Jihočeské památky hlásí přes jeden milion návštěvníků a chystají adventní program

Jihočeské památky ve správě Národního památkového ústavu – územní památkové správy v Českých Budějovicích navštívilo do konce září více než jeden milion návštěvníků. Sezona však s nástupem podzimu zdaleka nekončí, v listopadu i prosinci budou památkové objekty lákat k předvánočním návštěvám.

Cestu na jihočeské památky si od začátku ledna do konce září našlo 1 056 108 lidí. Bylo to o 4, 32 % méně než v roce předchozím. Výnosy ze vstupného však vzrostly oproti loňsku ve sledovaném období o 3,17 % a činily 129, 9 milionů korun. Nejnavštěvovanějším objektem letošní hlavní sezony je zámek Český Krumlov, který do konce září přivítal bezmála 330 tisíc lidí. Pomyslná stříbrná příčka náleží zámku Hluboká, na který zamířilo téměř 256 tisíc návštěvníků, což je o 1 792 více než vloni. Trojici nejnavštěvovanějších památek tradičně uzavírá zámek Červená Lhota s návštěvností přesahující 72 tisíc osob. Největší nárůst hlásí zámek Třeboň, který si spolu se Schwarzenberskou hrobkou prohlédlo o 13, 6 % návštěvníků více než v roce 2018.   

„Celkově se jedná o velmi úspěšnou sezonu, nejen z hlediska návštěvnosti, ale i z hlediska meziročního nárůstu výnosů. Stejně jako v minulých letech počítáme s návratem těchto prostředků do obnovy památek a zlepšování návštěvnického zázemí. Máme před sebou ještě dva měsíce, ale již teď lze označit rok 2019 za úspěšný. Poděkování patří především našim návštěvníkům, kteří památky navštěvují, a tím jim i pomáhají“, sdělil ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Významné obnovy

Do obnovy jihočeských památek bylo v letošním roce investováno celkem 92 255 000,- Kč, z toho 22 230 000,- Kč bylo z vlastních zdrojů. Na konci března byly zahájeny rozsáhlé stavební práce na obnově zámku Vimperk v rámci dlouhodobého projektu nazvaného Probouzení zimního zámku spolufinancovaného z prostředků IROP. Obnova fasády jižního křídla Horního zámku, kompletní obnova páteřních sítí v areálu a práce související s rehabilitací historických interiérů si letos vyžádaly 30, 7 mil. Kč. Ke svému závěru se chýlí obnova věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou. V srpnu byla z jejího vrcholu demontována replika středověkého jeřábu, momentálně probíhá montáž dřevěného vyhlídkového ochozu. Dokončovací práce probíhají také v jejích interiérech, kde se restaurují středověká schodiště a vyrábějí nové podlahy nad stávajícími historickými. Nové budou i výplně okenních a dveřních otvorů v historizujícím stylu. Návštěvníci jindřichohradeckého zámku se mohou od začátku srpna opět nerušeně procházet pod arkádami v zahradě. Technologicky a finančně náročná stavební akce po dvou letech navrátila jedinečné renesanční architektuře její původní podobu a barevně jí scelila s fasádou zahradního pavilonu Rondel. Pozornost zaslouží obnovená umělá jeskyně s krápníky i zrestaurovaná freska v klenebních polích s vyobrazením letících ptáků. V polovině roku také skončilo několikaměsíční odbahňování zámeckého rybníka obklopujícího Červenou Lhotu, při němž bylo odstraněno přibližně 36 tisíc kubíků sedimentů. Po odbahnění se plynule přistoupilo k nutným rekonstrukcím a dalším stavebním pracím, které se týkaly spodní propusti a stavidel. Do hradu Nové Hrady se návštěvníci dostanou po novém dřevěném mostě, dokončena byla také několikaletá oprava hradního příkopu. Návštěvu třeboňského zámku turistům zjednodušil nový informační a orientační systém, dokončena byla oprava a rekonstrukce oplocení u Novohradské brány. V románské kapli hradu Landštejn byla v letošní sezóně zahájena konzervace omítek a restaurování sgrafit. Zahájeny byly i práce na obnově vnějších zdí gotického paláce. Střechu objektu správy hradu Zvíkov nově pokrývají šindele. Rehabilitace vstupního prostoru do kostela Narození P. Marie zámku Kratochvíle a restaurátorské práce v jeho interiérech si vyžádali 1 mil. Kč. 

Prestižní ocenění Opera Historica pro Český Krumlov a Kratochvíli

Společnost Czech Architecture Week ve spolupráci se Správou Pražského hradu připravila pro letošní rok projekt Pocta české památkové péči věnovaný třicetiletému výročí ochrany a revitalizace  našeho architektonického dědictví. V rámci tohoto projektu byla udílena prestižní cena Opera Historica 2019 za péči o kulturní dědictví České republiky. Za svou historickou obnovu ji od odborného kolegia získal zámek Kratochvíle, zvláštní cenu ICOMOS si odnesl zámek Český Krumlov. Ocenění 3. říjan převzali během slavnostního večera v prostorách Španělského sálu Pražského hradu kasetláni Pavel Slavko pro Český Krumlov a Vojtěch Troup pro Kratochvíli.

