Kouzlo mechanických betlémů

V rámci přednáškového cyklu "Památky kolem nás", pořádaného NPÚ, ÚOP v Liberci a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, vystoupili ve čtvrtek 6. prosince 2012 již tradičně v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci Kamil Andres a Petra Jahnová z Třebechovického muzea betlémů.

O vzniku, tvůrcích a restaurování betlémů v Podorlicku promluvili Kamil Andres, restaurátor mechanických betlémů, a Petra Jahnová, dokumentátorka Třebechovického muzea betlémů.

Tvorbou a restaurováním mechanických betlémů se Kamil Andres zabývá od 90. let. Za tuto dobu zrestauroval více než deset mechanických betlémů. Své poznatky o restaurování mechanických betlémů přednesl na konferenci s mezinárodní účastí v Moravských Budějovicích v roce 2011. 

Kamil Andres, který je v České republice jediným držitelem licence MK ČR 4179/2008 na restaurování mechanických betlémů a může tedy restaurovat kulturní i národní kulturní památky,  seznámil přítomné s úskalími restaurování a údržbou mechanických betlémů.

Fotografie ke stažení