Výstava obrazů Jakuba Stretti na zámku Nebílovy prodloužena

Až do 25. října bude o víkendech v Gallery Tuwora na státním zámku v Nebílovech prodloužena výstava obrazů významného českého malíře Jakuba Stretti, pokračovatele výtvarné tradice slavných grafiků, malířů a restaurátorů.

Jakub Stretti studoval u profesorů Františka Hodonského a Karla Malicha. S jedním jej spojuje bohatý kolorismus, s druhým jakási „metafyzika“ chápání prostoru a těla. Stretti všechny konkrétní zážitky, pocity, vjemy a postřehy transformuje v osobité, poetické a barevné podmaňující vize – ticha, prostoru, krajiny nebo prázdnoty. Nerezignuje přitom na formální ani estetické kvality, neboť jeho sdělení je čistě vizuální. Kompozici obrazu řeší na základě linky a plochy, pomocí kaligrafického znaku.

„V Jakubových lyrických expresích se potkávají klid s rozruchem,“ říká kurátorka výstavy, historička umění Lucie Šiklová. „A toto setkání a spojování prochází celou Jakubovou abstraktní tvorbou již od 90. let, ať nabývá různých expresivních projevů, rozlévá se, kulatí či hrotí. Na tuto kontinuitu jsme chtěli poukázat, a proto v Nebílovech najdeme obrazy ještě z dob Strettiho diplomové práce až po úplnou současnost,“ dodává.

Instalaci obrazů Jakuba Stretti podstatně doplňuje hudební složka, zkomponovaná a nahraná speciálně pro tuto příležitost výtečným kytaristou Tomislavem Zvardoněm.

Výstava je na barokním zámku v Nebílovech instalována v galerii pojmenované po malíři Antonínu Tuvorovi, který na sklonku 18. století vymaloval pokoje piana nobile, tedy prvního patra nebílovského zámku včetně výjimečného tanečního sálu. 

Výstava bude v Galerii Tuwora k vidění o víkendech do 25. října.