Státní památky v Plzeňském kraji zahájí návštěvnickou sezonu v tradičním termínu a bez mimořádných opatření

Plzeňské památky ve správě Národního památkového ústavu zahájí po dvou letech sezonu v tradičním jarním termínu, v sobotu 2. dubna. Návštěvníci již nemají povinnost nosit respirátory v prostorách památkových objektů. Doprovodným programem roku 2022 je Rok šlechtických slavností.

„Plzeňské památky zahájí návštěvnickou sezónu po dvou letech opět začátkem dubna. Věřím, že je před námi plnohodnotná sezóna bez dramatických omezení, protože na návštěvníky čeká řada novinek. Poprvé bude veřejnosti zpřístupněno předzámčí v Červeném Poříčí s výstavou Děti ze zlaté kolébky nebo zážitkový okruh na lodičkách kolem hradu Švihov. Chybět nebude ani oblíbená Hradozámecká noc na konci prázdnin nebo projekt Po stopách šlechtických rodů, který se ponese v duchu slavností a zábav", informuje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích. 

Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem mandatorních výdajů, jako je cena za elektřinu či cena za služby za údržbu a zabezpečení objektů, vedly v letošním roce k mírnému zvýšení vstupného, maximálně však o 30 Kč. Očekávané výnosy ze zvýšeného vstupného ovšem zdaleka nepokryjí veškeré výdaje. Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup zdarma. Tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější.

V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky.

Novinky na prohlídkových trasách

Se zahájením sezony bude na zámku Červené Poříčí otevřena výstava o výchově mladých šlechticů v 19. století nazvaná Děti ze zlaté kolébky. Veřejnosti tak bude vůbec poprvé zpřístupněno první patro budovy předzámčí. Tříletá obnova, která zahrnovala také vybudování expozice, odstranění garáží a rekonstrukci ohradní zdi, vyšla na 30, 3 mil. Kč. Od začátku května se mohou návštěvníci hradu Švihov vydat na zážitkový okruh na loďkách vodním příkopem s osmi tematickými zastaveními. Stávající hlavní prohlídkovou trasu doplní model tří vývojových fází hradu a černínská galerie v Tanečním sále. Správa kláštera Plasy ve spolupráci s plaskou farností zpřístupní nově opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie. „Na návštěvníky čeká i několik novinek, které se během rekonstrukce podařilo v kostele objevit. Během prohlídky uslyší příběh budovy od jejího vzniku do současnosti, prohlédnou si románský portál, barokní interiér a seznámí se se základními principy cisterciácké architektury. Zapáleným nadšencům pak bude ve vybraných prohlídkách rozšířena nabídka o malé muzeum v prostoru sakristie, jehož expozice je věnována stavebně-historickému vývoji budovy“, upřesňuje správce kláštera Pavel Duchoň. Návštěvníci zámeckého parku v Horšovském Týně se mohou pokochat výhledem na okolní krajinu z hlásky, jejíž obnova byla dokončena v závěru loňského roku za téměř 10, 2 mil. Kč.  

