Většina památek zůstane i nadále zavřená. Jejich správci mají přesto plné ruce práce

Ani po dnešním zmírnění koronavirových omezení se většina památek ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích veřejnosti v adventním čase neotevře. Přesto mají jejich správci spoustu práce s generálním úklidem prohlídkových tras, zazimováním interiérů i zahrad, dokončováním stavebních a restaurátorských prací. Některé památky se proměnily v krejčovské dílny, kde se šijí ochranné potahy na mobiliář. V plném proudu jsou reinstalace expozic, úpravy průvodcovských textů i přípravy kulturních akcí na příští sezónu. Stejné úkoly však čekají i na zaměstnance zámků Hluboká a Český Krumlov, které se po více než padesátidenní pauze otevírají návštěvníkům.

Hrad a zámek Horšovský Týn

Na zámku v Horšovském Týně pokračují práce na rekonstrukci hlásky v zámeckém parku. „Opravená střecha dostala nový nátěr, okolo přístupové cesty byly dostavěny parapety a v brzké době bude rozbarvena fasáda“, informuje kastelán Jan Rosendorfský. Nezastavily se ani práce na obnově hospodářských budov v zámeckém zahradnictví. „Budovy byly hodně poničené, proto bylo nutné některé části znovu postavit. V současné době jsou už vidět nově vystavěné štíty a zanedlouho se začnou budovat nové krovy a střechy“, doplňuje Jan Rosendorfský. Po deseti letech se chýlí ke konci komplexní restaurování zámecké zbrojnice, kdy v restaurátorské dílně čeká na oživení posledních třináct zbraní. V péči restaurátorů je i dalších patnáct předmětů, které byly poničené vodou následkem zatečení při srpnové bouřce. „Asi nejzajímavější bude triptych Kalvárie, který na Vánoce bude zpět v Horšovském Týně“, dodává Rosendorfský. Lituje, že se v letošní sezóně neuskuteční jubilejní třicátý ročník vánočních prohlídek. Pro Betlémské světlo však mohou zájemci vyrazit na Štědrý den do kostela Všech svatých v Horšově. Rozdávat se bude od 12:00 do 15:00 hodin.

Hrad Švihov

Po náročné sezoně se k zimnímu spánku uložil i hrad Švihov. Po zazimování expozic přišly na řadu menší údržbové práce, na které při návštěvnickém provozu nezbýval čas. Na podzim se rozběhly přípravné stavební práce pro opravu hradební zdi i archeologický průzkum základů vstupní brány s vrátnicí. „Před samotnou opravou brány bylo nutné provést ověřovací výkop, který potvrdil nejenom existenci vstupní věže nad bránou, ale odkryl i původní hradební zeď. Navíc se podařilo rozklíčovat pahorek u brány. Jedná se o kamenný objekt, který je ve starých plánech nazván jako vrátnice“, upřesňuje kastelán Lukáš Bojčuk. V příštím roce se návštěvníci mohou těšit na změny na prohlídkové trase „Kuchyně. „Rozhodli jsme se, že po dílčích stavebních úpravách tuto trasu změníme tak, aby to byla více procházka zázemím šlechtického sídla. Prohlídka bude začínat na parkáně, kam se dříve nechodilo. Pokračovat bude přímo lednicí do sklepů, které chceme vylepšit například instalací preparátů ulovené zvěře“, říká Lukáš Bojčuk.

