Zámek v Telči zná jméno vítěze na dodavatele stavby

Stavební práce na obnově státního zámku Telč mohou začít. Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích dnes oznámil jméno vítěze na dodavatele stavby projektu IROP Státní zámek Telč – Růže Vysočiny/Revitalizace památky světového dědictví UNESCO.

Do výběrového řízení na dodavatele stavby projektu IROP Státní zámek Telč – Růže Vysočiny/Revitalizace památky světového dědictví UNESCO se do 18. prosince loňského roku přihlásilo pět firmem. Ve čtvrtek 16. ledna Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vybral nejvýhodnější nabídku. „Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma GEOSAN GROUP a.s.  ve výši 167 mil. Kč vč. DPH. Nabídka splňuje veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách. Nyní poběží lhůta 15 dnů na podání námitek, poté bude možno uzavřít smlouvu s dodavatelem“, sdělil ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v  Č. Budějovicích Petr Pavelec. 

Stavební obnova se zaměří na vybrané objekty areálu zámku, které zahrnují část starého gotického hradu, jižní křídlo a kapli Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy starého hradu a hospodářskou budovu bývalého zámeckého pivovaru, vše včetně interiérů. Součástí obnovy je i zámecká zahrada, páteřní rozvody technických sítí, plochy nádvoří a fasády. V rámci stavební obnovy bude řešena také rekonstrukce interiérů v prohlídkových trasách starého hradu a jižního paláce, vybudování nového návštěvnického centra včetně sociálního zařízení, úprava stávající pokladny a zámeckého depozitáře v budově pivovaru.  

Obnova bude realizována za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1. Předpokládaná cena za stavební obnovu byla vyčíslena na 142 mil. Kč bez DPH. Nabídka podaná firmou GEOSAN GROUP a. s. byla ve výši 138 mil. Kč bez DPH (tj. 167 mil. Kč vč. DPH).