ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Odborná knihovna

Odborná knihovna územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci je  základní knihovnou se specializovaným fondem. Naleznete u nás odborné publikace a periodika z oblasti architektury, umění, historie, archeologie, památkové péče, restaurování, konzervace a regionální literaturu. 

Upozorňujeme badatele, že v termínu od 1. do 14. 8. 2018 bude knihovna NPÚ, ÚOP v Liberci uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Díky vzájemné spolupráci odborných pracovišť a donátorům je knižní fond postupně rozšiřován. Všem partnerům a dárcům tímto děkujeme.

Knižní fond slouží především pro potřeby památkového ústavu, ale k prezenčnímu studiu v badatelně v sídle našeho územního odborného pracoviště je po předchozí domluvě zpřístupněn i vlastníkům, úřadům a externím badatelům.

Otevírací doba:

pondělí    8–11    12–14
středa      8–11    12–14

V jiných termínech je výpůjční služba možná pouze po předchozí domluvě.

Veškeré knižní publikace i odborná periodika naleznete v elektronickém katalogu, kam průběžně doplňujeme nejnovější přírůstky.