Hrad Rabí

Přestože je vstupní brána návštěvníkům uzavřená, ruch uvnitř hradu Rabí neutichl. „Během uplynulých týdnů jsme hradnímu areálu a jeho okolí věnovali velkou péči a pozornost. Pokud nám přálo počasí, pečovali jsme o hradní zeleň, hrabali jsme listí, naposledy sekali trávníky, zazimovávali naše okrasné rostliny a mnoho hodin jsme strávili v lese, jenž obklopuje hradní areál a na jehož nedobrém stavu se podepsala předcházející suchá léta“, popisuje zástupkyně kastelána Hana Rudová. Za nepříznivého počasí přišel na řadu úklid vnitřních prostor hradu i provozního zázemí, kdy pracovníci správy demontovali sezónní výstavy a zakrývali vitríny. Na malém nádvoří vyrostlo lešení, aby mohla pokračovat oprava kamenné stěny pod šestou hradní bránou. „Přestože se ani jedna z tradičních adventních akcí letos neuskuteční, my jsme vytvořili alespoň drobnou výzdobu. Když budete mít cestu kolem Rabí, můžete se zastavit, projít se kolem hradu a zhodnotit, jestli se nám adventní věnec povedl“, zve návštěvníky Hana Rudová.

Zámek Manětín

Do konce listopadu se zaměstnanci zámku Manětín věnovali zazimování prohlídkové trasy a především práci na zahradě, kdy zastříhávali a zakrývali rostliny na zimu. „Dále provádíme rytí a kultivaci půdy, dochází k prořezávání stromů a především se průběžně věnujeme hrabání listí“, upřesňuje Renata Steidlová ze správy zámku. Teď přijdou na řadu údržbové práce v interiérech, kdy se budou brousit a natírat okenní a dveřní rámy, uklízet běžně nepřístupné prostory. Revize a údržby se po sezóně dočká i zahradní technika. „Zámecké interiéry i zahradu musíme připravit a zabezpečit tak, aby přes zimu nedoznaly žádných škod a abychom na jaře mohli opět přivítat návštěvníky“, uzavírá Renata Steidlová.     

Hrad Velhartice

Čilý ruch neustal ani na velhartickém hradě. Na podzim jeho zaměstnance čekaly klasické zazimovací práce, jako je zvedání padacích mostů nebo zabednění oken v Rajském paláci. Před poryvy větru a sněhu bylo třeba také ochránit Huertovo zámecké křídlo instalací tří desítek dlouhých  polykarbonátových desek, které jsou uchycené v kovové konstrukci. „Čekaly nás i méně viditelné práce. Z toalet na hradním parkovišti a z pítka před hradem jsme museli vypustit vodu, uklidit stojany na kola, lavičky, koše, cedule a další venkovní mobiliář. Několik dní nám vždy také zaberou opravy a údržba venkovního mobiliáře hradní restaurace“, vyjmenovává penzum prací kastelán Matěj Mejstřík. Zazimovávají se i interiéry zámku, kdy se všechny citlivé předměty stěhují do temperovaných místností, aby netrpěly teplotními výkyvy. Nekonečným příběhem každého podzimu je podle kastelána Mejstříka úklid hradního lesoparku a hrabání listí. „Letos jsme měli výhodu v personálním posílení údržby o stálé průvodce, kteří nemohli kvůli předčasnému ukončení sezóny provádět, a tak nám pomáhali s těmito pracemi. Díky našim ochotným průvodkyním se nám letos podařilo ošetřit nátěrem i dřevěné konstrukce zábradlí v Rajském paláci a zrenovovat nátěry dřevěných rámů a oken a schodů na Huertově křídle“, pochvaluje si Mejstřík. Ani po zbytek zimy se na hradě rozhodně nudit nebudou. „Připravujeme novou interaktivní expozici pro rodiny s dětmi v bývalém hradním pivovaru. Výstava má název Krajina míru, pole války a pojednává o třicetileté válce v jihozápadních Čechách se speciálním zaměřením na život a působení Martina Huerty, který si nechal na Velharticích postavit renesanční zámek“, nastiňuje plány Matěj Mejstřík. V příštích měsících bude správu hradu zaměstnávat úprava a obnova hradního lesoparku. „V současné chvíli probíhají základní projekční práce na tom, jak by měla vypadat zeleň v okolí hradu v příštích desetiletích. Letos se nám také po mnoha letech snažení podařilo získat od Lesů ČR celou východní stráň pod hradem až k řece. Máme z toho velikou radost, zároveň je ale celý pozemek ve velmi zanedbaném stavu, takže postupně pracujeme na jeho čištění“, dodává kastelán Mejstřík.  Poslední větší stavební úpravou, která hradní areál čeká v průběhu této zimy a na jaře příštího roku, je celková rekonstrukce podpěrného systému příjezdového mostu do hradu.

