Zrestaurování vzácné tapiserie pro zámek Vimperk přineslo nečekaný objev

Zrestaurování pozdně renesanční vlámské tapiserie ze sbírek státního zámku Náměšť nad Oslavou, která je určena k budoucímu vybavení interiérů na zámku Vimperk, přineslo nečekaný objev.

Tapiserie zobrazující skupinu několika žen a mužů ve zbroji byla původně nazývána Dcery krále Dareia vítají vojevůdce Alexandra Makedonského a byla datována do první třetiny 17. století. Po jejím vyčistění v Ateliérech tapiserií v Jindřichově Hradci se však objevily nové zajímavé detaily. "Při konzultaci s jedním z nejlepších světových odborníků na historické tapiserie Guy Delmarcelem jsme byli upozorněni na útržky nápisů na lemech tunik vojevůdce a skloněné ženy uprostřed tapiserie. Na ženské tunice lze zřetelně přečíst písmena ..BIGAI.., na tunice vojevůdce nápis DAVIT. Vše nasvědčuje tomu, že je na tapiserii zobrazen starozákonní příběh o Abigail a Davidovi", prozradila kurátorka sbírek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Kateřina Cichrová.

Podle biblického příběhu byla Abigail manželkou krutého boháče Nábala a proti vůli svého muže dala potraviny budoucímu izraelskému králi Davidovi. Tímto gestem odvrátila nepřátelský útok krále Davida proti svým soukmenovcům. Král David našel ve statečné a krásné Abigail zalíbení a když její manžel Nábal zemřel, stala se jeho ženou.

Nové detaily naznačují, že je tapiserie starší, než se původně předpokládalo. Guy Delmarcel upozornil, že obvodový lem tapiserie, tzv. bordura, napovídá o datování tapiserie do třetí třetiny 16. století. Tapiserii ze sbírek náměšťského zámku Abigail a David označil tento odborník za výjimečné dílo bruselské pozdní renesance.

Zrestaurování tapiserie vyšlo na 890 tisíc Kč.

Vzácný nález neunikl pozornosti České televize, která navštívila Ateliér tapiserií 15. května a natočila tu zajímavou reportáž.

Související zprávy

Tapiserie pro vimperský zámek opravují v Jindřichově Hradci

18. 3. 2020

Zámek ve Vimperku by se v několika příštích letech mohl stát hlavním turistickým cílem regionu. Na jaře 2021 nabídne svým návštěvníkům nové muzejní expozice i klasickou...