Novinky, zajímavé kulturní akce

Kromě tradičních akcí památky nabídly i řadu novinek. Zámek Jindřichův Hradec otevřel stálou expozici věnovanou rodu Černínů, která navázala na úspěšnou loňskou výstavu „Dokonalý diplomat“. V expozici se podařilo shromáždit největší počet obrazů z původní sbírky Humprechta Jana Černína za několik posledních desetiletí, mezi díly vynikají obrazy Karla Škréty nebo italských mistrů 17. století. Ke zvýšení návštěvnosti zámku Třeboň přispěla pestrá paleta kulturních akcí. Uskutečnilo se zde 11 výstav, 36 akcí v podobě divadel, festivalů, speciálních prohlídek či kinematografu, 18 tanečních a šermířských vystoupení, 37 koncertů. Hrad Rožmberk v rámci cyklu „S hostem na Rožmberku“ přivítal v průběhu července a srpna na svém nádvoří zajímavé osobnosti z rozličných sfér kulturního a společenského života. Pozvání na podvečerní povídání přijala návrhářka Blanka Matragi, pilot dakarské rallye Martin Macík, novinář Jakub Szántó a režisér Jiří Strach. Zvýšený zájem návštěvníků vzbudily tradiční květinové výstavy. Výstava amarylis na zámku Třeboň se inspirovala tvorbou manýristického malíře Arcimbolda, na Kratochvíli propojili křehkou krásu květin s poezií. Interiéry hradu Rožmberk provoněly byliny, květinové aranže ve Zlaté Koruně zpodobnily významné okamžiky ze života sv. Bernarda. Hrad Zvíkov hostil jubilejní dvacátý ročník Zvíkovského divadelního léta, zámek Kratochvíle legendární představení Divadla bratří Formanů Deadtown. Zámek v Českém Krumlově přivítal tradiční Mezinárodní hudební festival i Festival barokních umění. Výstava věnovaná marnivosti a prosté touze líbit se uzavřela tříletý výstavní cyklus Šlechtické neřesti na zámku Dačice. Zámek Hluboká v letošní sezóně vsadil na speciální prohlídky. Reprezentačními pokoji návštěvníky provedl pan Daniel Herman, zámeckými zahradami a parkem zdejší zahradníci, na sbírku tapiserií se zaměřily podvečerní prohlídky s odbornicí na textil a užité umění Kateřinou Cichrovou. Hrad Landštejn se formou komentovaných, tematicky zaměřených prohlídek připojil ke Dnům evropského dědictví, Mezinárodnímu dni archeologie a dalším.

Památky zůstanou otevřené i v listopadu

Návštěvnická sezóna měsícem říjen nekončí. Některé památky přivítají návštěvníky i během listopadu. Klášter Zlatá Koruna nabízí každou středu v 11. a 13. hodin prohlídky sakrálních prostor, které zahrnují opatskou kapli se Zlatokorunskou madonou, kapli Andělů strážných a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Otevřeno bude i v sobotu 9. listopadu v 13:00 hodin. Liturgické předměty si budou moci prohlédnout návštěvníci Schwarzenberské hrobky Domanín v rámci výstavy Zámecké poklady, která bude k vidění ve dnech 1. až 3. listopadu. Poté bude hrobka přístupná od čtvrtka do soboty mezi 10. až 15. hodinou a zámek od úterý do čtvrtka v témže čase. Hlavní prohlídková trasa zámku Hluboká bude v provozu až do 10. listopadu, od 12. listopadu bude v nabídce Zimní prohlídková trasa. Prohlídky bytem pana správce si mohou návštěvníci hradu Nové Hrady dopřát během listopadu každou středu a pátek, soukromé pokoje Buquoyů na hradě Rožmberk uvidí od úterý do pátku. Hradní muzeum a zámecká věž v Českém Krumlově budou otevřeny denně mimo pondělí až do 22. prosince. 

Rok 2019 na památkách ukončí Hradozámecký advent

Zájemci mohou některé jihočeské památky navštívit i v závěru roku v rámci adventního programu, který započne již koncem listopadu. Po několikaleté pauze se do Hradozámeckého adventu zapojí zámek Hluboká, který během všech adventních víkendů nabídne volné prohlídky netradičně vyzdobenými prostory zámecké kuchyně. Na druhý adventní víkend, 7. a 8. 12., připadnou Adventní dny na zámku v Jindřichově Hradci, kde bude v provozu 500 let stará Černá kuchyně a chybět nebude ani řemeslný jarmark s bohatým doprovodným programem a tvůrčími dílnami pro děti i dospělé. Vánoce u pana správce zažijí návštěvníci hradu Nové Hrady mezi 30. listopadem a 15. prosincem. Poslední akcí na zámku Červená Lhota bude koncert „Adventní pocta Dittersdorfovi“ 15. prosince od 16:00 hodin. Do předvánočního času návštěvníky na okamžik vrátí kostýmované prohlídky na zámku Třeboň nazvané První knížecí Vánoce ve dnech 27. až 29. prosince, které udělají definitivní tečku za Hradozámeckým adventem 2019.