Klášter Kladruby

V kladrubském klášteře už od srpna běží naplno stavební část projektu „Život v řádu“, který přinese nejenom obnovu části exteriérů a interiérů nového a starého konventu, ale i dvě nové prohlídkové trasy a zpřístupní dosud uzavřené části areálu. Současně se pracuje na několika frontách. „Stále pokračují bourací práce novodobých příček. V přízemí severního křídla nového konventu se snižují podlahy na původní úroveň. V ambitové chodbě v prvním patře se upravují štukové omítky stěn a kleneb, opravují se a případně doplňují chybějící části říms a zdobných prvků pilířů. V severní části chodby se odbourává betonová dlažba a ve východní části zase dlažba kamenná. V místnostech budoucích expozic se instalují elektrorozvody“, vyjmenovává jenom část prací kastelán Milan Zoubek. Zároveň se restaurují předměty, které budou k vidění na prohlídkových trasách. Rekonstrukce bude dokončena v zimě, ale až roku 2022.  

Zámek Kozel

Po generálním úklidu expozic a zazimování zahrady a parku správa zámku Kozel chystá kulturní program na příští sezonu. Kromě toho připravuje podklady pro mobilní aplikaci, která by měla sloužit jako průvodce parkem. Nezahálí ani zdejší truhlářská dílna, která pokračuje v drobných opravách dřevěných prvků v parku a vyrábí repliku historických vrat pro zámek v Horšovském Týně. Do konce roku si ještě větší investici vyžádá restaurování sochy jelena umístěné na terase zámku. „Náš areál je přístupný celoročně a i v koronavirové době je oázou klidu a oblíbeným místem pro procházky nejen místních, ale i návštěvníků z větších dálek“, láká k návštěvě kastelán Jan Polívka.

Zámek Nebílovy

Spoustu práce má před koncem roku i správa zámku Nebílovy. V přízemní chodbě zadního křídla byla zahájena rekonstrukce omítek. „To obnáší odstranění všech nesoudržných a ve dvacátém století necitlivě opravovaných desítek metrů čtverečných ploch omítek. Občas se narazí na zajímavý, druhotně použitý zazděný gotický článek nebo omalovaný sokl“, popisuje kastelán Milan Fiala. Po rekonstrukci se celý klenutý, zhruba šedesát metrů dlouhý prostor otevře návštěvníkům k volné prohlídce. V plném proudu je také administrativní příprava na obnovu barokního parteru, se kterou chce správa zámku začít na přelomu roku. Před zahájením je restaurátorská obnova nástěnných maleb v pokoji předního křídla, momentálně probíhá výměna poškozených trámů a plechování mansardového krovu. Na pořadu dne je i oprava kachlových kamen.  

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci

Stavební část obnovy boleveckého statku vstoupila do svého finále. V současné době probíhá rekultivace dvora i restaurování výmalby v interiéru obytného stavení. „Z restaurování se vrátily dřevěné a kamenné prvky, do sýpky se vyrábí expozice "Cesta obilí", šijí se kroje a vše se připravuje pro instalaci expozice na začátku příštího roku, abychom mohli zjara přivítat první návštěvníky“, řekl nový správce selského dvora Martin Kolovský.

