Dny evropského dědictví jsou za dveřmi a s nimi i řada speciálních akcí pro milovníky památek

Začátkem září se široké veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, budov a prostor, včetně těch, které bývají obvykle nepřístupné. Nejinak tomu bude na hradech, zámcích a v klášterech spravovaných Národním památkovým ústavem, které se ve dnech 7. až 15. září připojí ke Dnům evropského dědictví.

JIHOČESKÝ KRAJ

Víkend 7. a 8. září

Dačice

Do období baroka se přenesete na zámku v Dačicích během Zámeckého barokního dne 8. září. „Byť si dnes dačický zámek s barokem spojí málokdo, podstatnou část své existence byl zahalen právě do barokního hávu. Pozůstatkem je například věž s hodinami u jižního křídla zámku. Barokní epocha je důležitým mezníkem historie vůbec, a proto bychom rádi toto zajímavé období připomněli i na zámku v Dačicích“, říká kastelánka Kristýna Dvořáková. Barokní den bude nabytý různými speciálními akcemi. Císařský regiment postaví před zámkem vojenský tábor se zbrojnicí a představí se tu i různá tradiční řemesla, například hrnčířství. V zámeckém parku bude pro děti připravena zábavná hra. Prohlídky zámku se více zaměří na barokní epochu a pro dokreslení atmosféry si průvodci oblečou barokní kostýmy. První prohlídka vychází v 10:00 hodin, začátek poslední prohlídky je v 16:00 hodin. „Prohlídky zámku jsou zpoplatněny podle platného cenového výměru, avšak vstup na Zámecký barokní den je zdarma“, láká k návštěvě kastelánka Kristýna Dvořáková.

Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec nabízí o víkendu 7. a 8. 9. hned několik mimořádných příležitostí. „Novinkou oproti dřívějším ročníkům je zpřístupnění kostela sv. Jakuba. Byl postaven v letech 1856 až 1860 jako místo posledního odpočinku rodiny Černínů. V rámci této zvláštní příležitosti si budete moci prohlédnout interiér kostela včetně interiéru věže. Prohlídka je volná a bezplatná“, říká kastelán Jan Mikeš. Na programu jsou i mimořádné prohlídky Španělského křídla, kterému vévodí jindy nepřístupné prostory tzv. Soudnice s již částečně restaurovanou unikátní freskou Zemského sněmu z doby kolem roku 1500. Zájemci nahlédnou do soukromé kaple Jindřicha IV. s freskovou výmalbou z konce 15. století a do řady dalších prostor. Prohlídka je komentovaná a zpoplatněná. Plné vstupné činí 100,- Kč, snížené 70,- Kč. Naopak zdarma budou výstavy Černínové a Kabinety Stuchlé. „Obnovenou výstavu představující příslušníky rodiny Černínů v jejich diplomatických rolích v letošním roce doplnila okouzlující výstava pohyblivých loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé“, upřesňuje kastelán Jan Mikeš.

Kratochvíle

Zámek Kratochvíle oslaví "dny památek" v neděli 8. září. Na mši v zámeckém kostele narození Panny Marie naváže "Kratochvilská pouť" v zámecké zahrady s tradičně pestrým celodenním programem pro děti i jejich rodiče. Nebude chybět řemeslný jarmark, divadelní a hudební vystoupení, herní a tvořivé koutky a další zajímavá překvapení. „V průběhu dne nás pobaví divadlo Pnutí svými pohádkami i kejklířská vystoupení Vojty Vrtka. Seznámíte se s capoeirou, bojovým uměním připomínající tanec s akrobatickými prvky. Děti i dospělí se budou moci zabavit v herním koutku zahrady s deskovými hrami. Svou mušku si vyzkoušíte při střelbě z luku nebo při hodu hod oštěpem na divočáka. V zahradě potkáte pávy, labutě, ale i kozy, ovečky a možná i králíky. Povozíte se na historickém kolotoči řezbáře Matěje, v kozím taxíku nebo nazdobené rikše. Mezi jabloněmi bude natažený popruh, kde si provazochodci vyzkouší balancování několik centimetrů nad zemí“, vyjmenovává z bohatého programu kastelán Vojtěch Troup. Akce v zámecké zahradě se koná od 10:00 do 17:00 a je zdarma. Vstup do zahrady je zpoplatněn dle platného cenového výměru, stejně jako prohlídky zámku.

