Objevy nástěnných maleb v Libereckém kraji

V úterý 24. listopadu 2015 se od 18 hodin konala v Krajské vědecké knihovně v Liberci přednáška Mgr. Janz Šubrtové z libereckého územního odborného pracoviště NPÚ, která pohovořila o objevech a restaurování významných nástěnných maleb vybraných sakrálních objektů Libereckého kraje.

V posledních letech došlo na území Libereckého kraje k několika významným objevům nástěnných maleb - například v kostele sv. Havla v Kuřívodech, v zámecké kapli ve Svijanech nebo v kostele sv. Josefa v Krásné. Přednáška představí jak samotné objevy, tak jejich postupné restaurování. 

Příspěvek zazněl v rámci cyklu Památky kolem nás, připravovaného ve spolupráci Krajské vědecké knihovny v Liberci a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

Fotografie ke stažení