JIHOČESKÝ KRAJ

Zámek Dačice

Na dačickém zámku pokračuje oprava a odvlhčení podlahy v přízemním sále, se kterou jsou spojeny i drobné výkopové práce na nádvoří. "Přes zimu to v přízemí zámku bude vypadat jako na staveništi, ale těšíme se, že v příštím roce už budeme návštěvníky provázet i sály, které byly v sezóně 2020 nepřístupné. S opravou podlah jsme začali už v minulém roce, kdy byla rozebrána vlhnoucí kazetová podlaha, jejíž části budou po instalaci "neviditelných částí" vráceny na své místo. Doufáme, že tak předejdeme degradaci vlhkostí a přitom zachováme historickou autentičnost interiéru", vysvětluje kastelánka Kristýna Dvořáková. V plném proudu jsou i úklidové práce v parku a nikdy nekončící drobné opravy, jako jsou nátěry oken a dřevěných prvků. Zaměstnanci zámku mají za sebou inventuru mobiliáře a chystají se na inventuru knihovny, která čítá na 24 000 knih.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec

V letošním roce nebudou kvůli epidemiologické situaci pořádány Adventní dny na jindřichohradeckém zámku. Zdejší zaměstnanci tohoto času využívají k reinstalaci prohlídkových tras. Výrazné změny dozná část expozice v přízemí zámku, která bude uzpůsobena pro rodiny s malými dětmi. „Rádi bychom malým návštěvníkům hravou formou představili život na zámku v podobě jednoho všedního dne před 150 lety. Prohlídková trasa zavede návštěvníky do černé kuchyně a představí obytné prostory v přízemí Adamova stavení, včetně dětského pokoje“, nastiňuje plány kastelán Mikeš. Stejně tak se mohou nejen dětští návštěvníci těšit na nové exponáty ve výstavě loutkových kabinetů v druhém patře Adamova stavení. Díky nálezu původní nástěnné výmalby z 20. let 19. století se promění podoba jedné z komnat na první prohlídkové trase. Po skončení restaurátorských prací bude místnost zcela nově instalována jako hostinská ložnice. „Chystáme také nového audio průvodce včetně jazykových mutací, pro prohlídkovou trasu v gotickém paláci. Spolu s tím nás také čekají nátěry dveří, oken i úprava vzhledu jednotlivých nádvoří tak, aby příští sezona přinesla našim návštěvníkům nové a především příjemné zážitky“, uzavírá Jan Mikeš.

Zámek Třeboň

Podzimní úklid zámeckého parku mají zaměstnanci třeboňského zámku za sebou, úspěšně zazimovali veškeré nádobové květiny a teď se chystají na úklid zámeckých půd. „Půdami jsme sice již z jara prováděli, ale všechny jsme nestihli uklidit, přeci jen jsme čtvrtý největší dům v Čechách“, vysvětluje s úsměvem kastelán Pávek. V těchto dnech bude zahájena rekonstrukce komerčních prostor v jedné z hospodářských budov vnějšího nádvoří, do nichž se začátkem sezony 2021 přestěhuje místní slavný obchůdek i s výrobnou Bylinky od Světa. Před dokončením je obnova části fasády tzv. Dlouhé chodby v Březanově ulici. Na pořadu dne je i náročná rekonstrukce, která se zaměří na rozvod požární signalizace ve většině zámeckých budov. Projektují se stavební úpravy zámeckého hostelu, v jehož části vznikne vzdělávací a edukační centrum, i fary u Schwarzenberské hrobky v Domaníně, která se promění v moderní návštěvnické centrum. „Čistíme okapy, šijeme bavlněné povlaky na zakrytí renesančního mobiliáře v zimním období, finišujeme s tvorbou bohatého kulturního kalendáře na příští sezónu“, vyjmenovává penzum prací kastelán Pávek a přidává tip na vánoční dárek: „Již teď si zájemci mohou na TicketPortálu zakoupit vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně, který se odehraje na zámeckém nádvoří“. Plánované adventní a hrané vánoční prohlídky se však na zdejším zámku letos neuskuteční. Návštěvníci se přesto mohou pokochat slavnostně nazdobeným areálem i vánočním stromem u zámecké věže. „Ve spolupráci s místní taneční školou Victory Dance Company jsme připravili akci Strom splněných přání. Od první adventní neděle si zájemci mohli u našeho stromu vybrat některé z přání dětí z Dětského domova v Boršově nad Vltavou, kterým zakoupením dárku zpříjemní svátky“, zakončuje kastelán Pávek.

