Přednáškový cyklus pro veřejnost startuje 7. října!

Podzimní běh přednáškového cyklu, který již po šestadvacáté připravil pro širokou veřejnost Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, zahájí v pondělí 7. října 2019 přednáška profesora Jaroslava Čechury nazvaná "Jakub Krčín z Jelčan - první český manažer?".

Přední český historik Jaroslav Čechura, který se specializuje na novověké sociální dějiny, se bude ve své přednášce věnovat pozoruhodné osobnosti renesanční epochy Jakubu Krčínovi z Jelčan (1535–1604).

V anotaci k této přednášce profesor Čechura uvádí: "Rodák ze středních Čech, proslul zejména jako autor monumentálních vodních děl na rožmberském dominiu. Zde ve službách Viléma a Petra Voka z Rožmberka vybudoval jedinečný soubor rybníků, vzájemně propojených umělou řekou - Zlatou stokou. Krčín rovněž přispěl zásadním způsobem v "přestavbě" rožmberského dominia v moderní hospodářský prostor. Tento původem potomek zchudlého rodu neopominul vybudovat nemalý rodinný majetek na Sedlčansku. Opomenut nebude ani Krčínův manažerský podíl na stavbách či přestavbách zámků Český Krumlov, Třeboň, Kratochvíle či Křepenice". 

V následující přednášce, v pondělí 21. října, kastelán kláštera Plasy Pavel Duchoň obeznámí posluchače se Santiniho uměním stavět na vodě, o čtrnáct dní později, 4. listopadu, vimperský kastelán Vojtěch Brož bude informovat o nových nálezech, které odhalila rekonstrukce zámku Vimperk. O diplomatické misi moravského šlechtice Kuna Des Fours Walderode v Japonksu a v Číně bude vyprávět Petr Pavelec 18. listopadu, průběh restaurování Krýzových jesliček v Muzeu Jindřichohradecka popíše Alexandra Zvonařová 2. prosince. V poslední přesnášce podzimního běhu, 16. prosince, Ludmila Ourodová představí posvátné hory Piemontu a Lobardie, které se staly inspirací pro vznik jihočeského poutního místa Římov.

Přednášky začínají od 17:00 hodin v přednáškovém sále Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6. Vstup je volný.