 506 návštěvníků, což je o 7 234 osob více než v loňském roce, kdy na památky zavítalo 199 272 návštěvníků. Sezónu tedy hodnotíme jako úspěšnou.  

Hrad Šternberk byl v průběhu sezóny 2019 oblíbeným cílem turistů ze všech koutů České republiky i zahraničí. Ve struktuře návštěvníků převažují rodiny s dětmi, dále pak všechny věkové kategorie od dětí po seniory. Ze zahraničních turistů převažují polsky mluvící, následují německy a anglicky mluvící návštěvníci. Byla dokončena příprava projektu ITI „Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a podhradí“ na obnovu některých objektů areálu hradu a hradního parku v rozsahu cca 60 mil Kč. Žádost o podporu projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209 s názvem Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR  byla schválena. V současné době i přes administrativní problémy se blížíme k podpisu smlouvy se zhotovitelem a zahájení prací. V roce 2019 byl zahájen a aktuálně probíhá restaurování souboru 13 kachlových kamen svezených z celé Evropy, který je financován z projektu  MAS Šternbersko. Projekt tak přispěje k obnově části národní kulturní památky. V září byla vydána nová publikace „Hrad Šternberk“. Kniha je vydána v roce významného výročí – 750 let od první písemné zmínky o hradu. Publikace vychází v rámci populární řady věnované nemovitým památkám spravovaným Národním památkovým ústavem. 

Na hradě Bouzově doplnila letos prohlídkovou trasu „Hrad se představuje“ výstava Bouzov 1895. Jde o velkoformátové fotografie, které zachycují podobu hradu před romantickou přestavbou a taky fotografie z průběhu přestavby na přelomu 19. a 20. století. Z pohledu návštěvnosti byly zajímavé Velikonoce na Bouzově, kdy přišlo 6 299 osob, což bylo asi o 3 000 více než v roce 2018. Na „pohádkovém“ hradě si i letos televizní a filmové štáby podávaly dveře, natáčela se tu vánoční pohádka ČT1 „Princezna a půl království“, zahraniční seriál i fantasy pohádka ve spolupráci s TV Prima „Princezna zakletá v čase“. Hrad bude návštěvníkům otevřen až do 30. 11. Jednorázově se otevře 24. 12., 26. a 27. 12. a 31. 12.

Na zámku Velké Losiny jsme od 1. 6. 2019 rozšířili prohlídkovou trasu Lichtensteinové na Losinách o přípravnu za kuchyní. V letošním roce uplynulo 50 let od natočení filmu Kladivo na čarodějnice od Otakara Vávry, proto návštěvníci mohli spatřit výstavu věnovanou tomuto výročí. Také se mohli zúčastnit promítání filmu přímo na zámeckém nádvoří. V letošním roce byla na zámku opravena opět další část střechy – tentokrát v části nad zámeckou kaplí. Na konci prázdnin začali restaurátoři s opravou renesančních parket v zámecké knihovně. Restaurování bude pokračovat i v příštím roce.

 

Přehled objektů a jejich návštěvnosti v letošním a loňském roce

Státní hrad Bouzov (http://www.hrad-bouzov.cz/)   
1. 1. 2019 – 29. 10. 2019      107 451   
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018     108 186  

Státní zámek Jánský Vrch (http://www.zamek-janskyvrch.cz/)
1. 1. 2019 – 29. 10. 2019     29 994   
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018    25 953


Státní hrad Šternberk na Moravě (http://www.hrad-sternberk.cz/)     
1. 1. 2019 – 29. 10. 2019     31 193    
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018     30 406    

Státní zámek Velké Losiny (http://www.zamek-losiny.cz/)
1. 1. 2019 – 29. 10. 2019     37 868   
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018     34 727     


Adventní a vánoční akce, které na památkových objektech NPÚ ÚPS v Kroměříži proběhnou do konce roku 2019:

SH Bouzov 

30. 11. 2019
Adventní prohlídky na Bouzově
V sobotu 30. 11. 2019 Vám zpříjemníme prohlídku hradu Bouzova povídáním o adventních tradicích na Hané.  Potkáte již zapomenuté postavy, které Vám připomenou, že advent není jen Mikuláš a čerti.  Pro děti i dospělé bude připravena dílna na 1. nádvoří od 14.00 do 16.00 hodin. Rezervace prohlídek je povinná na telefonu: 775 888 960.