Zlatá Koruna

Jakým zábavám se věnovali nejenom cisterciáčtí mniši, připomene ve zlatokorunském klášteře tematická přednáška muzikoložky Mgr. Markéty Králové v sobotu 7. 9. od 14:00 hodin v Kulečníkovém sále. Od 16:00 hodin zde proběhne slavnostní zahájení výstavy obrazů místního rodáka Josefa Doláka s názvem Návraty. Program završí koncert „Barokní klášter a jeho hudba“ v kostele se začátkem v 18:00 hodin. Účinkuje místní soubor Sancta Spinea Corona.

Hradní sklepení – Landštejn, Nové Hrady, Zvíkov

Na hradě Landštejn si můžete po oba víkendy (7. a 8. 9. a 14. a15. 9.) prohlédnout hradní sklepy s průvodcem, vždy každou celou hodinu od 10:00 do 15:00 hodin. Hospodářské sklepy pod velkým palácem budou k vidění o víkendu 7. a 8. 9. také na hradě v Nových Hradech. O týden později, 14. a 15. 9., můžete zavítat do spodního patra jinak nepřístupných sklepů hradu Zvíkov. Prohlídky sklepů s průvodcem budou probíhat v 10:00 a 14:00 hodin.

Víkend 14. a 15. září

Český Krumlov

Ve dnech 14. a 15. 9. bude v areálu českokrumlovského zámku zpřístupněn zdarma objekt Paraplíčka (zahradního muzea) v zásobním zahradnictví a letohrádek Bellarie v Horní zahradě. „Letohrádek Bellarie představuje vzácně dochovanou a současně velmi hodnotnou rokokovou zahradní stavbu, k níž můžeme v českých zemích jen těžko hledat obdobu. Například v roce 1746 tu byla zřízena zdviž z přízemí na dopravu jídel ke "kouzelnému stolu" v horním patře, takže stolující nemuseli být obtěžováni služebnictvem“, popisuje unikát kastelán zámku Pavel Slavko. Součástí letohrádku byla i černá kuchyně a salla terrena, vyzdobená umělými krápníky a mušlemi. Obě stavby budou otevřeny mezi 10. až 16. hodinou.

Hluboká

Kde leží původní hradní studna, se dozvíte při návštěvě hlubockého zámku. V sobotu 14. 9. bude moci vstoupit na třetí nádvoří, které je dnes součástí interiérů a nachází se za vstupní halou. Je zde studna z doby gotického hradu, která je 2,5 metru široká, 90 metrů hluboká a do výše 14,5 metru zaplněná vodou. Tu správa zámku nyní využívá jako užitkovou. Ke studni se podíváte zdarma mezi 10. až 16. hodinou.

Třeboň

Na zámku v Třeboni se během víkendu 14. a 15. 9. seznámíte s prostory hospodářských budov, které se využívaly k ustájení koní a chovu psů. Součástí mimořádné prohlídky jsou i podzemní chodby (kasematy), které tvořily obranný systém vnitřního města. Třeboňský zámek nabízí také zvýhodněnou reciproční vstupenku. „Navštívíte-li placenou prohlídku zámku či hrobky, máte prohlídku druhého objektu v týž den zdarma“, doplňuje kastelán Vít Pávek.

Zlatá Koruna

Prozkoumat zlatokorunský klášter od sklepa po půdu můžete i během speciální prohlídky zaměřené na klášterní architekturu v neděli 15. září. S renomovaným odborníkem na středověké umění doktorem Romanem Lavičkou z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích navštívíte prostory, kam se běžně nedostanete. Prohlídka se začátkem v 14:00 hodin vede prostorami se sníženými vstupy, nerovnými povrchy a strmými schody, proto není vhodná pro osoby s pohybovým omezením. 

PLZEŇSKÝ KRAJ

Horšovský Týn

Státní hrad a zámek v Horšovském Týně bude slavit v sobotu 7. září. Kromě klasických prohlídek jsou pro zájemce připraveny oblíbené prohlídky s kastelánem Janem Rosendorfským nazvané Jak se co dělá?. „V letošním roce se podíváme do kostela Všech svatých v Horšově, který v letech 2005 a 2006 prošel rozsáhlou obnovou. Návštěvníci tu mohou obdivovat pozdně gotické fresky v presbytáři a nástěnné malby v kapli svaté Barbory, znázorňující symboly evangelistů. Kromě klasické prohlídky interiérů se přeneseme pomocí prezentace do historie kostela a budeme sledovat jeho vývoj i postupnou obnovu. Nevynecháme ani prohlídku gotického krovu z konce 14. století, který je jedním z nejstarších dochovaných krovů v západních Čechách“, zve kastelán Jan Rosendorfský. Prohlídky začínají přímo u brány kostela v Horšově v 14:00 a 15:30 hodin.

