Zrestaurování vzácné tapiserie pro zámek Vimperk přineslo nečekaný objev

Zrestaurování pozdně renesanční vlámské tapiserie ze sbírek státního zámku Náměšť nad Oslavou, která je určena k budoucímu vybavení interiérů na zámku Vimperk, přineslo nečekaný objev.

Tapiserie zobrazující skupinu několika žen a mužů ve zbroji byla původně nazývána Dcery krále Dareia vítají vojevůdce Alexandra Makedonského a byla datována do první třetiny 17. století. Po jejím vyčistění v Ateliérech tapiserií v Jindřichově Hradci se však objevily nové zajímavé detaily. "Při konzultaci s jedním z nejlepších světových odborníků na historické tapiserie Guy Delmarcelem jsme byli upozorněni na útržky nápisů na lemech tunik vojevůdce a skloněné ženy uprostřed tapiserie. Na ženské tunice lze zřetelně přečíst písmena ..BIGAI.., na tunice vojevůdce nápis DAVIT. Vše nasvědčuje tomu, že je na tapiserii zobrazen starozákonní příběh o Abigail a Davidovi", prozradila kurátorka sbírek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Kateřina Cichrová.

Podle biblického příběhu byla Abigail manželkou krutého boháče Nábala a proti vůli svého muže dala potraviny budoucímu izraelskému králi Davidovi. Tímto gestem odvrátila nepřátelský útok krále Davida proti svým soukmenovcům. Král David našel ve statečné a krásné Abigail zalíbení a když její manžel Nábal zemřel, stala se jeho ženou.

Nové detaily naznačují, že je tapiserie starší, než se původně předpokládalo. Guy Delmarcel upozornil, že obvodový lem tapiserie, tzv. bordura, napovídá o datování tapiserie do třetí třetiny 16. století. Tapiserii ze sbírek náměšťského zámku Abigail a David označil tento odborník za výjimečné dílo bruselské pozdní renesance.

Zrestaurování tapiserie vyšlo na 890 tisíc Kč. Návštěvníci si tapiserii prohlédnou zhruba za rok, kdy bude zpřístupněna nová prohlídková trasa Horního zámku Vimperk. Celková obnova je financována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.    

Vzácný nález neunikl pozornosti České televize, která navštívila Ateliér tapiserií 15. května a natočila tu zajímavou reportáž.

Související zprávy

Tapiserie pro vimperský zámek opravují v Jindřichově Hradci

18. 3. 2020

Zámek ve Vimperku by se v několika příštích letech mohl stát hlavním turistickým cílem regionu. Na jaře 2021 nabídne svým návštěvníkům nové muzejní expozice i klasickou...