Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací - klášter Kladruby

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích informuje o uveřejnění zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce "NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy."

Jedná se o akci realizovanou za přispění fondů EU, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC 3.1. Předmětem akce je stavební obnova vybraných částí klášterního areálu - Starého konventu, Rajského dvora starého konventu a části Nového konventu, dále jsou předmětem díla areálové inženýrské sítě. 

Předpokládaná hodnota zakázky: 82 mil. Kč bez DPH

Termín prohlídky místa plnění: 25. 9. 2019 od 10:00 hodin

Termín podání nabídek: 18. 10. 2019 do 9:00 hodin

Základní informace o zadávacím postupu.