24. 12. 2019
Bouzovské nadělování
Speciální prohlídka na Štědrý den s nadílkou v rytířském sále. Můžete si přivézt dárečky a pod hradním stromečkem si je nadělit. Prohlídka je pouze na telefonickou rezervaci. Prohlídka vchází do hradu v 15.00 hodin. Pro každého návštěvníka máme připravenou malou pozornost. Prohlídky si prosím rezervujte ve všední dny od 9.00 do 15.30 hodin na telefonu: 777 360 334.

26.–27. 12. 2019
Vánoční hrad Bouzov
Prohlídková trasa hradu bude vánočně vyzdobena a na 1. nádvoří si můžete zazpívat vánoční koledy. Pro děti i dospělé bude připravena tradiční vánoční dílna. Začátek prohlídek v 15.00 hodin. Dílna bude otevřena od 14.30 hodin. Prohlídky si rezervujte ve všední dny od 9.00 do 15.30 hodin na telefonu 775 888 960.

31. 12. 2019
Silvestr na Bouzově
Čekání na Nový rok si můžete ukrátit na hradě Bouzově speciálními silvestrovskými prohlídkami. Prohlídky si rezervujte ve všední dny od 9.00 do 15.30 hodin na telefonu 775 888 960.

SZ Velké Losiny 

28. – 30. 12. 2019
Vánoční prohlídky na zámku Velké Losiny
Zámek bude vyzdoben v duchu vánočních tradic. Prohlídky zámku budou každou hodinu od 10.00 – 14.00 hodin

31. 12. 2019
Kastelánské prohlídky
Vánočně vyzdobenými interiéry zámku Vás provede kastelánka zámku. Prohlídky půjdou v 10:00, 12:00 a ve 14:00. Doporučujeme rezervaci ve všední dny 9:00 – 14:00 na tel.: 773 785 281.
SH Šternberk    www.hrad-sternberk.cz

Vánoce pro školy
25. 11. – 13. 12. 2019 (vždy pondělí – pátek)
Vánoce na hradě Šternberk nabízí komponovaný program zahrnující Vánoční prohlídku hradu a výtvarnou dílnu. V rámci prohlídky vánočně vyzdobeného hradu představíme nejen symboly Vánoc a jejich tajemnou atmosféru, ale také tradice, které jsou s vánočním časem již odedávna neodmyslitelně spojovány. Děti se dozvědí, jak se slavily Vánoce v době našich babiček a jejich předků a jak mohla vypadat vánoční výzdoba a oslava Vánoc v bohatém šlechtickém sídle. V rámci vánoční dílny nabízíme čtyři atraktivní výtvarné techniky, kde děti si vyrobí a odnesou domů originální vánoční dárečky.

Dětský vánoční jarmark a knihtisk z výšky
7. 12. 2019
Vrcholem adventu na hradě Šternberk bude tradiční DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019. Začátek je naplánován na 10 a konec na 16 hodin. Připraveny budou tvořivé dílničky pro děti i rodiče zaměřené na výrobu vánočních ozdob a dekorací, svícnů, svíček, malování na sklo, zdobení perníčků a mnoho dalších aktivit. Program ve vnitřních prostorách hradu doplní dřevěný betlém v životní velikosti instalovaný na dolním nádvoří. Vstupné na jarmark činí 30 Kč, jednotlivé dílničky si dětí hradí samostatně. Součástí jarmarku bude netradiční tiskařská dílna KNIHTISK Z VÝŠKY. Dílnu povede pan Roman Prokeš, principál studia Bez kliky, herec, loutkař, tiskař a výřečník. Zábavnou formou seznámí návštěvníky s historií tisku, předvede a vysvětlí techniku tisku a každý návštěvník bude mít příležitost natisknout si vlastní upomínkovou kartu.

