Kladrubský zámecký pivovar a Život v řádu

Pozůstatek pivovarského provozu - topeniště („Dampfkessel“ - parní kotelna)

Zrušení Josefem II. znamenalo pro klášter Kladruby vstup do bouřlivého období utilitárních změn a razantních přestaveb. Nejvýznamnější byla proměna budovy nového konventu na knížecí pivovar Windischgrätzů. Jak se přistupuje k jeho pozůstatkům a dalším novodobým zásahům v rámci právě probíhající realizace projektu „Život v řádu“ přibližuje článek Kladrubský zámecký pivovar a Život v řádu autorů Mgr. Marcely Waldmannové a Ing. Milana Zoubka.