Výzkum zaniklých cihelen a cihlářství na Frýdlantsku

Cyklus Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci pokračoval ve čtvrtek 23. května 2013 přednáškou Petra Freiwilliga na téma "Výzkum zaniklých cihelen a cihlářství na Frýdlantsku".

Ve Frýdlantském výběžku se vzhledem k jeho geologické stavbě v minulosti nacházelo množství větších a zejména menších cihelen. Přednáška představila výsledky archivního a terénního průzkumu, zaměřeného na zmapování rozšíření a způsobu výroby cihlářských produktů v této oblasti.

Fotografie ke stažení