Vánoční prohlídky hradu
7. 12. / 14. 12. / 21. 12. 2019
Na prosincové soboty připravujeme Vánoční prohlídky hradu Šternberk. V rámci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Hrad Šternberk bude otevřen v soboty 7. 12., 14. 12. a 21. 12. 2019 vždy od 10 do 14 hodin. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších vánočních artefaktů.

Vánoční divadlo pro děti a dětská vánoční prohlídka
14. 12. 2019
V sobotu 14. 12. 2019 připravujeme Vánoční divadlo pro děti. Od 15 hodin se v Hodovním sále hradu Šternberk představí šternberští ochotničtí komedianti – ŠOK, kteří zahrají hned dvě loutkové pohádky na naše nejmenší návštěvníky. Ve 14 hodin bude začínat speciální dětská Vánoční prohlídka hradu Šternberk. Výklad průvodců bude přizpůsoben dětem a mimo historie hradu seznámí naše malé návštěvníky i s historií Vánoc. Na prohlídku naváže divadelní představení. Zájemci mohou tedy absolvovat celý program v podobě prohlídky hradu a divadla, nebo přijít až na samotné představení.

Poetické prohlídky hradu
25. 12. 2019
V úterý 25. 12. 2018, na první svátek vánoční, zveme od 16 do 18 hodin na Poetické prohlídky hradu. V romantickém podvečerním čase připravujeme prohlídky vánočně vyzdobeným hradem. Začátky prohlídek jsou v 16, 17 a 18 hodin. Mimo informací týkajících se historie hradu a vánočních tradic, uslyší návštěvníci půvabné příběhy z knihy Piera Gribaudiho “Příběhy vánoční noci ”.  

Silvestrovský hrad
31. 12. 2019
Závěrečnou akcí roku 2018 bude Silvestrovský hrad.  V úterý 31. 12. 2019 budou připraveni slavnostně naladění průvodci a hrad vyzdobený v duchu vánoc. Prohlídky se uskuteční od 10 do 15 hodin. Chybět nebude občerstvení a o hudební doprovod se postará flašinetářka. Aktivní návštěvníci se mohou zapojit do závodu v orientačním běhu SILVESTROVSKÉ KUFROVÁNÍ. SKI OB Šternberk připraví tratě pro začátečníky i pokročilejší běžce. Start i cíl bude přímo na nádvoří hradu.

SZ Jánský Vrch 

30. 11. – 1. 12. 2019
Vánoce na zámku
Vánoční prohlídky zámku s kulturním programem. Seznámíte se s vánočními zvyky, tradicemi a výzdobou, ochutnáte tradiční vánoční pokrm a poslechnete si adventní minikoncert. Na vánoční přání si můžete otisknout speciální vánoční razítko aj.  Otevřeno od 10.00 do 16.00 hodin (poslední prohlídka v 16.00 hod). Bez nutné rezervace.

2.–6. 12. 2019
Vánoční program pro základní školy
Při prohlídce zámku se seznámíte s vánočními zvyky, tradicemi a  výzdobou. Prohlídky v 9.00 a v 10.00 hod. Nutná rezervace na tel.: +420 602 951 712. Vstupné: 50 Kč / žák, učitelský doprovod vstup zdarma.

7.–8.12. 2019
Vánoční prohlídky
Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku bez kulturního programu. Prohlídky v 11.00, ve 13.00 a v 15.00 hod. Bez nutné rezervace.

 

Informace k památkovým objektům:
Státní hrad Šternberk, p. Helena Gottwaldová, kastelánka, 602 543 562, gottwaldova.helena@npu.cz
http://www.hrad-sternberk.cz/

Státní hrad Bouzov, PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka, 604 386 200, sulcova.zuzana@npu.cz, http://www.hrad-bouzov.cz/

Státní zámek Jánský vrch – Javorník, Bc. Kateřina Danielová, kastelánka, 602 951 712, danielova.katerina@npu.cz, http://www.zamek-janskyvrch.cz/

Státní zámek Velké Losiny, Bc. Aneta Surmová, kastelánka, 770 160 361, surmova.aneta@npu.cz
www.zamek-velkelosiny.cz

 

Fotografie ke stažení