Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Výstava

  • 7. 6. 2018–28. 10. 2018
  • vstup v rámci vstupného do Zámecké obrazárny

Výstava představí části knihovny biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Vedle svazků, které si přivezl ze Salcburku, uvidí návštěvníci také vybrané knihy oborů teologie, právo, lékařství a svobodná umění. Vystaveny budou také publikace uměleckého rázu, které sloužily jako inspirační vzor pro Lichtensteinovy umělecké objednávky. Knižní kolekci doprovodí grafické listy reprodukující výzdobu římských paláců a také ukázky několika dobových knihoven. Papírové exponáty doplní globy, antické busty a dobové měřicí přístroje.