Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci se dočká obnovy

Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, senátor za obvod Plzeň-město Lumír Aschnbrenner a primátor města Plzeň Martin Baxa dnes, ve středu 28. srpna, v plzeňské městské části Bolevec slavnostně zahájili obnovu selského dvora U Matoušů. Práce si vyžádají téměř 40 milionů korun a budou z 85 procent hrazeny z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Kromě stavební obnovy celého objektu a zřízení nové expozice je do roku 2020 počítáno i s moderním návštěvnickým centrem a výstavními prostory.

„Dnešním zahájením projektu plníme závazek, který jsme dali městu Plzeň i veřejnosti. Věřím, že obnova této hodnotné památky přispěje k posílení společenského a kulturního života nejen v městské části Bolevec, ale i v rámci celého města,” řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Cílem projektu Selský dvůr U Matoušů - Rok na vsi je zachování této hodnotné památky lidové architektury pro další generace a současně její zpřístupnění co největšímu počtu návštěvníků. Projekt zahrnuje kompletní stavební obnovu areálu včetně přilehlé zahrady, vybudování návštěvnické infrastruktury, vytvoření prohlídkové trasy a výstavních prostor s nabídkou pestré palety vzdělávacích a kulturně-společenských akcí, které návštěvníky provedou církevním i zemědělským rokem tak, jak ho prožívali přibližně na konci devatenáctého století naši předkové. Rozpočet obnovy je vyčíslen na 39, 5 milionů Kč. Selský dvůr bude veřejnosti zpřístupněn začátkem roku 2021.

Národní kulturní památka Selský dvůr v Plzni-Bolevci se nachází v okrajové části Plzně a je součástí mimořádně hodnotného souboru klasicistních usedlostí vymezujících historické jádro vsi. Jde o unikátně dochovanou lokalitu, která si zachovala svůj osobitý charakter a intimní prostředí rámované siluetami tradičních selských chalup, přestože ji v sedmdesátých až osmdesátých letech 20. století obklopila ze tří stran zástavba moderních panelových domů. Zemědělská usedlost má patrně středověký původ. První písemná zmínka o dvoře pochází z roku 1635.

Po únoru 1948 byli tehdejší majitelé vystaveni perzekuci ze strany komunistického režimu, v padesátých letech 20. století byl objekt využíván JZD Bolevec pro chov vepřů. Po zániku JZD neměl statek další uplatnění a postupně chátral. V roce 2004 město Plzeň areál statku vykoupilo pro vysokou kulturně historickou hodnotu od privátních vlastníků a v roce 2007 jej darovalo prostřednictvím Národního památkového ústavu České republice.

Pomalý postup oprav byl neustálým terčem kritiky laické i odborné veřejnosti, která se o situaci aktivně zajímá. Dokončením projektu v roce 2020 Národní památkový ústav splní svůj závazek a završí dlouholeté snahy o záchranu statku. Nově zpřístupněná památka atraktivní formou nabídne široké veřejnosti, školám a dalším zájemcům naučný program umístěný v autentickém prostředí selské usedlosti, která má potenciál stát se významným kulturně-společenským centrem dané lokality.

Dalšími úspěšnými projekty v Plzeňském kraji, s nimiž se NPÚ ucházel o prostředky z IROP, jsou revitalizace kláštera Kladruby u Stříbra pod názvem Život v řádu a obnova opatské rezidence cisterciáckého kláštera Plasy.