Na vimperském zámku bude kopie vzácné gotické sochy

V expozici Muzea Vimperska, které vzniká v prostorách zdejšího zámku, bude vystavena i kopie vzácné gotické sochy madony. Její originál zdobí hlavní oltář kostela Navštívení Panny Marie ve Vimperku. Kvůli vysoké hodnotě díla a rizikové manipulaci s originálem vznikne pro vytvoření kopie model pomocí nových technologií.

V současné době vrcholí práce na přípravě nové expozice Muzea Vimperska, která vzniká na státním zámku Vimperk v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V  sekci věnované staršímu výtvarnému umění vimperského regionu bude vystavena rovněž kopie slavné Vimperské madony, která je trvale umístěna v horních partiích hlavního oltáře farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vimperku.

Kurátoři nové muzejní expozice se proto rozhodli představit návštěvníkům muzea přesnou kopii vzácné gotické sochy. Vzhledem k vysoké hodnotě a rizikové manipulaci s polychromovaným originálem, vážícím téměř 200 kg, bude vytvořen model Vimperské madony pro výrobu kopie nikoliv obvyklou technikou zaformování a odlití, ale za pomoci nových technologií.

„Madona z Vimperka patří mezi vrcholná díla slohu tzv. krásných madon z období pozdní gotiky. Ty byly charakteristické krásnou tváří, elegantním postojem, bohatě skládanou drapérií a výrazným esovitým prohnutím těla. Za pořízením vzácné sochy zřejmě stáli tehdejší majitelé vimperského panství z rodu Kaplířů ze Sulevic, kteří měli blízko k okruhu pražského dvora krále Václava IV. Vimperská Panna Marie, která láskyplně přidržuje nahého Ježíška na levé ruce, byla v době baroka či později oděna do kovového pozlaceného roucha, bohatě zdobeného reliéfním dekorem a drobnými votivními předměty. Kovový šat skryl i původní elegantní siluetu gotické sochy, kterou tak dnešní návštěvník farního kostela nemůže vidět,“ popisuje gotický skvost jedna z kurátorek muzejní expozice Milena Hajná z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Za účasti restaurátorů, odborníků z řad akademické obce, odborných pracovníků Národního památkového ústavu a Českobudějovického biskupství byla 6. února Vimperská madona vyjmuta z niky na hlavním oltáři. Poté byla výjimečně za tímto účelem na jeden den zbavena svého kovového šatu a bylo provedeno její nasnímání 3D skenerem. Zároveň proběhlo zajištění odběru vzorků k následnému průzkumu barevných vrstev polychromie, které provede Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. V další fázi na základě získaných dat 3D studio Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně zhotoví model madony na 3D tiskárně, který poslouží restaurátorům Lukáši Černému a Karině Černé Sojkové jako předloha pro výrobu kamenosochařské kopie sochy. Ta bude tradičním sochařským způsobem, pomocí tečkovacího stroje, vytesána do opuky, do stejného materiálu, ze kterého je vyroben originál.

Kopie bude hotova do konce července tohoto roku. Brány Muzea Vimperska se návštěvníkům poprvé otevřou v sezóně 2021.