ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památky děkují

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost a získává ji počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

On-line hlasování o cenu veřejnosti

Pokud vás některý z námi nominovaných počinů zaujme, budete mu moci dát svůj hlas, a zvýšit tak jeho šance na to, že letos získá ocenění veřejnosti Památky děkují.

Hlasovat pro naše favority můžete i zde

Zatímco následující nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2016 hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží, už teď!

Pro více informací klikněte na obrázek:

Jilemnice, kostel sv. Alžběty, detail dřevořezu „Křest etiopského dvořana“, polovina 18. století Kořenov, výtopna železniční stanice, stav po obnově, červen 2016

V medailoncích naleznete textové i obrazové informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat veřejnosti a kdo se o to zasloužil.

  • Hlasovací tlačítko naleznete pod stručnou charakteristikou každého nominovaného počinu, ale předtím, než na něj kliknete, doporučujeme pročíst si podrobnější texty. Hlasovat totiž můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených! Po kliknutí na hlasovací tlačítko obdržíte e-mail a až po jeho potvrzení bude váš hlas započítán.
  • Vítězem se stane počin s největším počtem hlasů. Jeho jméno bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro v úterý 3. října na zámku v Bučovicích, kde mu bude udělena cena veřejnosti Památky děkují v podobě křišťálové plakety.