Hrad Landštejn

„Venkovní práce pomalu ustávají, ráno mrzne a už není možné pracovat na záhoncích ani upravovat terén“, říká kastelánka hradu Landštejn Eliška Niederová. Do té doby tu však stihli stavebně upravit prostor před vstupní branou, nainstalovat nové stojany na kola a vydláždit přístupovou cestu. V průběhu října a listopadu tu probíhaly práce spojené s obnovou severní stěny donjonu, kdy se odstraňovaly cementové malty ze spár. Za příznivého počasí se dokončovaly práce na vnitřních stěnách gotického paláce a na korunách zdí. „Při pracích u lomených oken v nejvyšším patře paláce byla objevena historická omítka se zbytky sgrafitové výzdoby, která kryla vnitřní část pravděpodobně otevřené arkády. Omítka je ve velmi dobrém stavu, což vypovídá o tom, že nebyla dlouho vystavena vnějším vlivům. Po dokončení arkády ji pravděpodobně majitel nechal zazdít. Nová omítka se sgrafity tak byla přezděna a zůstala pod zazděním v původním stavu“, vysvětluje nález kastelánka Eliška Niederová. Restaurátorské práce nadále pokračují v románské kapli, kde se postupně vyměňují odsolovací zábaly na stěnách.

Zámek Hluboká

Zámek Hluboká během následujícího víkendu opět přivítá po více než padesátidenní přestávce návštěvníky. Výpadku v návštěvnickém provozu využili zaměstnanci zámku k řadě činností, na které při plném provozu nezbývá čas. Šikovné průvodkyně a uklízečky si zřídili krejčovskou dílnu, kde dělají střihy na potahy na nábytek a následně je šijí. Kromě zazimování interiérů a zahrad, úklidu zimní prohlídkové trasy a přípravy na její provoz, se správa zámku soustředí na dokončení investičních akcí do konce roku. Stěžejní stavební aktivitou je podle kastelána Martina Slaby zámecká vodárna. Momentálně se dokončují dřevěné konstrukce pro spodní podlahu a uchycení turbín. Ty se z opravy vrátí nejspíše již v příštím týdnu a bude následovat jejich složitá zpětná instalace a zprovoznění. Obnova základů barokní budovy z roku 1735 přinesla zajímavé informace. „Výsledky dendrochronologického průzkumu ukázaly, že některé piloty pochází ze stromů, které byly káceny v roce 1517. To znamená, že vodárna je kontinuálně na svém místě od počátku 16. století a vztahují se k ní tedy i první písemné zmínky z té doby“, komentoval nová zjištění kastelán Slaba.  

Hrad a zámek Český Krumlov

Hradní muzeum se zámeckou věží v Českém Krumlově jsou od čtvrtka 3. listopadu opět otevřené, ostatní prohlídkové trasy jsou jako každý rok vzorně připravené na nadcházející zimní období, kdy jsou všechny předměty vyčištěné a nábytek zakryt ochrannými potahy. V interiérech českokrumlovského zámku se nachází na 38 tisíc mobilárních předmětů a 43 tisíc svazků knih, které je třeba řádně inventarizovat a pravidelně kontrolovat. „V rámci základní evidence se upravují a označují fotografie, skenují se a zpracovávají restaurátorské zprávy, digitalizuje se knihovna. V zámeckém areálu probíhá řada akcí. Opravují se komunikace a zdi, z půd se vyklízí suť, v zámecké zahradě a na přilehlých plochách probíhá kácení a prořezávka dřevin. Pustili jsme se do terénních úprav medvědária“, informoval kastelán Pavel Slavko. Neustaly ani práce na budově Mincovny, která změnou vnější barevnosti fasády vtiskla celému areálu nový výraz. Ačkoliv budou její interiéry hotové až na jaře 2022, už nyní  se připravuje výstava mapující témata šlechtických slavností a zábav.