ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Kontakt

Adresa

NPÚ, ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23,
460 01 Liberec

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Kontakt

Tel.: +420 485 222 411
epodatelna@npu.cz
sekretariat.liberec@npu.cz 

Datová schránka: 2cy8h6t

Najdete nás také on-line:
Facebook
Tumblr
Fontes Nissae
Liberec-Reichenberg 
Jablonec-Gablonz

 

ředitel ÚOP

Mgr. Miloš Krčmář, ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci

Mgr. Miloš Krčmář

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • 485 222 411, 602 114 516
 • Jablonecká 642/23, Liberec

kancelář ředitele – referát

Michaela Vorlíčková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 485 222 411, 777 478 544
 • Jablonecká 642/23, Liberec

referát ekonomiky a provozu

Bc. Lucie Hanzlíková

 • vedoucí referátu
 • 485 222 417, 775 443 222
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Anna Kramárová

 • referent majetkové správy
 • 485 222 411, 777 478 545
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Jiří Menšík

 • provozář
 • 485 222 413, 775 443 229
 • Jablonecká 642/23, Liberec

odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Martin Ouhrabka

 • vedoucí odboru
 • 485 222 418, 602 104 797
 • Jablonecká 642/23, Liberec

MgA. Jan Havel

 • grafik
 • Jablonecká 642/23, Liberec

referát GIS a MIS

Mgr. Vladimír Vrabec

 • památkář
 • 485 222 427, 606 681 625
 • Jablonecká 642/23, Liberec

referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Mgr. Ivan Peřina

 • dokumentátor
 • 485 222 418, 602 579 295
 • Jablonecká 642/23, Liberec

oddělení evidence, dokumentace a informací

Mgr. Ivo Habán, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 485 222 429, 608 554 162
 • Jablonecká 642/23, Liberec
 • Movité kulturní památky, Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědíctví (ISO)

referát evidence nemovitých památek

Bc. Eliška Poloprudská

 • památkář
 • 485 222 429, 770 167 414
 • Jablonecká 642/23, Liberec

MgA. Michael Čtveráček

 • dokumentátor
 • 485 222 423, 604 356 667
 • Jablonecká 642/23, Liberec

referát evidence movitých památek

Bc. Radim Vácha

 • památkář
 • 485 222 419, 724 663 760
 • Jablonecká 642/23, Liberec
 • Mobiliární fondy státních hradů a zámků

Mgr. Jana Velechovská

 • dokumentátor
 • 485 222 425, 778 726 077
 • Jablonecká 642/23, Liberec

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Mgr. Olga Křížková

 • vedoucí oddělení
 • 485 222 425, 602 118 665
 • Jablonecká 642/23, Liberec
 • Archiv

Jana Palicová

 • dokumentátor
 • 485 222 419, 724 704 528
 • Jablonecká 642/23, Liberec
 • Fotoarchiv

Mgr. Zuzana Jakubcová

 • dokumentátor
 • 485 222 426, 724 331 323
 • Jablonecká 642/23, Liberec
 • Knihovna

odbor péče o památkový fond

Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • 485 222 424, 724 568 876
 • Jablonecká 642/23, Liberec
 • vedoucí oddělení specialistů

oddělení garantů území

Bc. Petr Feige

 • vedoucí oddělení
 • 485 222 422, 602 106 422
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Mgr. Alena Řičánková, Ph.D.

 • památkář
 • 485 222 424, 778 401 645
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Tomáš Kesner

 • památkář
 • 485 222 422, 732 587 629
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Erika Trojanová

 • památkář
 • 485 222 424, 602115959
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D.

 • památkář
 • 485 222 424, 775 443 231
 • Jablonecká 642/23, Liberec

oddělení specialistů

Ing. arch. Václav Němec, DiS.

 • vedoucí oddělení
 • 485 222 421, 724 663 792
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Mgr. Jana Kurešová, Ph.D.

 • památkář
 • 485 222 425, 602 156 891
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Ing. arch. Šárka Jaklová

 • památkář
 • 485 222 432, 724 825 202
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Mgr. Miroslav Kolka

 • památkář
 • 485 222 422, 724 663 795
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Mgr. Jarmila Hušková Šimáňová, DiS.

 • památkář
 • 485 222 425, 778 525 209
 • Jablonecká 642/23, Liberec

referát archeologie

Mgr. Renata Tišerová

 • vedoucí referátu
 • 485 222 430, 602 118 613
 • Jablonecká 642/23, Liberec

Jiří Tarant

 • dokumentátor
 • 773 750 314
 • Jablonecká 642/23, Liberec