Na zámku v Horšovském Týně můžete za svitu svíček prozkoumat zámecké sklepy, které se ukrývají sedm metrů pod úrovní nádvoří. Prohlídky s průvodcem vycházejí v 11:00 a 15:00 hodin. Klasické prohlídky zámku a hradu jsou v tento den pro předem objednané skupiny z domovů pro seniory a dětských domovů zdarma.

Klášter Kladruby

První dva zářijové víkendy připadnou v klášteře Kladruby mimořádným prohlídkám, které vás zavedou do běžně nepřístupných částí areálu. Během víkendu 7. a 8. září se v rámci pátého ročníku prohlídek "Víme, kudy chodíme" dostanete do krovu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Svoji nynější podobu kostel získal za vlády opata Maura Fintzguta, který nechal původní románský trojlodní kostel přestavět v letech 1711 až 1726 podle projektu architekta Santiniho-Aichela ve formě barokní gotiky. Právě tato stavební varianta zvýraznila stáří kostela a jeho historickou a architektonickou důležitost v českém prostoru“, upřesňuje kastelán Milan Zoubek. V rámci prohlídky zájemci navštíví otevřené galerie ve východní části kostela a po točitém schodišti vystoupají do krovu hlavní lodě. Zhruba čtyřicetiminutové prohlídky začínají na nádvoří kláštera v 12:00, 14:00 a 16:00 hodin. Nejsou vhodné pro děti a osoby trpící klaustrofobií. Vstupné činí 150,- Kč za osobu.

Na půvaby kladrubské architektury se zaměří i tematické prohlídky následující sobotu, 14. září. Ty vás zavedou na kůr klášterního kostela, kde budete moci obdivovat varhany. „Barokní nástroj pochází pravděpodobně z roku 1721 a byl vyroben ve slavné dílně varhanáře Burkhardta v Lokti. Když v roce 1812 navštívil kladrubský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie rakouský císař František I. s dcerou Louisou, projevil zájem o přestěhování těchto varhan do jeho vídeňské rezidence. Naštěstí k tomu nedošlo“, vypráví kastelán Milan Zoubek. Kromě varhan za pozornost stojí i oltáře s bohatou mramorovou výzdobou, kazatelna ve tvaru lodní přídě nebo stropní křížová klenba. Prohlídky startují v 10:00 a 14:00 hodin.

Klášter Plasy

S výsledky nejnovějších archeologických průzkumů seznámí speciální prohlídka plaského kláštera v sobotu 14. září. „Spolu s renomovaným archeologem Zdeňkem Chudárkem se vydáte na obhlídku areálu kláštera a zjistíte, co odhalil objev podzemní štoly a jaká byla souvislost mezi starším podzemním systémem k systému baroknímu, jehož správná funkčnost je životně důležitá pro budovu konventu“, přibližuje kastelán Pavel Duchoň. Prohlídka se začátkem v 11:00 hodin stojí 150,- Kč.

KRAJ VYSOČINA

Kostel sv. Víta v Zahrádce se připojí ke Dnům evropského dědictví v neděli 15. září mimořádnými komentovanými prohlídkami se začátkem v 11:00 a 14:00 hodin.

Náměšť nad Oslavou

Již podvacáté zámek v Náměšti nad Oslavou ožije během víkendu 14. a 15. září netradičními prohlídkami nazvanými Zámek ve znamení Měsíce. "Pro letošní rok jsme zvolili téma, které je aktuální i s ohledem na jedno významné výročí letošního roku - 50 let od přistání prvního člověka na Měsíci. Inspirující  pro nás není jen samotné výročí, ale především Měsíc jako náš věrný souputník a témata, která s tím souvisí", upřesňuje kastelán Marek Buš.V patnácti živých obrazech, kterým nebude chybět humor a nadsázka, se představí více než stovka herců. Prohlídky vycházejí v intervalech po 30 minutách mezi 9. až 17. hodinou, jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a trvají zhruba 80 až 90 minut. Plné vstupné činí 120,- Kč, snížené 80,- Kč, rodinné vstupné je 310,- Kč.