Liberecký dům hrobů

V úterý 25. listopadu 2014 v 18 hodin pohovořili v Krajské vědecké knihovně v Liberci Mgr. Pavel Jakubec ze semilského okresního archivu a Mgr. Petra Šternová z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci o dějinách židovského hřbitova (bejt kevarot) v Liberci, jeho náhrobních kamenech a dokumentaci. Přednáška se konala v rámci cyklu Památky kolem nás.

V průběhu loňského roku proběhla z iniciativy Židovské obce v Liberci dokumentace jejího hřbitova schovaného za zdí v Ruprechtické ulici. Více o tomto domu hrobů, jak zní jeden z hebrejských názvů pro židovský hřbitov, a o historii tohoto nevšedního místa se dozvěděli posluchači ve Velkém sále během přednášky Mgr. Pavla Jakubce z Okresního archivu v Semilech a Mgr. Petry Šternové z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, kteří povyprávěli i o tom, jak se vše dokumentovalo.

Fotografie ke stažení