Soutěž na návrh malířské výzdoby tří nik kostela Nejsvětější Trojice v Č. Budějovicích prodloužena!

Národní památkový ústav - územní památková správa v Českých Budějovicích vypisuje soutěž na návrh malířské výzdoby tří nik kostela Nejsvětější Trojice při budově bývalého špitálu v Českých Budějovicích.

Předmětem soutěže je výtvarný návrh (skica) malířské výzdoby tří exteriérových nik presbytáře kostela při špitálu Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích. Náměty musí vycházet z původních témat zaniklých maleb - sv. Alžběta, Pieta a Nejsvětější Trojice. Skica musí být provedena takovým způsobem, aby brala v potaz eventuální realizaci vítězného návrhu díla v exteriérovém prostoru církevní budovy, tj. technikou al fresco, případně malbou na dřevěnou, kovovou nebo jinou stabilní desku. Budou akceptovány návrhy jak historizujícího charakteru, tak i návrhy v moderním výtvarném pojetí. 

Výtvarné návrhy s označením "Soutěž Špitálek" je možné zaslat či předat osobně na adrese:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích              náměstí Přemysla Otakara II. 34                                                                                                      370 21 České Budějovice 

Časový limit: Uzávěrka příjmu návrhů děl je stanovena na 28. 2. 2022.

Odměna a prezentace výtvarných návrhů:

Nejzdařilejší návrhy budou následně vystaveny v galerii NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6. Nejlepší dílo vybere odborná komise. Autor prvního návrhu v pořadí bude odměněn finanční částkou 7 000,- Kč. Autor druhého návrhu v pořadí bude odměněn finanční částkou 3 000,- Kč.

S autorem vítězného návrhu bude podepsána smlouva na provedení díla. Žádáme proto účastníky, aby při obeslání soutěže připojili i finanční rozklad na jeho realizaci. 

Počátek realizace díla je předběžně stanoven na březen 2022.

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat ani jeden z obdržených návrhů.

Účastníci: 

Soutěž je určena výtvarným umělcům i vysokoškolským a středoškolským studentům výtvarných oborů.

Podklady:

Technická dokumentace a rozměry nik

Historické fotografie kostela Nejsvětější Trojice a fotografie současného stavu