Braunovy sochy se po čtyřech desetiletích vracejí domů. Čeká je stěhování z kláštera Kladruby na zámek Valeč

Logisticky a technicky náročný přesun čeká na přelomu roku dvacet osm barokních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Po čtyři desetiletí byly deponovány v klášteře Kladruby u Stříbra, na konci listopadu však zamíří na zámek Valeč v Karlovarském kraji, pro který byly v první polovině 18. století vytvořeny. Do konce února příštího roku by měly všechny stát v nové expozici lapidária. Převoz vyjde na necelý jeden milion korun.

„Jedná se o jeden z největších souborů známého barokního sochaře inspirovaný areálem v Kuksu. Návaznost na tamní Braunovu sochařskou výzdobu je více než patrná. Soubor zahrnuje alegorie lidských vlastností, mytologické motivy a také sochu znázorňující právě hraběte Šporka, kterého pojilo přátelství s valečským pánem,“ upřesňuje Alena Zemanová, zástupkyně kastelána zámku Valeč. Sochy vytvořila pro zdejší park dílna Matyáše Bernarda Brauna a jeho synovce Antonína kolem roku 1735. Do kláštera Kladruby se dostaly na začátku 80. let minulého století po požáru zámku, ke kterému došlo v roce 1976. V době požáru byla část soch umístěna v přízemí zámku. Aby se předešlo jejich dalšímu zničení, byly nejprve přesunuty do kostela ve Valči a ve finále našly azyl v kladrubském klášteře.

Před převozem do kláštera sochy prošly rukama restaurátorů a do zámeckého parku byly umístěny kopie – výdusky z umělého kamene. „Je jich zde však jen sedmnáct. Od čtyř originálů, Závisti, Věrnosti, Persea a Andromedy a Obětování Ifigenie, se kopie nikdy nedělaly. Dalších sedm chybějících soch bylo v prosinci roku 2003 a v lednu roku 2004 odcizeno. Jednalo se o Marnivost, Lstivost, Skromnost, Filozofii, Básnictví, Polyhymnii a sousoší Dionýsos a Persefona,“ doplňuje Alena Zemanová.

Nyní jsou originály soch vystaveny v ambitové chodbě kladrubského kláštera. „Sochy byly vytvořeny pro zahradu valečského zámku, je tedy správné, že se vracejí zpět domů,“ komentuje kastelán kláštera Kladruby Milan Zoubek. Navíc klášter v současné době prochází rozsáhlou obnovou. V rámci projektu IROP „Život v řádu“, který je spolufinancován z prostředků EU, vznikne v části ambitové chodby nová prohlídková trasa. Sochy by tak bylo stejně nutné z důvodu stavebních prací a budování nové expozice přesunout na jiné místo. 

Stěhování osmadvaceti objemných pískovcových soch, které měří od 195 do 300 centimetrů, stojí na betonových podstavcích a váží několik tun, bude poměrně logisticky náročné. Na celou akci bude dohlížet restaurátorský tým pod vedením akademického sochaře a restaurátora Martina Širokého. „Jednotlivé sochy budou postupně demontovány z podstavců a pokládány na palety opatřené měkkými bandážemi. Po pečlivém zajištění proti jakémukoli pohybu budou postupně přesouvány paletovým vozíkem k nákladnímu automobilu s hydraulickou rukou. Předpokládáme, že se sochy budou odvážet asi po šesti kusech,“ popsal ve stručnosti kastelán Milan Zoubek.

Na Valči pro sochy vznikne lapidárium v objektu bývalé zámecké kovárny. Na podobě nové expozice se podílejí studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, která kompletně navrhne způsob prezentace včetně osvětlovací techniky. Otevření lapidária je plánováno na začátek dubna příštího roku.

Převoz dvaceti osmi soch z kláštera Kladruby na zámek Valeč vyjde celkem na 900 240 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Transfer soch ze zámku Valeč do kladrubského kláštera popisuje článek O pracovních fázích kamenosochařských transferů, in: Zprávy památkové péče 45, 1985, s. 6 an.