Architektura historismu – Zlatá doba Liberce

V souvislosti s vydáním Ročenky liberecké architektury byla ve čtvrtek 16. prosince 2010 uspořádána přednáška na téma Architektura historismu – Zlatá doba Liberce. Příspěvek z cyklu Památky kolem nás přednesl posluchačům v Krajské vědecké knihovně v Liberci PhDr. Jan Mohr ze Severočeského muzea v Liberci.

Období architektury historismu bylo po dlouhá desetiletí pejorativně označováno jako „éra falešných pseudoslohů“, což negativně ovlivnilo její vnímání a hodnocení odbornou i laickou veřejností. Pro Liberec jsou přitom historizující stavby 2. poloviny 19. a počátku 20. století naprosto zásadní pro poznání historického vývoje města a tvoří jeho symboly. Ročenka liberecké architektury proto na rok 2009 zvolila jako ústřední téma právě architektu historismu, protože její kvality stále nejsou všeobecně známé a přijímané. PhDr. Jan Mohr, kurátor Severočeského muzea v Liberci a přední znalec místní architektury, v Ročence objevným způsobem shrnul a zhodnotil dosavadní i nové poznatky, se kterými seznámí účastníky přednášky v KVK v Liberci.  

Fotografie ke stažení