Stavební obnova

V letošním roce finišuje projekt obnovy kláštera Kladruby spolufinancované EU. Zahájeny byly restaurátorské práce na obnově výmalby zimního refektáře, probíhá výroba kopií historického mobiliáře a textilu, restauruje se historický mobiliář. Aktuální rozpočet akce dosáhl částky téměř 158 mil. Kč. Stavební práce se posunuly do druhé poloviny i v klášteře Plasy. „Na Starém opatství byla odstraněna novodobá nástavba a znovu vztyčen krov, takže se stavbě vrátila určitá důstojnost a opět působí jako součást mettenichovského zámku. Na prelatuře se dokončuje oprava vnější fasády a připravuje se oprava fasády vnitřní. V interiéru probíhá restaurování nástropních fresek, z dílen se postupně vracejí opravená okna. Dál se pracuje na restaurování parket, dveří a také mobiliáře, který bude následně instalován do pokojů zámecké prohlídkové trasy“, vyjmenovává správce plaského kláštera Pavel Duchoň. Dosavadní náklady se vyšplhaly téměř na 160 mil. Kč. Na zámku Nebílovy mohou návštěvníci sledovat v přímém přenosu rekonstrukci barokní části zámecké zahrady, která by měla zahrnovat i obnovu fontány, ohradní zdi, výsadbu barokního parteru s ornamentem nebo vybudování nového altánu pro zahradní slavnosti. Náklady by měly dosáhnout výše 22, 2 mil. Kč. Díky dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 10, 8 mil. Kč bude provedena obnova krovu a střešní krytiny objektu kaple zámku Kozel, za 7, 5 mil. Kč dojde k sanaci objektu zámecké jízdárny, zahrnující odvedení dešťové vody od budovy a rekonstrukci kanalizace. V letošním roce pokračuje na hradě Velhartice projekt nazvaný Šumavská klenotnice, který přinese obnovu fasády a sklepních prostor Huertova křídla, ve kterých vzniká nová prohlídková trasa. „Ta seznámí návštěvníky s obdobím a politickým kontextem nástupu Jiřího z Poděbrad na český trůn nebo cestováním v polovině 15. století. Pomocí soudobých interaktivních projekcí umožníme návštěvníkům spatřit české korunovační klenoty v místech, kde byly patrně ukryté“, popisuje kastelán Matěj Mejstřík. Projekt bude dokončen v příštím roce a vyjde na 18 mil. Kč. Na svou velkou obnovu teprve čeká hospodářský dvůr zámku Manětín, kde by měly vzniknout expozice historické zemědělské techniky a historických řemesel, zázemí pro kulturní akce nebo výběhy se zvířaty. Prozatím je zpracována úvodní studie. V nadcházejících letech je v plánu také obnova Vdovského domu a Lorety v zámeckém parku v Horšovském Týně. 

Projekt Po stopách šlechtických rodů 2022

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou šlechtické slavnosti a zábavy. Již 12. ročník se tak obecně zaměří na fenomén slavnostních okamžiků, které byly nedílnou součástí života na hradech a zámcích. Jedním z hlavních výstupů bude výstava Děti ze zlaté kolébky na státním zámku Červené Poříčí, který dále nabídne doprovodný program - koncert árií (Hudba zní zámkem, 2. 6.) nebo přednášky o dobové módě (Šlechtická móda k radosti i slavnosti, 23. 7. a 3. 9.). V duchu plesů a tanečních zábav se ponesou noční hrané prohlídky hradu Velhartice ve dnech 29. až 30. července. Zámek Kozel představí fenomén loveckých kratochvílí v rámci Loveckého dne (27. 8.).

Kulturní akce

Na tematické velikonoční prohlídky i vyzdobené interiéry se mohou těšit návštěvníci selského dvora U Matoušů v Plzni Bolevci, které doplní 16. 4. jarmark. Hrady Velhartice a Rabí nabídnou v rámci Dnů Šumavského trojhradí prohlídky zaměřené na téma obnovy a rekonstrukce hradního areálu (11. - 12. 6.) a na téma středověkých slavností a zábav (24. - 25. 9.). Návštěvníci klášterů Kladruby a Plasy ani v letošním roce nepřijdou o speciální prohlídky v rámci cyklu Monastýrování. Zámek Nebílovy vstupuje do letošní kulturní sezóny s projektem Maison de Plaisance, který nabídne sérii hudebních vystoupení i výstav výtvarného umění. Děti se mohou v červenci a srpnu těšit na hrané pohádky na nádvoří zámku Horšovský Týn nebo na další ročník Juniorfestu. Milovníky fantasy potěší výstava Draci a drakobijci na zámku Kozel od 23. 4. Galerie zámku Manětín bude patřit výtvarnému umění, jako první hostí výstavu akvarelů Miroslava Daňhela. Sezóna na památkách vyvrcholí Hradozámeckou nocí, která se uskuteční 27. srpna napříč celou republikou.

Fotografie ke stažení