Výstava v Tokiu připomene 100 let česko-japonských diplomatických vztahů

Sto let trvající česko-japonské diplomatické a kulturní vztahy připomene výpravná panelová výstava spolu s publikací, které Národní památkový ústav připravil pro Zastupitelský úřad České republiky v Japonsku u příležitosti letošního výročí. Národní památkový ústav touto aktivitou volně naváže na projekt Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, který v prosinci 2018 představil v Tokiu s cílem zvýšit povědomí o kulturním dědictví České republiky v Zemi vycházejícího slunce.

U příležitosti významného stého výročí od zahájení diplomatických vztahů naší republiky s Japonskem bude od 12. února v prostorách galerie Českého centra Tokio zpřístupněna dvojjazyčná anglicko-japonská panelová prezentace mapující historii vzájemných kontaktů obou zemí. Vernisáž výstavy doprovodí přednáška Petra Pavelce, ředitele územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Obsah panelové výstavy doplní česko-japonská publikace z pera Petra Pavelce nazvaná Česká republika – Japonsko, 1920–2020. Diplomatické, ekonomické, kulturní vztahy. Publikace s bohatým obrazovým doprovodem přináší informace o prvních přímých kontaktech mezi českými zeměmi a Japonskem, vyzdvihuje příslušníky některých šlechtických rodů, kteří hájili diplomatické a ekonomické zájmy rakousko-uherské monarchie v Japonském císařství, popisuje počátky diplomatických styků mezi Japonskem a nově vzniklou Československou republikou. Publikace si všímá také pestré palety kulturních, uměleckých a obchodních kontaktů od 20. letech 20. století až do současnosti. Připomenuty jsou i úspěchy českých sportovců na olympijských hrách v Tokiu a Naganu.  

Panelová výstava bude v prostorách Českého centra v Tokiu k vidění od 12. do 26. února 2020 a následně bude putovat po dalších místech Japonska.